Деректемелер

ЖММ «Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті»
Мекен-жайы: 100009, Қарағанды қаласы, Академическая, 9 көшесі
БИН 660340000046
ИИК KZ568560000000205110
БИК KCJB KZ KX
КБЕ 17
АҚ «БанкЦентрКредит» Қарағанды қаласы
Тел./факс: 8 (7212) 441624(176), 8(7172) 441632


ЖММ «Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті»
Мекен-жайы: 100009, Қарағанды қаласы, Академическая, 9 көшесі
БИН 660340000046
ИИК KZ276017191000003763
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17
АҚ «Халық банк Қазақстан» Қарағанды қаласы
Тел./факс: 8 (7212) 441624(176), 8(7172) 441632


 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus