Еуропалық Одақтың көші-қон саясат

 

АҚПАРАТТЫҢ ТАРАЛУЫ


ЖОБА ҚҰЖАТТАУЫ


МОДУЛЬ ТҰСАУКЕСЕРІ


 

ЕМТИХАН


КУРСТЫ АЯҚТАУ


КЕРІ БАЙЛАНЫС


МАҚАЛАЛАР


БІЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ

 

Жобаның атауы: Jean Monnet Module «The European Union migration policy» 

Жан Мона «Еуропалық Одақтың көші-қон саясаты» модулі

Ұзақтығы: 01.11.2022-01.11.2025 жж

Жұмыс тобы:

Сыздықбеков Е.С. – жобаның координаторы, «Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар»  кафедрасының меңгерушісі;

Байгожина Г.М. - «Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы., PhD докторы;

Әбеуова С.Т. –«Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар» кафедрасының доценті., э.ғ к.

Модульдің мақсаты-ЕО-тың көші-қон саясатының теориялық негіздері мен тәжірибесін зерттеу арқылы еуропалық зерттеулерге қызығушылық тудырумен зейінді арттыру.

Курстың топтағы мақсаты – еуропалық интеграция және ЕО көші-қон саясаты бойынша зерттеулерге белсенді қызығушылық танытатын, бірақ зерттеу әдістерін және дағдыларын толық меңгермеген халықаралық қатынастар және әлемдік экономика білім беру бағдарламаларының студенттері үшін.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет:

  1. ЕО көші-қон саясатының теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу.
  2. Еуропалық Одақтағы көші-қонның даму себептері мен негізгі тенденцияларын анықтау, оларды осы үрдісті тиімді басқару үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік көші-қон саясатымен салыстыру.
  3. Еуропалық Одақтың тәжірибесі негізінде Қазақстан Республикасында көші-қонды мемлекеттік басқаруды жетілдірудің болашақтық бағыттары бойынша ұсынымдар ұсыну.

Жоба аяқталғаннан кейін не күтеміз?

Қарағанды ​​университетінде ББ-да ЕО-на қатысты шағын ғана контентті қамтиды, бұл еуропалық зерттеулердің алға жылжуын шектейді.

Сонымен бірге университетте Жан Моне бағдарламасы аясында әзірленген «Еуропалық интеграцияның теориясы мен тәжірибесі» модулі іске асырылды.

Ұсынылып отырған модуль-бұл ЕО-на қатысты тағы бір курс болып табылады. Бұдан кейін Халықаралық қатынастар ББ-ның студенттері үшін жаңа мамандықтың ашылуымен жалғасын табуы керек. Осы уақытқа дейін ХҚ-дың ББ-да тек екі траектория болды, соның ішінде Таяу Шығыс пен Қытайды зерттеу. Еуропаға өсіп келе жатқан қызығушылық еуропалық зерттеулерді ынталандырады, бұл түлектер үшін жаңа мүмкіндіктер жасайды және болашақ еуропалық білім полюстерінің негізіне айналады және Қазақстандағы еуропалық зерттеулерді әртараптандыруға ықпал етеді.

 Курстың оқу жоспарының жобасы ЕО-ның көші-қон саясатының теориялық және тәжірибелік аспектілеріне қатысты сұрақтарды қамтиды, бұл әртүрлі интерактивті әдістердің қолданылуын анықтайды, мысалы, өз бетімен жұмыс істейтін сынып, пікірталас және нақты жағдайларды талдау, миға шабуыл, мәселелік дәрістер, рөлдік ойындар және т. б.

Осылайша, ұсынылған модуль ЕО қызметіне қызығушылықты арттырады, ЕО зерттеулерін жергілікті және ұлттық деңгейде әртараптандыруға ынталандырады және ықпал етеді. Бұдан басқа, жобаны іске асырғаннан кейін «ЕО көші-қон саясаты» бойынша әзірленген барлық Оқу материалдары халықаралық қатынастар және әлемдік экономика ББ шеңберінде Еуропалық траекторияны қалыптастыру үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, жобаны жүзеге асырғаннан кейін «ЕО көші-қон саясаты» бойынша әзірленген барлық оқу материалдары Халықаралық қатынастар және Әлемдік экономика ББ аясында еуропалық траекторияны қалыптастыру үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus