Учётно-финансовый факультет

Учётно-финансовый факультет

ИСТОРИЯ   СОБЫТИЯ    СПЕЦИАЛЬНОСТИ   ЭДВАЙЗЕРЫ  

КАФЕДРЫ   ГОСТЕВАЯ   КОНКУРС   О ФАКУЛЬТЕТЕ


Декан факультета, д.э.н., профессор Накипова Г.Е.

Заместитель декана по учебно-методической работе к.э.н. Мажитова С.К.

Заместитель декана по воспитательной работе магистр Кернебаев А.С.

Поступая в вуз, вчерашние школьники приобретают новый статус – студент. На нашем факультете как и во всем университете принимаются все необходимые меры для успешной адаптации студентов в новой среде. Декан и кураторы первого курса в любое время готовы ответить на возникшие у студентов вопросы. К каждому студенту мы находим индивидуальный подход, что впоследствии благотворно влияет на его обучаемость, а самое главное – его желание учиться. Деканат постоянно поддерживает отношения с родителями студентов, оповещает об успехах и достижениях их детей.

Особенность первого года обучения заключается и в том, что в этот период студенты изучают в основном общегуманитарные дисциплины. Это позволяет укрепить базу гуманитарного мировоззрения, на основе которого и будут строиться профилирующие знания.

Главное на первом курсе – научить студента учиться и умело организовывать своё время. Важнейшую роль в обучении играет профессорско-преподавательский состав, ведь именно преподаватели дают знания, которые впоследствии помогают студенту выделить из множества направлений то, которое будет интересным.

Вне учебы студенты ведут не менее активную жизнь. Студенты нашего факультета принимают активное участие в различных мероприятиях и спортивных соревнованиях и т.д.


 

Факультет мамандықтары уақыт талабына сай, қоғам тапсырысына дәл келетін мамандықтар. Мемлекетіміз тәуелсіздік алысымен көптеген реформалардың өмірге келуін талап еткен экономикадағы еркін нарықтық қатынастар жолына, демократия және әлемдік қоғамдастыққа толыққанды кіру жолына түсті. Мемлекет қалыптасқан нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті экономика моделіне және индустриялық-инновациялық даму, білім және ғылым, қаржы секторы, бухгалтерлік есеп, жаңа ақпараттық технологиялар, құрылыс, табиғат аясын сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын реформалау және т.б. саладағы мамандар қажеттілігі үнемі артып отыратын Қазақстан үшін басымды салалардың тұрақты өсуіне негізделген даму жолын таңдап алды.

Кез келген реформаны жүргізу өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға қабілетті білікті кадрлардың болуын талап ететіндігі барлығымызға белгілі. Бұл ретте, мемлекетімізге дарынды «Қаржыгер», «Бухгалтер», «Бағалаушы», «Эколог», «Бағдарламалаушы» мамандарын даярлауда университеттің Есеп-қаржы факультеті алдына жан салмай келеді.

Факультет мамандықтарын тәмамдаған түлектер табысты карьералық өсудің және оның түлектерінің кәсіби тұрғыда пайдасын тигізуінің өзіндік кепілі болды. Факультетіміздің көптеген түлектерінің мемлекеттік қызметте, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда, акционерлік құрылымдарда жауапты орындарда болу, әртүрлі мемлекеттік және халықаралық жобаларда жұмыс істеп, осылайша мемлекеттің дамуына өз үлестерін қосу фактілері осының айғағы.

Халқымыз дарынды ұлға, талантты қызға қай заманда да кенде болмаған. Олардың бәрі де халқымыздың тарихында өшпес із қалдырып, аспанымызда шоқжұлдыздай жарқырап тұр… Университетімізде жоғары білім алып шыққан студенттер, ендігі кезекте алған білімдерін туған елдің кәдесіне жаратып, ұзтаз еңбегі мен ата-ана артқан үмітін ақтайтына сенімдіміз!
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus