• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

СЫНДАРЛЫ ДИАЛОГ – ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗІ

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Қарағанды облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы
Бизнес, құқық және технология факультеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақстан халқы Ассамблеясының 25 жылдығына арналған
«СЫНДАРЛЫ ДИАЛОГ – ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗІ»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCES

Attachments:
Download this file (Все Российская конф.pdf)Все Российская конф.pdf84 kB
Download this file (Инф письмо КОНФЕРЕНЦИИ 25-28.09. 2019Г. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS.pdf)Инф письмо КОНФЕРЕНЦИИ 25-28.09. 2019Г. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS.pdf2268 kB
Download this file (Инфо письмо Актюбинск апрель 2019.pdf)Инфо письмо Актюбинск апрель 2019.pdf1470 kB
Download this file (инфо письмо ТУРАН университет (участие в Кубке).docx)инфо письмо ТУРАН университет (участие в Кубке).docx15 kB
Download this file (Информ.письмо Конференция (1) Курск, Россия.doc)Информ.письмо Конференция (1) Курск, Россия.doc83 kB
Download this file (Информац письмо Форум НААР 4-5.10.2019г..pdf)Информац письмо Форум НААР 4-5.10.2019г..pdf10767 kB
Download this file (Информационное  письмо КарГТУ.pdf)Информационное письмо КарГТУ.pdf236 kB
Download this file (Информационное магистерские чтения 2020 рус.docx)Информационное магистерские чтения 2020 рус.docx656 kB
Download this file (Информационное письмо Вестник КазГЮИУ сентябрь.docx)Информационное письмо Вестник КазГЮИУ сентябрь.docx31 kB
Download this file (Информационное письмо конференции ЧЕБОКСАРЫ 30 ЯНВАРЯ 2019 Г.pdf)Информационное письмо конференции ЧЕБОКСАРЫ 30 ЯНВАРЯ 2019 Г.pdf513 kB
Download this file (Информационное письмо МНПК юрфак КарГУ 2019 год.docx)Информационное письмо МНПК юрфак КарГУ 2019 год.docx34 kB
Download this file (Информационное письмо МНПК юрфак КарГУ 2019 год.docx)Информационное письмо МНПК юрфак КарГУ 2019 год.docx34 kB
Download this file (Информационное письмо на рус. (Конгресс).pdf)Информационное письмо на рус. (Конгресс).pdf451 kB
Download this file (Информационное_письмо КОНФЕРЕНЦИЯ ФГБОУ 21.11.2019г..pdf)Информационное_письмо КОНФЕРЕНЦИЯ ФГБОУ 21.11.2019г..pdf502 kB
Download this file (Конференция  Болашак -6.12.2019Г..docx)Конференция Болашак -6.12.2019Г..docx37 kB
Download this file (Конференция Алма-ата, 24-25.10.2019г..doc)Конференция Алма-ата, 24-25.10.2019г..doc6124 kB
Download this file (Конференция Российский университет кооперации.PDF)Конференция Российский университет кооперации.PDF337 kB
Download this file (РОССИЙСКИЙ УНИВЕР Приглашение на конференцию.pdf)РОССИЙСКИЙ УНИВЕР Приглашение на конференцию.pdf335 kB

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ: СОЗИДАНИЕ ИННОВАЦИИ– СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN THE MINISTRY OF
EDUCATION AND SCIENCE
ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА
КАRAGANDY ECONOMIC UNIVERSITY OF KAZPOTREBSOYUZ
«ЗАМАНАУИ ЖАСТАР:
ИННОВАЦИЯНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРЫП, БОЛАШАҚА ҚАМТЫЛУ»
Студенттерді), магистранттарды), докторанттарды)
халы4аралы4 гылыми-тəжірибелік конференциясы материалдары
2019 жылғы11-12cəyip
1 том
Материалы международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов, докторантов
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ:
СОЗИДАНИЕ ИННОВАЦИИ– СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ»
11-12 апрель2019года
1 том
THE MODERN WORLD AND YOUNG PEOPLE:
VISION AND DIALECTIC OF DEVELOPMENT"
Materials of the international scientific-practicalconference
for students, undergraduates, doctoral students
11-12 april 2019
Volume 1
ҚАРАҒАНДЫ, 2019

ТРУДЫ XXII-ОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ «МОЛОДЕЖЬ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. АУЭЗОВА

«ҰЛЫ ДАЛА ЖАСТАРЫ – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ
КҤШІ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫЖАРАТЫЛЫСТАНУ,
ТЕХНИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БОЙЫНША XXII
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ
ЕҢБЕКТЕРІ
ТРУДЫ
XXII-ОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
«МОЛОДЕЖЬ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ» ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ,
ТЕХНИЧЕСКИМ,
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ
И ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ
ТОМ 2
Шымкент, 2019

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus