2015-2017 ҚР БҒМ ГРАНТЫ

 • 5163/ГФ4  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИНОВАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ДАМАУЫНДАҒЫ МОНОҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ: ӘДІСНАМАСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ
  • Жоба: 5163/ГФ4 «Қазақстанның қазіргі индустриалды-иновациялық және интеграциялық дамауындағы моноқалаларындағы адами капиталды дамыту: әдіснамасы мен практикасы».
  • Жоба жетекшісі: А.М. Даулетова, экономика ғылымдарының кандидакты, ҚҚЭУ доценті.
  • Жобаның мақсаты – Қазақстандағы моноқалалардағы қалыптасқан қазіргі жағдайларға байланысты ондағы адами капиталды пайдалануды талдау негізінде нақты моноқалалардың мүмкіндіктері мен индустриалды-инновациялық даму тілектері/қажеттіліктеріне сай адами капиталды жаңартудың нақты ұсынымдарын өңдеу.
  • Зерттеу нәтижелері:
  • 2015
  • Зерттеудің бұл езеңінде:
  • Адами капиталдың классикалық және заманауи тұжырымдамаларына салыстырмалық талдаулар жасалды;
  • Адами капиталды талдауда әлеуметтік-экономикалық тәсілдері өңделді;
  • Моноқалалардағы адами капиталды дамытудың әлеуметтік-экономикалық механизмдері анықталды;
  • Адами капитал құрылымының айқындалуындағы факторлары мен формалары, құрылымдық элементтері негізделіп, жіктелді;
  • Адами капиталдың дамуына ықпал етуші басты факторы ретінде адам өмірін сандық түрде бағалаудың әдіснамасы негізделді;
  • Үй шаруашылығын бағалаудың әдістері зерттеліп, оның адами капиталдың қалыптасуына ықпалы зерттелді.
  • 2016
  • ОҚО мен ШҚО-ғы моноқалалардың жағдайы мен дамуының әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне кешендік талдау жасалды;
  • Қазақстанның индустриалды – инновациялық экономикасында адами капиталды дамыту саясатына талдау еліміздегі ірі өнеркәсіптік аймақ ретінде Қарағанды облысындағы өнеркәсіптік кәсіпорындары мысалында жасалды;
  • Қарағанды облысы бойынша (аймақтың өнеркәсіптік кәсіпорындары мысалында) адами капитал инвестициясының саясатына талдау жүргізілді;
  • Қарағанды облысындағы моноқалалаларда адами капиталды қолдау мен дамыту саясатына кешендік зерттеулер жүргізіліп, дамыту бойынша ұсыныстар жасалды;
  • адами капиталға инвестициялау саясаттарына талдау жасалып, оларды қолдану тиіміділігінің кәсіпоырндағы адами капиталдың қалыптасуына ықпалы зерттелді.
  • 2017
  • Қарағанды облысы моноқалаларында адами капиталдың қолдану тиімділігі анықталды;
  • Шығыс Қазақстан ижәне Оңтүстік Қазақстандағы және Қарағанды облысындағы моноқалалардағы адами капиталдың қолданылу болашағына салыстырмалы талдау жасалып, адами капиталды жаңғырту бойынша ұсыныстар жасалды;
  • Іс-шаралар: ұсыныстарды өңдеу. Зерттеу нәтижелері бойынша жылдық есеп берулер өңделіп, ұжымдық монографиялар жарық көрді.
  • Зерттеу нәтижелері келесі мемлекеттік мекемелердің қызметінде жүзеге асырылады: Свердлов облысының экономика министрлігі (Ресей Федерациясы), Қарағанды облысының Өнеркәсіп және индустриалды-инновациялық даму департаменті және Қарағанды облысының Экономика және қаржы департаменті (Қазақстан Республикасы). Зерттеу шеңберінде сондай-ақ:
  • 33 ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде: Scopus деректер базасының журналдарында 2 мақала, 1 монография және 1 оқулық;
  • «Мемлекетттік және жергілікті басқару» мамандығында оқиты студенттер үшін «Моноқалалардың дамуын басқару» атты авторлық курс өңделді;
  • халықаралық конференция өткізілді.
  • Іс-шаралар: ұсыныстар жасау. Зерттеу нәтижелері бойынша есеп-берулер өңделіп, ұжымдық монографияның бөлімдері өңделді.
  • Зерттеу нәтижелері келесі мемлекеттік органдар мен жоғарғы оқу орындарының қызметтеріне енгізілді: Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалары бөлімі, М. Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан Мемлекеттік университеті, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ.
 • 5162/ГФ4  ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ ЕЛДЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ: ДАМУ МЕХАНИЗМДЕРІ, ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ ЕТУ АЛҒЫШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
  • Жоба: №5162/ГФ4 «Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық инновациялық жүйелері: даму механизмдері, өзара қызмет ету алғышарттары және интеграциялау перспективалары».
  • Жоба жетекшісі: А.А. Таубаев, экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚҚЭУ ҒЗЖ МДО директоры
  • Жобаның мақсаты – ғылым және инновациялық өзара іс-қимыл және интеграциялық құрылымдарды арттыру үшін ұйымдастырушылық және экономикалық кеңесті дамытуға Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық инновациялық жүйелердің жұмыс істеуі үшін қолданыстағы жағдай және алғышарттарды зерттеу негізінде.
  • Зерттеу нәтижелері:
  • 2015
  • Қазіргі жаһандану жағдайында ұлттық инновациялық жүйелерді зерттеудің теориялық және әдіснамалық тұжырымдамасын әзірледі;
  • ұлттық инновациялық жүйелерді зерттеуге арналған әдістемелік аппарат әзірленді;
  • Ұлттық инновациялық жүйелердің жұмыс істеуі үшін теориялық алғышарттар жаһандану жағдайында анықталады;
  • Интеграциялық бірлестіктерде ұлттық инновациялық жүйелердің даму ерекшеліктері;
  • Еуропалық одақтың инновациялық қызметті үйлестірудегі тәжірибесіне сүйене отырып, ЕАЭО елдеріне арналған ұсыныстар жасалды.
  • 2016
  • Белоруссия, Ресей және Қазақстанның ҰЙЖ (әлеуетті мүше ретінде Қырғызстан) ҰЙЖ-нің күшті және әлсіз жақтары анықталды, олардың дамуы мен интеграциясы үшін қауіптер мен мүмкіндіктер Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ғылыми және инновациялық секторларын мемлекеттік қолдау жүйесін талдау негізінде сараптамалық есептеулер, сарапшы сауалнамалар мен нәтижелерді өңдеу және гипотезаны тестілеу;
  • ҰЙЖ-нің негізгі институционалдық проблемалары Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің және Қырғызстан елдерінің ғылыми және инновациялық салалары бойынша сараптама жүргізу және олардың нәтижелерін өңдеу, гипотезаларды сынау шеңберінде сұрақ қоюды ұйымдастыру негізінде анықталды.
  • 2017
  • Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің қатысушылары үшін ҰЙЖ-нің өзара әрекеттесуінің анықталған оң және теріс аспектілері, интеграцияның қолданыстағы отандық және шетелдік тәжірибелері, интеграцияланған ҰЙЖ-ні дамыту тұжырымдамалары негізінде бірқатар ұсыныстар жасалды. Қызмет түрлері: ұсыныстар әзірлеу. Зерттеудің қорытындысы бойынша конференция өткізілді және ғылыми мақалалар жинағы жарық көрді; тараулары шетелдік кеңесшілердің жұмыс орнында ұжымдық монографияларда жарияланады.
  • Зерттеу нәтижелері келесі мемлекеттік мекемелердің қызметінде жүзеге асырылады: Свердлов облысының экономика министрлігі (Ресей Федерациясы), Қарағанды облысының Өнеркәсіп және индустриалды-инновациялық даму департаменті және Қарағанды облысының Экономика және қаржы департаменті (Қазақстан Республикасы). Зерттеу шеңберінде сондай-ақ:
  • 55 ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде: Scopus деректер базасының журналдарында 5 мақала, 5 монография және 1 оқулық;
  • 2 дерекқорға, электрондық оқулыққа және электронды әдістемелік кешенге арналған қорғау құжаттары алынды;
  • халықаралық конференция өткізілді.
  • Жоба бойынша жұмысқа халықаралық сарапшылар тартылды, э.ғ.д., профессор А.Г. Шеломенцев (Екатеринбург қ., Ресей Федерациясы) және э.ғ.д., профессор Н.П. Беляцкий (Минск, Беларусь Республикасы).
 • 3467/ГФ4  АДАМ САУДАСЫ АЯСЫНДАҒЫ ЗАҢСЫЗ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ
  • Жоба:Адам саудасы аясындағы заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және тергеу.
  • Ғылыми кеңесші - Балғымбеков Д.У. Авторлар тобы: Ау Т.И., Инербаева Д.О., Қабжанов А.Т., Кенбаев Ж.А., Қаржасова Г.Б., Қаржасова Р.Б. Нурпеисова А.К., Оспанов А.С., Орынбеков А.С., Оспанова Д.Б., Сейтхожин Б.У., Турлаев А.В.
  • Түйінді сөздер: адам саудасы, адам саудасы, қылмыстың алдын-алу, қылмыстың жолын кесу және тергеу.
  • Жобаның мақсаты болып заңды әрекет етуші кәсіпкерлік қызмет субьектілерінің қатысуымен адам саудасы тетігін және оның алдын алу және тергеудің негізгі әдістерін мақсатты кешенді зерттеуге бағытталған жалпытеориялық негіздер мен эмпирикалық алғышарттарды құрастыру болып табылады.
  • Ғылыми тұрғыдан негізделген тәсіл тұрғысынан, адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің мазмұны мен элементтері, сондай-ақ заңды ұғымдар мен санаттар анықталды. Құқықтық талдау мен жалпылау жүргізуге негізделген кемшіліктер анықталды, сондай-ақ адам саудасына қарсы күрес туралы ұлттық заңнаманы әрі қарай өзгерту және толықтыру жолдары ұсынылды. Криминалистикалық сипаты зерттеліп, адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерлікті тоқтату және тергеу бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар жасалды. Типтік тергеу жағдайлары; типтік криминалистикалық нұсқалар; анықталған тергеу жағдайларын шешу және криминалистикалық нұсқ аларды тексеру үшін тергеу әрекеттерінің типтік жиынтығы және жедел іздестіру шаралары анықталды және сипатталды. Тергеудің жедел-тактикалық құрамаларын жүргізудің негізгі бағыттары және адам саудасын зерттеу үдерісінде тергеу әрекеттерінің неғұрлым оңтайлы жүйесі мен оларды өндіру ерекшеліктері анықталды. Қолданыстағы сот және тергеу және кәсіпкерлік тәжірибелерін зерделеу және қорытындылау негізінде құқық қорғау органдары мен үкіметтік емес ұйымдар үшін адам саудасына қарсы іс-қимылда құқық қорғау практикасының тиімділігін арттыру бойынша практикалық ұсыныстар жасалды. Адам саудасына қарсы әрекет ету - Қазақстанның мемлекеттік саясатының маңызды стратегиялық басымдығы болып табылады.
  • Ғылыми тұрғыдан негізделген тәсіл тұрғысынан, адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің мазмұны мен элементтері, сондай-ақ заңды ұғымдар мен санаттар анықталды. Құқықтық талдау мен жалпылау жүргізуге негізделген кемшіліктер анықталды, сондай-ақ адам саудасына қарсы күрес туралы ұлттық заңнаманы әрі қарай өзгерту және толықтыру жолдары ұсынылды. Зерттеудің әдістері мен әдістемесі. Диалектикалық, жүйелі тәсіл, сапалық және сандық талдау әдісі, әдеби көздерді жалпылау және зерттеу. Салыстырмалы-құқықтық, социологиялық, тарихи, жүйелік-құрылымдық, формальды-логикалық және жүйелік талдау, сондай-ақ ресми логика мен лингвистика заңдары.
 • 5755/ГФ4  КӨРМЕСІНІҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ КЕЗЕҢІ ЖӘНЕ КЕЙІНГІ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАЛАЙ ТУРЛАРЫНЫҢ ЖЫЛЖЫТУЫН РЕТТЕЙТІН АҚПАРАТТЫҚ ТУРИСТІК ОРТАЛЫҒЫНЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІН ӨҢДЕУ
  • Жоба: 5755/ГФ4-15-ОТ ЭКСПО 2017 көрмесінің әрекет ету кезеңі және кейінгі ұзақ мерзімді кезеңде Қазақстан Республикасының экологиялық және басқалай турларының жылжытуын реттейтін ақпараттық туристік орталығының концептуалды негіздерін өңдеу
  • Научный руководитель: Садуов А.Ж., э.ғ.д., Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің Маркетинг кафедрасының профессоры, Халықаралық ақпараттандыру Академиясының (МАИН, Алматы қ.) академигі
  • Цель проекта: ЭКСПО 2017 көрмесіне дайындалу және өткізу кезеңінде, сондай-ақ, көрменің аяқталуынан кейінгі ұзақ мерзімді кезеңде халықаралық туризмнің айтарлықтай өсу әсерін алуға мүмкіндік беретін реттейтін ақпараттық туристік орталығының концептуалды негіздерін өңдеу
  • Результаты исследования:
  • 2015ж.
  • Туристік әлеуетті бағалаудың әдіснамалық келістерін дамыту. Халықаралық туризмнің даму перспективалары тұрғысынан Қазақстан Республикасының туристік әлеуетті бағалау.
  • Қазақстандағы шартты-жағдайларға бейімделген туристік- рекреациялық ресурстарды зерттеудің теориялы-әдіснамалық тұжырымдамаларын өңдеу. Халықаралық туризмді дамыту үшін Қазақстанның туристік-рекреациялық ресурстарын бағалау.
  • Қазақстандық туристік кластерлері тұтынушыларының негізгі сипаттамаларын анықтау.
  • Қазақстан Республикасының жағдайларында туризмнің экологиялы-этнографиялық кластерлерін, реттейтін туристік орталығының теориялы-әдіснамалық тұжырымдамаларын өңдеу, олардың функциялануының ұйымдастырушылықты-экономикалық механизмін өңдеу.
  • 2016ж.
  • Ақпараттық туристік орталық арқылы Қазақстан Республикасының аймақтары бойынша туристік ағымдарды реттеу және бөлу принциптері.
  • Қазақстандық туризмнің экономикалық қауіпсіздігінің теориялы-әдіснамалық тұжырымдамаларын өңдеу. Отандық туризмнің экономикалық қауіпсіздігі принциптерін өңдеу.
  • Қазақстан Республикасының туристік бренді.
  • Қазақстан Республикасының жағдайларында туризмнің экологиялық және экологиялы-этнографиялық кластерлерінің теориялы-әдіснамалық тұжырымдамалары.
  • 2017ж.
  • Қазақстан Республикасының экологиялы-этнографиялық туризм кластерлерінің болашағын бағалау.
  • Қазақстанның экологиялық турмаршруттары
  • реттейтін туристік ақпараттық орталығын, экологиялы-этнографиялық туризм кластерлерін құру және олардың функциялану бойынша құзырлы мемлекеттік ұйымдар үшін практикалық ұсыныстар
  • ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру нәтижелері бойынша ғылыми есеп беру және монографиялар
  • Жобаны жүзеге асыру шегінде зерттеудің аралық және қорытынды нәтижелері мамандандырылған отандық және шетелдік басылым беттерінде жарияланды, соның ішінде жоғарғы импакт-факторлы мамандандырылған ғылыми журналдарда:
  • Journal «Pacific Economic Review», ISSN 1225-4657, E-ISSN 1468-0106, published by WILEY-Blackwell Publishers in the U.K, Indexed in SSCI by Thomson Reuters Scientific (Impact Factor database).
  • Journal of Papers of International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2015, 27th June 2015, Istanbul, Turkey, will be published on line by Elsevier and indexed in Scopus.
  • «Фундаментальные исследования» (РФ, Москва), рецензияланатын ғылыми журнал, "Ulrich's Periodicals directory" мәліметтер базасына кіреді (Импакт-фактор РИНЦ 2011 = 0,144).
  • Монография шетелдік баспадан шықты: «Palmarium Academic Publishing», Academic Publishing GmbH & Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrucken, Germany.
 • 5164/ГФ4  МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГО-СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАН ЕВРАЗЭС (Таубаев Аяпберген Алданаевич)
  • Жоба: 5164/ГФ4 «Евразия экономиқалық қауымдастық елдерін қайта индустрияландыру жағдайында өнірлік экология-әлеуметтік-экономикалық жүйесін қарқынды дамыту сценариын үлгілеу».
  • Жоба жетекшісі: А.А. Таубаев, экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚҚЭУ ҒЗЖ МДО директоры.
  • Зерттеу мақсаты – реиндустриализация жағдайында детерминдендірілген экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жүйелер ретінде ЕАЭО мемлекеттер аймағында динамикалық даму сценариін таңдауды негіздеу.
  • Зерттеу нәтижелері:
  • 2015
  • ЕАЭО елдерінің экологиялық өзгерістер мен әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің ақпараттық базасы қалыптасты;
  • Экологиялық-социо-экономикалық жүйелердің жай-күйі мен динамикасын бағалаудың әдістемелік кешені құрылды;
  • ЕАЭО елдерінің экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жүйелерін дамытуға реиндустриализацияның әсер ету тұжырымдамасы ұсынылды.
  • 2016
  • ЕурАзЭҚ аясындағы ұлттық экономикаларды реинструализациялау процестерін сипаттайтын деректерді жинау негізінде ЕурАзЭҚ-қа мүше елдердің экономикаларын қайта индустрияландыру үдерістері мен экологиялық жүктеме ауқымы арасындағы өзара қарым-қатынастар ұлттық экономиканы реинструализациялау процестері мен өңірлердегі экологиялық жүктеме ауқымы арасындағы өзара байланысты статистикалық талдау негізінде құрылды;
  • Индустрияландыру жағдайында аймақтық экологиялық-әлеуметтік-экономикалық жүйелерді дамыту үрдісі қайта индустрияландыру жағдайында аймақтық экологиялық-әлеуметтік-экономикалық жүйелерді дамытуды сипаттайтын индикаторлар жиынтығын анықтау арқылы негізделеді;
  • Экологиялық-әлеуметтік-экономикалық жүйелерде негізгі салаларды реиндустриализациялауға ықпал ететін факторлар мен жағдайларды сипаттайтын индикаторлар жиынтығын анықтау негізінде экологиялық-әлеуметтік-экономикалық жүйелерде негізгі салаларды реиндустриализациялаудың әсер ету факторлары мен шарттары ұсынылды.
  • 2017
  • ЕурАзЭҚ елдерінің экономикаларын қайта индустрияландырудың сценарийлік шарттары, экологиялық қауіпті объектілердің даму стратегиясы мен орналасуын ескере отырып, негізделген.
  • Зерттеу нәтижелері келесі мемлекеттік мекемелердің қызметінде жүзеге асырылады: Свердлов облысының экономика министрлігі (Ресей Федерациясы), Қарағанды облысының Өнеркәсіп және индустриалды-инновациялық даму департаменті және Қарағанды облысының Экономика және қаржы департаменті (Қазақстан Республикасы). Зерттеу шеңберінде сондай-ақ:
  • 57 ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде: Scopus деректер базасында 8 мақала, 4 монография және 3 оқу құралы және оқу құралдары;
  • 2 дерекқорға, электрондық оқулыққа және электронды әдістемелік кешенге арналған қорғау құжаттары алды;
  • Халықаралық жазғы мектеп өткізілді.
  • Жоба бойынша жұмысқа халықаралық сарапшылар тартылды, э.ғ.д., профессор А.Г. Шеломенцев, т.ғ.д., профессор Д.Б. Берг, э.ғ.д., С.В. Дорошенко және О.А. Козлова (Екатеринбург, Ресей Федерациясы).
 • 3987/ГФ4  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУЫН ЖӘНЕ ҮЙЛЕСУІН, БӘСЕКЕЛЕСТІК СҰРАҚТАРЫН ЗЕРТТЕУ
  • Жоба: Қазақстанның Еуразиялық Экономикалық одақта инновациялық қызметін салықтық ынталандыруын және үйлесуін, бәсекелестік сұрақтарын зерттеу.
  • Руководитель темы: кандидат экономических наук - Лукпанова Ж.О.
  • Объем финансирования : 7617110 тг.
  • Список исполнителей:
   • ФИО
   • Должность
   • Годы участия в проекте
   • 1
   • Лукпанова Ж.О.
   • Руководитель проекта
   • 2015-2017
   • 2
   • Сембеков А.К.
   • старший научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 3
   • Улаков Н.С.
   • ведущий научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 4
   • Игликова Д.Д.
   • младший научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 5
   • Танашева А.Б.
   • младший научный сотрудник
   • 2015-2016
   • 6
   • Мукашева К.А.
   • младший научный сотрудник
   • 2015, 2017
   • Зерттеу объектісі болып бәсекелік ортаны қалыптастыру процессінде туындайтын салықтық ынталандыру және Еуразиялық Экономикалық Одақ (ЕЭО) мүше елдерінің салық жүйелерінің интеграциялық әрекеттесу процессінде инновациялық процесстерді белсендіру механизміндегі қаржылық – экономикалық қатынастардың жиынтығы табылды.
   • Зерттеудің мақсаты Қазақстан Республикасында инновациялық секторы үшін салықтық ынталандыру саясатын бағалау және бірыңғай экономикалық кеңістікте салық әкімшілігінің тәжірибесін талдау болып табылады, және осының негізінде Қазақстан Республикасының инновациялық секторын жедел дамыту және ЕАЭО мүше елдерінің салық заңнамасының үйлестіру бойынша шараларды әзірлеу болып табылды.
   • Жұмыста эмпирикалық, статистикалық және салыстырмалы талдау жүргізілді, ЕАЭО мүше елдерінің аумақтарында салық әкімшілігіне талдау және салықтық ынталандыру жүйесін бағалау жүргізілді.
   • Зерттеу нәтижесінде Қазақстан Республикасында инновациялық секторды жедел дамытуға ықпал ететін салықтық ынталандыру шаралары жасалды; бірыңғай экономикалық кеңістікте салық салу мен салықты басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар, Қарағанды ​​аймағында инновациялық секторды дамытуға салықтық ынталандыру механизмінің әсерінің көп факторлы экономикалық моделі әзірленді.
 • 2777/ГФ4  СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ (Минжанов Нурлан Адильбаевич)
  • Жоба: 2777/ГФ4 Жетім балалармен жұмыс істеудегі болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы мазмұндық-технологиялық аспектілері
  • Жоба жетекшісі: Минжанов Н. А. п.ғ.д, профессор ҚҚЭУ
  • Жобаның мақсаты: келешек әлеуметтік қызметкерлерді жаңа технологияларды қолдану негізінде жетім балалармен жұмыс істеуге даярлаудағы қағидалықисынжәне әдіснамалық қамтамасыз ету.
  • Зерттеу нәтижелері:
  • Зерттелген қалыптасу тарихы әлеуметтік жетім балалармен құрамдас бөлігі ретінде әлеуметтік жұмыс, талдау қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық факторлар мен жағдайларды ұлғайтушы проблеманы әлеуметтік жетімдік.
  • Жинау жүзеге асырылды, материалдарды және кешенді зерттеу жүйесін дайындау. Нәтижелері тәжірибелік-педагогикалық жұмыс, сондай-ақ талдау педагогикалық ерекшеліктерін әлеуметтік қызметкерлерді даярлау қажеттілігін анықтады және едәуір жетілдіру, жоспарлау, ұйымдастыру, қолда бар қазіргі оқу бағдарламаларын, сабақтардың мазмұнын, жетім балалармен жұмыс істеудегі студенттердің талаптарын бағалау.
  • Зерттеу нәтижелері келесі мемлекеттік мекемелердің қызметінде жүзеге асырылады: "Әлеуметтік жұмыс" кафедрасы Трактийск университетінің Ескі Загора, Болгария; "Балалар үйі "КММ Асем Қарағанды облысы білім басқармасының"; Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" кафедрасының Гумилев атындағы ҰЕУ; Институты педагогика және психология Абай атындағы ҚазҰПУ; әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасы Қарму. Е. А. Бөкетов; кафедрасы әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік-саяси пәндер ҚҚЭУ. Зерттеу шеңберінде сондай-ақ:
  • жарияланды, 21 ғылыми жұмыстар, соның ішінде журналдарда 2 мақала Scopus деректер базасында, 1 оқулық, 2 монография, 6 оқу құралы;
  • атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинар оқытушылар, докторлар, магистранттар мен студенттерді шақыра отырып, ғалымдар Германия, Болгария, Ресей, Өзбекстан.
  • Зерттеу шеңберінде жүзеге асырылатын жоба бойынша кіші бағдарламаның "Зерттеу іске асыру саласындағы мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық саясатының қазіргі жағдайда өткізілетін" гранты бойынша ҚР БҒМ ғылым Комитеті 2015-2017 ж.ж. "Мазмұндық-технологиялық аспектілері дайындау болашақ әлеуметтік қызметкерлерді жетім балалармен". Минжанов Н.А., Ертысбаевой Г. Н., Абдакимовой М. Қ. шығармалары екі мақала журналға Скопус жарияланды «ЖУРНАЛ INTERNATIONFL ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ»:
  • Nurlan A. Minzhanov, Gaukhar N. Ertysbaeva, Madina K. Abdakimova. Әлеуметтік жұмыскердің кәсіби тәлім-тәрбиесі: кәсіби байыпты сапаның дамуы жетім балалармен жұмыс жасау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚТЫҢ - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ; Ғылыми 2016 білім, VOL. 11, жоқ. 10, 3746 - 3754;
  • Nurlan A. Minzhanov және Gaukhar N. Ertysbaeva. Мәдениеттің педагогиканың білімінің үдерісі әлеуметтік жұмыскердің жетім балалармен жұмыс жасау жолдары. ЭКОЛОГИЯЛЫҚТЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ; Ғылыми 2016 білім, VOL. 11, жоқ. 12, 5282-5289
 • 3988/ГФ4 ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҒЫНЫҢ БІРІКТІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҰЛТТЫҚ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫНЫҢ БӘСЕКЕҚАБІЛЕТТІЛІГІ
  • Жоба: Еуразиялық Экономикалық Одағының біріктіру жағдайында ұлттық сақтандыру нарығының бәсекеқабілеттілігі
  • Руководитель темы: доктор экономических наук - Сембеков А.К.
  • Объем финансирования: 6 428 594 тенге.
  • Список исполнителей:
   • ФИО
   • Должность
   • Годы участия в проекте
   • 1
   • Сембеков А.К.
   • Руководитель проекта
   • 2015-2017
   • 2
   • Серикова Г.С.
   • ведущий научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 3
   • Силищева С.Ю.
   • старший научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 4
   • Тынгишева А.М.
   • младший научный сотрудник
   • 2015-2017
   • 5
   • Будешов Е.Г.
   • младший научный сотрудник
   • 2015-2016
   • Зерттеу объектісі біріктіру жағдайындағы ЕАЭО-на мүше елдердің ұлттық сақтандыру нарықтары болып табылады.
   • Зерттеу мақсаты – сақтандыру нарығының салалық бәсекеге қабілеттілік индикаторларын зерттеу негізінде Қазақстанның бәсекеге қабілетті сақтандыру нарығын қалыптастыру үшін ұйымдастырушылық-құқықтық, қаржы-экономикалық шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу болып табылады.
   • Зерттеу жүргізу барысында эмпирикалық, статистикалық және салыстырмалы талдау, Еуразиялық экономикалық комиссия есептері, ғылыми және арнайы әдебиеттерді зерттеу жүзеге асырылады. Зерттеу барысында салалық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары негізінде мүше мемлекеттер сақтандыру нарықтарының бәсекеге қабілеттілігі бағаланды.
   • Зерттеу нәтижесінде ЕАЭО біріктіру жағдайында Қазақстан сақтандыру нарығының бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал ететін сақтандыруды дамыту бойынша шаралар әзірленді, ЕАЭО ұлттық сақтандыру нарықтарының бәсеке қабілеттілігіне талдау жүргізілді, экономико-математикалық модельдеудің көмегімен бәсекеге қабілеттілік факторларының әсері есептелді, ҚР-сы сақтандыру нарығының бәсекеге қабілеттілігі мен сақтандыру компаниялары қызметінде бәсекелік артықшылықтарды белсендендіруге бағытталған шаралар кешені ұсынылды.
 • 2783/ГФ4  ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН АРТТЫРУ
  • Жоба: «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелілігін арттыру»
  • Жобаның мақсаты мен міндеттері:
  • Білім берудегі қазіргі заманғы технологиялардың көмегімен жаңа білім беру парадигмасы іске асатын құрал ретінде қарастырылады. Білім беру технологияларының даму тенденциялары тұлғаның өзін-өзі тануына және өзін-өзі дамуына мүмкіндік беретін гуманитарлық білім берумен тікелей байланысты.
  • Жобаның мақсаты: мемлекеттік тілді қазіргі заманауи жаңаша бағытта, ұтымды оқытудың әдістемелерін айқындау, оны тәжірибеде тиімді қолдануды арттыру, экономикалық және құқықтану салаларына байланысты терминдерді меңгертудің жолдарын зерттеу және ұтымды жақтарын зерделеу, оның өзекті мәселелерін анықтау. Осыған орай, зерттеу жобасына төмендегідей міндеттер қойылады:
  • әдістеме саласындағы соңғы жаңаша оқыту технологияларына талдау жасау;
  • қазақ тілін оқыту әдістерінің түрлі тәсілдеріне тоқталып, ұтымды әдістерді ұсыну;
  • экономикалық және құқықтану саласына байланысты терминдерді тиімді оқытудың жолдарын саралау;
  • экономикалық және құқықтану саласына байланысты терминдер сөздігін жасау;
  • мамандыққа байланысты кәсіби оқытудың ұтымды әдістерін зерттеу және тәжірибеде ұтымды қолдануды ұсыну;
  • қазақ тілін оқыту әдістемесінің қолданбалылығын арттыруда ақпараттық-қатынастық технологияны қолданудың нәтижелілігін жетілдіру;
  • мемлекеттік тілді оқытудың озық әдістемелерінің тиімділігін арттыру мақсатында оны эксперимент арқылы тексеру;
  • қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларын саралай келе, озық технологияларды жетілдіру;
  • түркі елдерінің, Еуропа елдерінің әдістеме ғылымын саралап, озық технологияларды Отанымыздың мемлекеттік тілді оқытудың әдістеме саласына енгізу;
  • Қазақстан Республикасы «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес мемлекеттік тілді оқыту әдістемесін жетілдіру.
  • Орындаушылар тізімі:
  • а) Жоба жетекшісі:
  • Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Қабатаева К.Т.
  • б) Орындаушылар:
  • Жетекші ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Жукеев Т.Б.
  • Жетекші ғылыми қызметкер,филология ғылымдарының докторы, профессор Смағұлов Ж.Қ.
  • Жетекші ғылыми қызметкер,PhD докторы Жалалова А.М.
  • ғылыми қызметкер,филология ғылымдарының магистрі Билял Б.Қ.
  • ғылыми қызметкер,педагогика ғылымдарының магистрі Баербекова Ә.Е.
  • ғылыми қызметкер,педагогика ғылымдарының магистрі Келмағамбетова Ш.С.
  • ғылыми қызметкер,филология ғылымдарының магистрі Бажикеев Қ.Қ.
  • техникалық орындаушы Ныгметолла Ж.
  • Нәтижесі:
  • Шетелдік рецензияланатын журналдарға мақала жариялау:
  • Z. Bazarbaeva, Y. Ormakhanova, N. Ospangaziyeva, B. Karbozova. Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language. //International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, - NO. 10, 03 August, 2016. 3669 – 3678 pp. (Scopus)
  • Shara Mazhitayeva, Zhanbai Kadyrov, Zhandos Smagulov, Kamshat Toleubayeva, Sagila Rahimberlina. Do Function Words Belong to Part of Speech?
  • International Journal of Applied Linguistics & English Literature. ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) Vol. 5 No. 7; December 2016 [Special Issue on Language and Literature] Australian International Academic Centre, Australia. (Scopus)
  • . Zh.B.Akhmetzhanova, K.T.Kabataeva, M.Sh.Toizhigitova. Comparative-typological Analysis of Kazakh Historical Songs. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print). Vol 6№552 September 2015. (Scopus)
  • Шетелде оқу құралы/тараулардың жариялануы:
  • Қабатаева К.Т., Ахметова Н.А., Шабан Айдогду. Практикалық қазақ-қырғыз тілі. Оқу құралы. Қарағанды, "TENGRI" баспасы, 2017.-160 б.
  • Монография: Қабатаева К.Т., Билял Б.К. Баербекова А.Е. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелілігін арттыру. Монография. Қарағанды, "Тенгри", 2017, 203 бет.
  • Ғылыми нәтижелердің қолданушылығы: Зерттеу нәтижелері білім беру саласының, педагогиканың тәжірибелік шығармашылығына енгізілу мақсатында өңделді. Зерттеу нәтижелері әдістемелік және практикалық ұсынымдар ретінде рәсімделді. Аталған ұсынымдардың енгізілу тиімділігі оларды қолдану нәтижесінде максималды әсер алуына мүмкіндік беретін зерттеудің кешенді сипатымен негізделді.
  • Алынған нәтижелердің тікелей тұтынушылары: Білім және ғылым министрлігі; Білім беру департаменттері, азаматтық қоғам институттары, білім беру ұйымдары, халық. Зерттеу жұмысының нәтижелерін колледждің, жоғары оқу орындарының студенттеріне қазақ тілін оқытуға, терминдерді меңгертуде, қазақ тілі грамматикасын оқытуда пайдалануға болады.
  • Ғылыми-зерттеу жобасының нәтижелерін тікелей тұтынушылардың арасында таратылуы: Зерттеу жобасының нәтижелері конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдерге қатыса отырып, журналдарда, конференция материалдары мен БАҚ құралдарында жарияланатын мақалалар есебінде жүзеге асырылды.
  • Зерттеу тақырыбы бойынша авторлардың 2015-2017 жж. шыққан ғылыми жарияланымдарының тізімі:
  • Z. Bazarbaeva, Y. Ormakhanova, N. Ospangaziyeva, B. Karbozova. Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language. //International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, - NO. 10, 03 August, 2016. 3669 – 3678 pp. (Scopus)
  • Shara Mazhitayeva, Zhanbai Kadyrov, Zhandos Smagulov, Kamshat Toleubayeva, Sagila Rahimberlina. Do Function Words Belong to Part of Speech?
  • International Journal of Applied Linguistics & English Literature. ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) Vol. 5 No. 7; December 2016 [Special Issue on Language and Literature] Australian International Academic Centre, Australia.
  • Zh.B.Akhmetzhanova, K.T.Kabataeva, M.Sh.Toizhigitova. Comparative-typological Analysis of Kazakh Historical Songs. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print). Vol 6№552 September 2015.
  • Қабатаева К.Т., Билял Б.К. Баербекова А.Е. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелілігін арттыру. Монография. Қарағанды, "Тенгри", 2017, 203 бет.
  • Қабатаева К.Т., Билял Б.К. Баербекова А.Е. Экономикалық орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Оқу құралы. Қарағанды, Тенгри, 2017, 170 бет.
  • Қабатаева К.Т., Билял Б.К. Баербекова А.Е. Заң терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Оқу құралы. Қарағанды, Тенгри, 2017, 100 бет.
  • Қабатаева К.Т., Ахметова Н.А., Шабан Айдогду. Практикалық қазақ-қырғыз тілі. Оқу құралы. Қарағанды, "TENGRI" баспасы, 2017.-160 б.
  • Қабатаева К.Т., Бажикеев Қ.Қ., Баербекова А.Е. Кәсіби қазақ тілі (Барлық экономика мамандықтарына арналған оқу құралы). Оқу құралы. Қарағанды, ҚҚЭУ, 2017, 124 бет.
  • Қабатаева К.Т., Баербекова А.Е. Кәсіби қазақ тілі пәнінде қолданылатын ойын түрлері. Оқу-әдістемелік құрал. Қарағанды, ККЭУ, 71 бет.
  • Қабатаева К.Т., Кельмагамбетова Ш.С. Кәсіби қазақ тілі: Юриспруденция мамандығына арналған. Оқу құралы. Қарағанды, ҚҚЭУ, 2017, 129 бет.
  • Қабатаева К.Т., Кельмагамбетова Ш.С, Баербекова А.Е. Кәсіби қазақ тілі: «Халықаралық қатынастар» мамандығына арналған. Оқу құралы. Қарағанды, ҚҚЭУ, 2017, 128 бет.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus