ҚЭУ Жаршысы 2019

ҚЭУ Жаршысы №1 (52) 2019

МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА

Акнур АБДЫКАРИМОВА, Гульмира ЗАМБИНОВА
ҚР ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 9

Рымгүл АНСАБАЕВА
ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ СОЛТҮСТІК КОРЕЯДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 12

Наталья АСМАН
АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ РӨЛІ 15

Акдидар ЖАНАКОВА
ТАУАРАЙНАЛЫМЫН БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 18

Мухтарима ЖЕТПИСБАЕВА, Асель БЕЙСЕМБЕКОВА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУ 22

Назгуль ЖУМАТАЕВА
ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІ САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ ІСКЕРЛІК
БЕЛСЕНДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 26

Мади КАЛИЕВ, Нұржан КЕНЖЕБЕКОВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КІРІС ТУРИЗМІ САЛАСЫНДАҒЫ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
САПАСЫ 31

Гауhар ҚАЛҚАБАЕВА, Алия АБДРАХМАНОВА
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СЕКТОРЫНА БАНКТІК
НЕСИЕ БЕРУДІҢ АҒЫМДАҒЫ ҮРДІСТЕРІ 36

Ернар ҚЫДЫРБАЙ, Асемгуль МУСАТАЕВА
ӨҢІРДЕГІ (АУМАҚТАҒЫ) ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУДІҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 40

Меруерт МҰҚАТАЙ, Гульмира ЗАМБИНОВА
АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ РЕКРЕАЦИЯ ЖӘНЕ
ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ РЕСУРСТЫҚ ӘЛЕУЕТІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 45

Нұргүл НҰРҒАЛИЕВА
БУХГАЛТЕРЛІК КӘСІБИ ҰЙЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ РӨЛІ 49

Еркеназым ОРЫНБАСАРОВА, Саида СЕЙДГАЗИМОВА
ЕҢБЕКТІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТИІМДІ БАСҚАРУДЫ БАҒАЛАУ 53

Султан РЫМБЕКОВ, ДинараСИХИМБАЕВА
ЗИЯТКЕРЛІК ҰҢҒЫМАЛАР 57

 

ФИЛОСОФИЯ

Әсем АРҚАРБАЕВА, Ғалия ЖҰМАСҰЛТАНОВА
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕГІ
СТУДЕНТТІК ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ (академик Е.А.Букетов
атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің мысалында) 61

Даулен ДУМАН, Ғалия ЖҰМАСҰЛТАНОВА
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ БІЛІМ АЛУ САЯСАТЫНЫҢ КЕЙБІР
МӘСЕЛЕЛЕРІ 66

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Мұрат КАКИМЖАНОВ, Ерасыл МҰРАТ
ПАРАҚОРЛЫҚТЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫС РЕТІНДЕГІ ПАЙДА
БОЛУ ТАРИХЫ 70

Фархия МОМЫШЕВА, Олжас НСАНБАЕВ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МОДЕЛІНІҢ ӨЗГЕРГЕН КЕЗІНДЕГІ ЭТИКАЛЫҚ
РЕТТЕЛУІНІҢ ДАМУЫ 73

Олжас НСАНБАЕВ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІБИ ЭТИКА 79

Алма НУРПЕИСОВА, Ақмарал АБИЛЬДИНА
АҚПАРАТТЫҚ САЛАДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 82

Иван ТОЛСТОВ
ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІН ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСҚА 87

ҚЭУ Жаршысы №2 (53) 2019

МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА

Радик БИКМЕТОВ
ІЗДЕУ БАҚЫЛАУЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ 9

Айзада ЕРБАЕВА
КӘСІПОРЫНДА БЮДЖЕТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 14

Нұржан КЕНЖЕБЕКОВ, Мадина САДИРБЕКОВА
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫН БАҒАЛАУ 21

Галина КУПАЛОВА, Гүлнұр ТАПЕНОВА
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК
ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУ МҰМКІНДІКТЕРІ 26

Азамат ОРЫНБАСАРОВ, Гульнара СРАИЛОВА
ХАЛЫҚАРАЛЫҚЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІҢ БАҒАЛАУ СТАНДАРТТАРЫ 32

Сұлтан РЫМБЕКОВ
ҰЙЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ 35

Раушан СЕРГАЛИЕВА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ
IT-ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 39

Ольга СЛИНКОВА, Динара САЛАУАТОВА
ИННОВАЦИЯНЫ ЕНГІЗУ ТУРИСТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ФАКТОРЫ
РЕТІНДЕ 44

Динара СЫЗДЫКОВА, Ботагоз МАТАЕВА
ТУРИСТІК АГЕНТІКТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫН
ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ (ТУРИСТІК ӨНІМДЕРДІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ, ОНЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫТУ) 49

Ляйсан ХУЗИНА
АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 53

Айгүл ОМАРАЛИЕВА, Андрей ШЕСТОПАЛОВ
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 56

Зияда БОРБАСОВА, Сайран УЛАҚОВ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ТУРИСТІК БРЕНДІН ҚҰРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ:
БРЕНД ПЕН МАРКА ҰҒЫМЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТЛЕРІНІҢТЕОРИЯЛЫҚ
КОНЦЕПЦИЯСЫ 59

Асель БЕКИШЕВА, Галия ТАТИЕВА
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ
ӨЗЕКТІ АСПЕКТІЛЕРІ 69

Шыңғыс ҚАРАБАЕВ, Галина КУПАЛОВА
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР
ЭВОЛЮЦИЯСЫ 74

 

ФИЛОСОФИЯ

Назым БУКИРБАЕВА, Молдир АЛШЫНБАЕВА
ҚАЗАҚ ЖҰРТЫНЫҢ ҒҰН ЖӘНЕ ТҮРКІ АТАУЛАРЫМЕН АЛҒАШ ТАНЫЛУЫ 79

Назым БУКИРБАЕВА
ШАҒАТАЙ ҰЛЫСЫ - МОҢҒОЛДАРДЫҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ 86

 

ПЕДАГОГИКА

Олжас ҚАЛАҒАНОВ, Амина ЖУМАГАЛИЕВА
ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ШЕТ ТІЛІ 92

Гүльбаршын БЕЛГІБАЕВА, Гүлден ТЕМІРХАНОВА
ПСИХОДИАГНОСТИКАДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ БАҚЫЛАУ 96

Мәнетай БӘДЕЛХАН
ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДРІ 100

Виктория НИКОЛАЕВА, Гүлден ТЕМІРХАНОВА
ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕКЕ СТИЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 103

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Айжан БОРАНБАЕВА, Ахмед ХАЙДЕР НАДЖИБ
"БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ", "НҰРЛЫ ЖОЛ" ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚБАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҰШТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 109

Мұрат КАКИМЖАНОВ, Жания АМАНЖОЛ
АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ШЕКТЕУ ТҮСІНІГІ
МЕН НЕГІЗДЕРІ 113

Гүлдaнa ҚAРЖAСOВA, Aликжaн ФEТКУЛOВ, Aлмaс OРЫНБEКOВ, Eрлaн КAСEНOВ
EСIРТКI ЖӘНE ПСИХOТРOПТЫҚ ЗAТТAРДЫҢ ЗAҢСЫЗ AЙНAЛЫМЫ ТУРAЛЫ
МӘСEЛEЛEР 118

Мұрат КАКИМЖАНОВ, Ерасыл МҰРАТ
ПАРАҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 122

Кайрат БАКИШЕВ
КӨЛІКТІК ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ
ШЕКТЕУ 124

«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАНҒАН ҚОҒАМДЫҚ ПІКІРЛЕР МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
БІЛІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Алмагуль АУЕЛЬБЕКОВА, Жұлдыз ЖЕТПІСБАЙ, Алданыш ТЕМИРОВ
"ШҰБАРКӨЛ" ТІЛІМІНІҢ АТМОСФЕРАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЛАСТАУШЫ
ЗАТТАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ 130

Қайржан БЕКІШЕВ, Нұргүл БЕРГЕН
БИОСФЕРАНЫҢ ГАЗ ҚАБАТЫ-АТМОСФЕРАНЫҢ ЛАСТАНУЫ 133

Қайржан БЕКІШЕВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУЛИКАСЫНЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕРІ МЕН ІШКІ
СУ РЕСУРСТАРЫ 136

Рашель МУРЖАКУПОВА
ҚОЙБАҒАР АУЫЛЫ ҚҰНДЫЗ КӨЛІНІҢ СУ ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 141

Айгуль ОРАЛОВА, Наталья ЦОЙ, Елена ЦЕШКОВСКАЯ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ 145

Пахчан НАГУМАН
"ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫҢ" НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ ҚАЛДЫҚТАРДЫ
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 149

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus