• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Кеден ісі-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М04203

  Мамандығы:

  Кеден ісі (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Құқық

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  -
7М04203 "Кеден ісі" мамандығы бойынша білім беру магистрлік бағдарламасының мазмұны "Кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасы", "Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстар үшін жауапкершіліктің өзекті мәселелері", "Қаржы нарығы саласындағы инвестицияны құқықтық реттеу", "Экономикадағы ақпараттық инновациялық құқықтық қатынастар", "Халықаралық кедендік қатынастар" және т. б. пәндерді оқытуды анықтайды. Бұл: заң құжаттарын құрастыру, нормативтік актілерді сараптау, талап арыздарын жасау, ғылыми мақалалар мен тезистер және т.б. жазу; қазіргі заманғы редакциялау және баспа құралдарын тарта отырып, қолданыстағы талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде жасалған жұмыстың қорытындысын шығарудың өзіндік зерттеу қызметі дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Кеден ісі саласындағы кәсіби қызметке, заңды және жеке тұлғаларға тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдау кезінде кедендік рәсімдерді таңдауда құқықтық көмек көрсетуге, сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің жұмысын жетілдіру мақсатында басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп тиісті құжаттарды дайындауға, тауарларды кедендік режимге орналастыру үшін кеден органының лицензияларын беруді бақылауға, уақытша әкелу (әкету) режимін белгілеу кезінде кеден баждары мен салықтарын төлеуге, кеден органының тауарларды кедендік режимге орналастыру үшін лицензияларын), еркін қойманы, бажсыз сауда дүкендерін құруға лицензия беру.
7М04203 "Кеден ісі" білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызмет нысаны ретінде таңдай алады:
- ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде: жоғары оқу орындары, орта және орта кәсіптік оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары.
Бітірушіге академиялық дәреже беріледі:
- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша - "Кеден ісі" мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистрі»;
Оқу мерзімі:
- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша - 2 жыл.
Оқу түрі - күндізгі.

Бағдарлама дәрежесі:
Заң ғылымдарының магистрі
7М04203 "Кеден ісі" мамандығы бойынша»
Дәрежесі және мерзімі

Екінші дәреже (бір университет) (кемінде 131 ECTS-кредит / кемінде 59 қаз. кредиттер)

Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім сапасын қамтамасыз ету тәуелсіз Қазақстандық агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
Қолданылу мерзімі

Бұл бағдарлама Университетпен 2 жыл мерзімге бекітілді.

Деңгейі ЕПВО үшін КР (Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіне арналған біліктілік шеңберлері): 2-ші цикл; ЕКР (Еуропалық біліктілік шеңберлері): 7-деңгей; ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері): 7-деңгей
 • A) Мақсаты
  • 7М04203 "Кеден ісі" мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің өзекті мәселелері туралы білімді меңгерген жоғары білікті кеденші мамандарды дайындау болып табылады. Магистранттардың кедендік құқық бұзушылықтардың алдын алуда мемлекеттің кеден органдарының мақсаттары, міндеттері мен рөлін толық түсіну үшін қажетті білім алуы, магистранттардың экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі осы органдардың рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
   Табысты түлектер керек:
   - мемлекеттік органдардың жүйесінде, құрылымында, құзыреттілігінде бағдарлану ; ,
   оның ішінде кеден органдарының нормаларын түсіндіру; құқықтың әртүрлі салаларының нормаларын түсіндіру;
   - кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық актілерді қолдану; ;
   - қажетті ақпаратты алу және өңдеу, оны сыни талдау және қорытындылар мен қорытындыларды шығару;
   -әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және басқа да қатынастар саласындағы кедендік мәселелерді талдау және шешу;
   - Кеден ісін құқықтық реттеу, кедендік құқықтық қатынастардың заңдық табиғаты туралы теориялық білімді практикада қолдану және кәсіби міндеттерді шешуде олардың міндеті мен рөлін түсіну.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән / пән аймағы
  • Негізгі пәндер: кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасы
   Базалық пәндер: Ғылым тарихы мен философиясы, Педагогика, Психология, Шет тілі (кәсіби), құқықтық пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Экономикалық қылмыстың ҚР ұлттық қауіпсіздігіне қатер ретінде экономикалық қылмыс, жоғары мектепте оқытудың әдістері мен технологиялары, жедел кедендік диагностиканың техникалық құралдары.
   Бейінді пәндер: Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау негіздері - Кеден ісі саласындағы қылмыстарды тергеу негіздері, Қаржы нарығы саласындағы инвестицияларды құқықтық реттеу, Кедендік рәсімдерді ұйымдастырудың заманауи үрдістері, Problems trade and economic relations between Kazakhstan in the Customs Union -
   ЕАЭО жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қатынастарының мәселелері, Халықаралық кедендік қатынастар, кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстар үшін жауапкершіліктің өзекті мәселелері, инновациялық Экономикадағы ақпараттық құқықтық қатынастар.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • 7М04203 "Кеден ісі" мамандығының білім беру бағдарламасын жүзеге асыру модульдік қағидат бойынша оқу үдерісін тиісті ұйымдастыруды көздейтін оқытудың кредиттік технологиясының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
  • 3.Бағыты
  • ғылыми және педагогикалық
  • 4.Ерекшеліктері
  • 7М04203 "Кеден ісі" мамандығының түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындауға бағытталған:
   -бейіндік дайындық кезінде: Қазақстан Республикасының кеден органдары мен ұйымдарында ұйымдастыру-басқару қызметі;
   - ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде: Қазақстан Республикасының кеден органдары мен ұйымдарында ұйымдастыру-басқару қызметі;
   - кеден ісі саласындағы Кедендік міндеттемелер мен жауапкершілік, ҚР кеден органдары саласындағы басқаруды ұйымдастыру, кедендік әкімшілік ету, салық төлеушілер құқықтарының заңды механизмі.
   - орта және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарындағы педагогикалық қызмет, ғылыми-зерттеу, өндірістік-басқару, сараптамалық-аналитикалық, эксперименттік-зерттеу, ғылыми-педагогикалық.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • - бейіндік даярлау кезінде кеден жүйесі органдары үшін кадрларды жоғары оқу орнынан кейінгі даярлаудың білім беру бағдарламаларын іске асыруды болжайтын, кеден органдарында, әділет органдарында, мемлекеттік органдарда, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар жұмыс істеуге;;
   -ғылыми және педагогикалық, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды болжайтын, тереңдетілген ғылыми және педагогикалық дайындыққа ие.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • PhD докторантура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу үрдісінде сабақ өткізудің белсенді және интерактивті түрлері (кейстер, дөңгелек үстелдер, дискуссиялар, әдебиеттерді шолу және жеке және топтық жобалар құру) кеңінен қолданылады. Оқу курстары аясында Мемлекеттік кірістер департаментінің, қоғамдық ұйымдардың, азаматтық қоғам институттарының өкілдерімен кездесулер қарастырылған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; аралық аттестаттау (тестілеу); педагогикалық және зерттеу практикаларынан өту туралы есептерді қорғау (есептер); ғылыми тағылымдама (есеп), қорытынды аттестаттау (мемлекеттік емтихан, магистрлік диссертациялық жұмысты қорғау); МҒЗЖ есептерін қорғау
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама циклдің екінші деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл жалпы құзыреттерді қамтиды (сондай-ақ негізгі дағдылар ретінде белгілі) күтілетін екінші цикл түлектерінің (веб-сайтта қараңыз http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 ).
   Төменде аталған құзыреттер осы бағдарлама үшін жиынтық және ең тән құзыреттер болып табылады:
   ОК 1-ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын, оқу үрдісінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын, оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білу;
   ОК 2-жаңа таныс емес жағдайларда және типтік емес жағдайларда аналитикалық жұмыстарды жүргізу және зерттеу мәселелерін шешу үшін алынған білімді қолдана білу және біріктіре білу, өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектептің Педагогика және психология білімін қолдана білу;
   ОК 3-ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;
   ОК 4-ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, стандартты ғылыми міндеттерді шешу және олардың нәтижелерін дұрыс ұсыну, заманауи ақпараттық технологияларды, оқыту әдістерін және кәсіби коммуникацияның әртүрлі құралдарын пайдалана отырып білім беру және педагогикалық қызметті жүргізу дағдылары болуы тиіс.
  • 2.Арнайы (кәсіптік) құзыреттер
  • КҚ 1- өз бетінше зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін түсіндіру әдістерін, мәселелерді өз бетінше қою тәсілдерін және оларды шешу тәсілдерін табу;
   КҚ 2 - ғылыми зерттеулердің методологиясы, ғылыми-педагогикалық қызмет саласында, кәсіби салада зерттеулер жүргізуде және кәсіби шеберлік пен дағдыны кеңейтуде құзыретті болу, кеден ісі саласындағы заманауи білім мен түсініктерді көрсетуге қабілетті болу;
   КҚ 3 - құқықтану саласында теориялық, эксперименттік зерттеулерді орындауға қабілетті болу , құқықтық және экономикалық талаптарды ескере отырып, кәсіби шешімдер қабылдау, жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдері мен қызығушылықтары бар тұлғаның өзін-өзі жетілдіру және кәсіби өсуі, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жоспарлау, ұйымдастыру, енгізу;
   КҚ 4 - жоғары және қосымша білім беру жүйесінде белсенді оқытудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, оқу қызметін ұйымдастырудың әр түрлі формаларын дайындау және өткізу, бейіндеуші пәндер бойынша оқу курстарын жетілдіру және жаңа бағдарламаларды әзірлеуге қатысуға дайын болу.
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • 7М04203 "Кеден ісі" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының түлегі:
   түсінігі болуы тиіс: жалпыадамзаттық құндылықтар, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары; отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері; қоғамдағы экономикалық және саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; нарықтық қатынастар; менеджмент негіздері; қазіргі заманның гуманитарлық, экологиялық проблемалары; философиялық және саяси ілімдердің дамуы мен мәні; Ақпараттық технологиялар, негізгі компьютерлік қолданбалы бағдарламалық құралдар, телекоммуникацияның қазіргі құралдары; логика заңдары мен ұғымдары туралы.; қазақ (орыс) және шет тілдерінің жұмыс істеу ережелері мен негіздерін; ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздерін; жаһандық білім көздеріне қол жеткізуді; кеден ісі қызметінің мақсаттары мен оның жалпы кәсіби функцияларын; кәсіби және қоғамдық маңызы бар жеке қасиеттерді, осы қызмет өтуі тиіс нормативтік жағдайларды; әдіснамалық білімдерді; салауатты өмір салтының нормалары мен мәнін; кеден ісі қызметінің мақсаттары мен жалпы кәсіби міндеттерін; кеден ісі қызметінің мақсаттарымен;
   білу: Кеден одағының кеден органдары қызметінің негізгі ұғымдарын, принциптерін, нақты жағдайларды талдау және шешу кезінде кеден заңнамасының нормаларын; тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеумен байланысты ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйелеу және түсіндіру арқылы дәлелдеме мен дәлелдеме құру; экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасының кеден органдары қызметінің рөлі мен мәнін бағалау.
   меңгеруі керек: - алған білімдерін практикада шығармашылықпен қолдана білу, жаңа білімді нақты ұсыныстарға аудара білу; - өз біліктілігін өз бетінше жетілдіру, білімді толықтыру және жаңа дағдылар мен іскерлікке ие болу; - қажетті ақпаратты алу және өңдеу, оны сыни талдау және қорытындылар мен қорытуды жүргізу; - мәселелерді шешудің оңтайлы жолдарын табу және кәсіби қызметте міндеттерді іске асырумен байланысты шешімдер қабылдау; - мемлекеттік, оның ішінде кеден органдарының жүйесінде, құрылымында, құзыреттілігінде бағдарлай білу; - құқық; кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді пайдалану; өз көзқарасын қисынды сауатты білдіру және негіздеу; компьютерлік және өзге де инновациялық технологияларды пайдалану; құжат айналымын сауатты жүргізуді жүзеге асыру; құқықтық сипаттағы түрлі құжаттарды жасау; әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және өзге де қатынастар саласындағы кедендік мәселелерді талдау және шешу; Кеден ісін құқықтық реттеу, кедендік құқықтық қатынастардың заңдық табиғаты туралы теориялық білімді практикада қолдану және олардың кәсіби міндеттерді шешуде маңызы мен рөлін түсіну.
   дағдысы болу керек: кәсіби қызметте гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың алынған білімдері мен әдістерін пайдалану; зерттеу жұмысы; компьютерде жұмыс істеу, кедендік және кәсіби қызмет үшін қажетті өзге де ақпаратты, соның ішінде іздеу жүйелері мен Интернетте іздестіру, жинау және талдау; одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, кеден заңнамасына сәйкес кәсіби білімді үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
 • Пән атауы:Ғылымның тарихы мен философиясы 2 кредит/ 3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, саясаттану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттер: кәсіби педагогикалық қарым-қатынас негіздері, Жоғары мектеп педагогикасы, психология.
  • Пәнді оқыту мақсаты: философиялық және әдіснамалық мәдениетті, теориялық ойлау және талдау қабілетін, жоғары адамгершілік пен мәдениетті қалыптастыру, зерттеу қызметінің аналитикалық қабілеті мен дағдыларын дамыту.
  • Курстың қысқаша мазмұны: теориялық және әдіснамалық ойлау және талдау қабілетін, ғалымның жоғары адамгершілік және этикалық жауапкершілігін, оның мәдениетін қалыптастырады, өйткені барлық философиялық құрылымдарда этикалық идея тұр. Ғылым тарихы мен философиясын зерттеу – бұл тек философиялық мәдениетке баулу ғана емес, бұл рефлексия мен герменевтикалық қызметке қабілеттіліктің даму шарты.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді меңгеру үшін магистрант білуі керек: Әлемдік философиялық теориялық ойдың қалыптасу тарихын, философияның рефлексия ерекше формасы екенін түсіну үшін базалық философиялық концепциялардың ерекшеліктерін.,
  • біріншіден, сыни ұстанымы бар,
  • екіншіден, әмбебап және нормативтік формада онтологияның жалпы схемаларын құрумен,
  • үшіншіден, бейбітшілікті түсіну, түсіндіру және көру жағдайларын жасау.
  • Оқытушының аты - жөні: Клишина М. В.
 • Foreign language (professional) Шетел тілі (Кәсіби) 2 кредит/ 3 ECTS
  • Пререквизиттер: шет тілі, қазақ / орыс тілі.
  • Постреквизиттер: В2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін меңгеру, сонымен қатар арнайы мақсаттарға арналған LSP – тіл.
  • Мақсаты: болашақ магистрдің кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгеру дағдылары мен біліктерін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Курстың қысқаша мазмұны: шет тілін қазіргі заманғы оқыту құзыреттілік тәсілге сүйенеді,оған сәйкес алынған білім негізінде практикалық міндеттерді шешу үшін қажетті дағдылар мен біліктер дамиды. Нәтижесінде магистранттар жалпы - мәдениетаралық, әлеуметтік-мәдени, танымдық; коммуникативтік-лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, Кәсіби-бағытталған құзіреттіліктерге ие болады.
  • Магистратурада шет тілін меңгеру ерекшелігі өзекті жалпы ғылыми және арнайы әдебиетті оқу, инновациялық әдістер мен технологияларды пайдалану және қазіргі заманғы құралдарды (Интернет-ресурстар)
  • Күтілетін нәтижелер: "Шет тілі (Кәсіби)" курсын аяқтаған соң магистрант білуі керек:
  • оқытылатын шетел тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары,
  • шет тілінде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясы және терминологиялық тілдігі,
  • халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат алмасу негіздері;
  • таңдалған мамандық бойынша өзіндік әдебиетті еркін оқу, аудару, кейін алынған ақпаратты талдау, түсіндіру және бағалау,
  • кәсіби пікірталасқа, ғылыми пікірталасқа, жарыссөзге, дөңгелек үстел басында әңгімеге қатысуға",
  • ғылыми зерттеудің тұсаукесерімен сөз сөйлеу (семинарларда, конференцияларда, форумдарда),
  • көпшілік алдында сөз сөйлеулерді (лекциялар, баяндамалар, теле және интернет-бағдарламалар) есту арқылы қабылдау және түсіну.
  • Оқытушының аты - жөні: Аубакирова Г. Т.
 • Педагогика 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: "Психология", "философия және ғылым тарихы"»
  • Постреквизиттер: "арнайы пәндерді оқыту әдістемесі"»
  • Мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жалпы проблематикамен, жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау, жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, ЖОО-ның білім беру үдерісінде оқытушы мен студенттің субъективті өзара іс-қимылының коммуникативтік технологияларымен таныстыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • жоғары білім мен педагогикалық ғылымның өзекті мәселелері туралы түсінік қалыптастыру;
   • педагогикалық қызметтің мәні туралы түсінік қалыптастыру;
   • кәсіби қызметтің субъектісі ретінде өзі туралы түсінік қалыптастыру және өзіндік кәсіби қызметін өзіндік анықтау және талдау әдістерін меңгеру;
   • педагогикалық қызмет дағдыларын қалыптастыру;
   • студенттердің қызметін ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру;
   • ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын жетілдіру;
   • кәсіби ойлау дағдыларын жетілдіру.
  • Оқытушының аты - жөні: Муликова С. А.
 • Психология 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: "Психология" курсын оқу бакалавриат бойынша алған білімдеріне негізделеді: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттері: психологиялық білімдерді қолданудың практикалық саласы болып табылатын және маманның кәсіби даярлығының мүмкіндіктерін кеңейтетін келесі гуманитарлық пәндер: Педагогика, Оқыту әдістері мен технологиялары, педагогикалық практика.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары мектеп психологиясының негіздеріне оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімдерді қолдану жоспарында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Күтілетін нәтижелер: курсты игеру үшін магистрант:
   • Жоғары мектептегі білім беру процесінің психологиялық-педагогикалық мәнін ашу.
   • магистранттарға "Психология" курсына қатысты жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік және педагогикалық психологияның негізгі қосымшалары, эмпирикалық зерттеулер, маңызды теориялық концепциялары туралы толық түсінік беру.
   • қазіргі кезеңдегі жоғары мектептің негізгі даму тенденцияларын қарастыру.
   • магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойлауын дамыту.
  • Оқытушының аты - жөні: Кенжебаева С. К.
 • Кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасы 1 кредит / 2 ECTS
  • Пререквизиттер: пәнді оқу үшін магистранттарға келесі пәндерді білу қажет: мемлекет және құқық теориясы; Азаматтық құқық.
  • Пәннің постреквизиттері осы пән бойынша білім келесі пәндерді оқу үшін қажет: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері, қазіргі кезеңдегі ҚР Мемлекеттік басқару және Мемлекеттік қызмет мәселелері.
  • "Кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасы" курсын оқып үйрену, магистранттардың нормативтік-құқықтық аспектілерді, сонымен қатар мемлекеттік билік және басқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру мен реттеуді қоса алғанда, қоғамдық қатынастарды реттеу механизмдерін көрсететін заңдарды және заңға тәуелді актілерді талдау әдіснамасы саласында тиісті білім алуына ықпал етеді. Бұл қазіргі заманғы мемлекеттің нормативтік-құқықтық жүйесінің актілерін құқықтық талдау әдісімен осы мемлекеттегі түрлі институттар мен процестерге зерттеулер жүргізу үшін құжаттық фактологиялық база ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
  • Пәнді оқытудың мақсаты құқық нормаларын, оларды қалыптастыру әдіснамасын білетін және оларды тәжірибеде қолдана алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудан тұрады.
  • Пәнді оқыту міндеттері:
  • магистранттардың құқықтық талдау теориясының ережелерін, кеден саласына қатысты ғылыми танымның негізгі формальды-логикалық және жалпы ғылыми әдістерінің мәнін меңгеруде;
  • магистранттың типтік және типтік емес жағдайларда қолданыстағы заңнама нормаларын қолдану және талдау дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру;
  • магистранттарға дәлелді, ғылыми негізделген шешімдер қабылдау дағдыларын үйретуде;
  • магистранттарда заңдылықты қатаң сақтау, мемлекеттің және жалпы қоғамның экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету қажеттілігіне сенім қалыптастыру.
  • Магистранттардың "Кеден саласындағы құқықтық талдаудың әдіснамасы" курсын оқуы, заңнамалық және басқа да нормативтік актілерді, сондай-ақ құқықтық талдаудың әдіснамасы мәселелері бойынша ұсынылған әдебиеттерді меңгеру және талдау жүргізуді көздейді.
  • Оқыту нәтижелері:
  • А. білу және түсіну: түсініктік-терминологиялық аппарат және әдістердің топтары, олардың көмегімен ғылыми танымдық қызметтің негізгі процесі жүзеге асырылады, зерттелетін таным объектісінің қасиеттері мен сапасын кеден саласына қатысты зерттеу.
  • В. істей алу керек: өзінің теориялық білімін практикалық қызметте, сондай-ақ кеден саласындағы заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдіруге бағытталған зерттеу жұмысында қолдану, Экономикалық қызмет субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделері жүйесінің жағдайын талдау және сот және тергеу тәжірибесіндегі ішкі қайшылықтарды анықтау.
  • С.меңгеру: нормативтік актілерге құқықтық сараптама жүргізу методологиясы мен талдау негіздерін, негізді білікті заңдық қорытындылар мен кеңес беру қабілетін, сот қателіктерін, кеден саласында қолданыстағы заңнаманы қолдану кезінде заңдылықтың бұзылуын анықтау және жою.
  • D.практикалық дағдыларды меңгеру: аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі хабарламалар түрінде ақпарат беру (баяндама, реферат, эссе).
  • E.өз бетінше жұмыс істеу және жеке және кәсіби өсу қажеттілігін дамыту; білікті заң тұжырымдары мен кеңестерін талдау және дайындау.
  • Пәннің әдіснамасы оның ерекшеліктерімен және зерттеу мақсаттарымен анықталады. Осыған байланысты арнайы білімді, іскерлікті, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін ситуациялық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, кейстік әдіс, ашық және жабық тесттер және т. б. пайдаланған жөн.
  • Оқытушының аты-жөні: Ханов Т. А.
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, тарих және ғылым философиясы.
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: қазіргі қоғамның кіші жүйесі ретінде ғылыми саланың рөлі мен орнын, кәсіби қызмет түрі ретінде ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұнын толық түсіну үшін қажетті білім беру, сондай-ақ магистратура студенттерінде ғылыми зерттеуді нормативтік және құжаттық қамтамасыз ету процесі туралы түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ғылым әлем туралы түсінік жүйесі ретінде және институт ретінде. Қазіргі қоғамдағы ғылым институты. Қазақстан ғылымының элементтері. Ғылыми ресурстар. Қазақстандағы ғылымның қазіргі жағдайы. Ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұны. Ғылыми зерттеу әдістемесі. Ғылыми зерттеудің логикалық негіздері. Ғылыми зерттеу әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпаратты жинау. Зерттеулер жүргізу. Ғылыми зерттеулерді жүргізу процесі.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. ғылыми және инновациялық қызметке қойылатын соңғы талаптарға сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындаудың негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін меңгеру.
  • В. теориялық білімді практикада қолдана білу және кәсіби міндеттерді шешуде олардың міндеті мен рөлін түсіну.
  • С. ақпаратты іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдерді дамыту және шешімдер қабылдау.
  • Д. әр түрлі хабарламалар түрінде ақпарат беру, топта ынтымақтасу және жұмыс істеу, өз позициясын диспутациялау және қорғау, шешім қабылдау.
  • Е. магистратураның таңдалған бағытын игеру кезінде ғылыми-зерттеу іс-шаралары кешенін жүзеге асыру бойынша дағдыларды меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, тарих және ғылым философиясы.
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертация
  • Мақсаты: магистранттарға ғылым институтын, оның мақсаттарын, міндеттері мен функцияларын Қазақстанның Ұлттық экономикасына қатысты толық түсінуге, ғылыми саланың негізгі элементтерін, оның дамуының сапалық және сандық сипаттамаларын анықтауға, елдің ғылыми саласының ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимыл жасауға қажетті білім беру; магистранттарда Қазақстанда, сондай-ақ дамыған және дамушы елдерде ғылыми сектордың қызмет етуінің өзекті мәселелері туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: заманауи экономиканың инновациялық дамуының теориялық негіздері. Ғылым туралы қазіргі түсінік. Ғылым институты және оның құрамдастары. Интеллектуалды капитал ғылымның негізгі ресурсы ретінде. Ғылым кәсіби қызметтің түрі ретінде. Ғылыми саланы ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі (АҚШ, Еуроодақ, Ресей, Жапония). Қазақстанның ғылыми секторының даму тенденциялары. Ғылым мен мемлекеттің өзара байланысы. Ғылым мен бизнестің өзара байланысы. Ғылым инфрақұрылымы. Ғылыми қызметті құқықтық реттеу. Ғылыми зерттеулерді дайындау. Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. қазіргі нарықтық экономиканың негізгі элементі ретінде ғылымды қалыптастыру және дамыту, ғылымның ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимылы, әлеуметтік дамудың қазіргі тұжырымдамалары контекстінде ғылыми сала туралы білімді меңгеру.
  • В. ғылыми саланың қызмет ету механизмдері, зерттеулерді қаржыландыру көздері, ғылыми қызметті нормативтік-құқықтық сүйемелдеу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастырушылық сүйемелдеу туралы алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу.
  • С. қолданылатын ғылыми әдістерге, ғылыми жұмыстарды жасау мен жазуға, қазіргі экономикадағы ғылымның рөліне қатысты өз ұстанымын дәлелді және қисынды дәлелдеу.
  • D.мемлекет пен бизнестің оның дамуындағы рөлі туралы өз ұстанымы шеңберінде ғылымды дамытудың сандық және сапалық параметрлерін жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру, Қазақстан ғылымы жай-күйінің неғұрлым өткір проблемалары бойынша диспутациялауды жүзеге асыру.
  • Е. дербес және ұжымдық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, ғылыми жұмыстарды (өтінімдер, мақалалар, жобалар) жазу дағдыларын меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • Жоғары мектепте оқытудың әдістері мен технологиялары 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: "Педагогика", "Психология"
  • Постреквизиттер: педагогикалық тәжірибе
  • Пәнді оқыту мақсаты: ЖОО-да оқу үдерісін жоспарлау, әзірлеу және ұйымдастыруда құзыреттілікті қалыптастыру
  • Қысқаша сипаттама: Қазақстандағы жоғары білім беруді реформалау және жаңғырту басымдықтары. ЖОО оқытушысының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары мектепте студенттерді оқытуды ұйымдастыру формалары. ЖОО-дағы оқытудың әдістері мен құралдары. Жоғары мектептегі оқытудың заманауи технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: педагогикалық ғылым мен ЖОО оқытушысының кәсіби қызметінің даму перспективаларын білу, оқытудың технологиялануының мәнін түсіну; кәсіби қызметте оқу пәнінің мақсаттары мен мазмұнына барабар оқыту әдістерін қолдану, мамандарды даярлаудың тиімді педагогикалық технологияларын қолдану; ЖОО-да оқытудың әдістері, құралдары, нысандары мен технологияларын шектеудің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалауда аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру, өткізілген оқу сабақтарының рефлексиясы және осы негізде оқу-әдістемелік; оң педагогикалық тәжірибені, оқу-әдістемелік материалдарды және студенттің оқу-танымдық іс-әрекетінің нәтижелерін әр түрлі хабарламаларда (анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар, шағын-зерттеулер және т.б.) түсіндіру; жеке тұлғалық даму және кәсіби өздігінен білім алу қажеттілігі.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: п. ғ. к., доцент Кенжебаева С. К.
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: "Педагогика", "Психология"
  • Постреквизиттер: педагогикалық тәжірибе
  • Мақсаты: студенттердің жоғары мектепте оқу үрдісін ұйымдастыруға қажетті педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру және студенттердің оқу-танымдық қызметін басқаруға дайындық.
  • Курстың қысқаша мазмұны: білім берудің өзекті мәселелері. Білім берудегі стандарттау. Оқу үдерісін ұйымдастыру. Оқу үрдісінде дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Оқу үрдісіндегі оқыту түрлері. Оқу орнында оқыту әдістері. Оқытудың заманауи құралдары. Оқытудың заманауи технологиялары. Оқу үдерісін белсендірудің психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-да оқытудың интерактивті әдістері. СОӨЖ (СӨЖ) АМО қолдану әдістемесі. Оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-да оқытуды бақылау әдістемесі. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің білімін бақылау. ЖОО оқытушысының әдістемелік жұмысының міндеттері мен мазмұны.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттар арнайы пәндерді оқыту әдістемесінің психологиялық-педагогикалық негіздері туралы біртұтас түсініктерді қалыптастырудағы білім мен түсініктерді, оқылатын ғылымның алдыңғы қатарында тұрған білімнің жекелеген аспектілерін қоса отырып, қазіргі заманғы оқулықтардың көмегімен көрсете алады; магистранттар өз қызметіне кәсіби көзқарас тұрғысынан өз білімі мен түсінігін қолдана алады, құзыреттілігін көрсете алады және білім беру саласы шеңберінде жатқан мәселелерді шешу кезінде сенімді дәлелдеме құруды көрсете алады.; Магистранттар жоғары оқу орны оқытушысының әдістемелік жұмысын бағалау және педагогикалық талдау, танымдық іс-әрекетін белсендіру саласындағы пікірлерді айту үшін қажетті мәліметтерді жинау және түсіндіру қабілетіне ие; магистранттар аудиторияда ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және олардың шешімін тек мамандар ғана емес, сонымен қатар маман емес; магистранттар меңгерілетін мәселелер бойынша ғылыми-педагогикалық дереккөздерді өз бетінше зерделеп, талдай алады.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: п. ғ. д., проф. Минжанов Н.А.
 • Жедел кедендік диагностиканың техникалық құралдары. 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру.
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны әзірлеу
  • Модуль мақсаты: жедел кедендік диагностиканың техникалық құралдары пәнінің мәні мен мазмұнын оқу. ЖОО-да кәсіби дайындық үшін қажетті магистранттардың педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын (КҚД) қолдану негіздері. Контрабанда заттары және оларды ҚТҚ қолдану объектісі ретінде жасыру тәсілдері. КТП туралы түсінік. КТП қолданудың құқықтық негіздері. Кедендік диагностика үшін КҚД қолдануды талап ететін кедендік бақылаудың жедел сұрақтар жүйесі. Жедел кедендік диагностика үшін кедендік бақылауды ұйымдастырудың жедел-техникалық моделі. Кеден құжаттарын жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерін инспекциялаудың техникалық құралдары. Инспекциялық тексеру кешені. Стратегиялық маңызы бар шикізат тауарларының жекелеген түрлерінің көлемін (санын) қашықтықтан бақылаудың техникалық құралдары. Кедендік іздестіру мен тексерудің техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерінің ішіндегісін жедел диагностикалаудың және жіктеудің техникалық құралдары. Акциздік және арнайы маркаларды кедендік қамтамасыз ету, жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Аудио және бейнеақпаратты тасымалдаушыларды бақылаудың техникалық құралдары.Кедендік бақылау аймақтарындағы жедел жағдайды бақылаудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: жоғары оқу орнының болашақ оқытушысын ТТК пәні бойынша оқытудың мақсаттары мен міндеттерін үйлестіруге дайындау, болашақ кеден мамандарын оқыту сапасын арттыру.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: т. ғ. к., доцент Жандильдин Т. Е.
 • Кедендік бақылауды жүргізудің заманауи техникалық құралдарын пайдаланудың өзекті мәселелері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру
  • Постреквизиттер: Сауда бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімдер
  • Модульдің мақсаты: ЖОО-да магистратураны кәсіби дайындау үшін қажетті педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: кеден ісінде техникалық құралдарды қолдану ерекшеліктері мен түрлері туралы магистранттарда білім мен дағдыларды қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрлер кәсіпкерліктің институционалдық және заңнамалық базасының теориялық және практикалық негіздерін, маркетингтік қызметтің негізгі әдістері мен тәсілдерін, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау мен диагностикалауды білуі тиіс.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: т. ғ. к., доцент Жандильдин Т. Е.
 • Экономикалық қылмыс ҚР ұлттық қауіпсіздігіне қатер ретінде 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқығы
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны жазу.
  • Модульдің мақсаты: Тауарларды декларациялаудың шарттары мен сипаттамаларын зерттеу, Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық қызметін тарифтік реттеудің жаңа Кедендік ортаға негізгі нысандары мен әдістері туралы тұжырымдама.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы, сипаты және мазмұны. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі. Бизнес және банк қызметі саласындағы қылмыстарды жіктеу мәселелері. Банкроттыққа байланысты қылмыстарды жіктеу мәселелері. Ақша айналымы саласындағы қылмыстар, бағалы қағаздарды және басқа да төлем құжаттарын жіктеу мәселелері. Кедендік реттеу саласындағы қылмыстарды жіктеу мәселелері. Валюталық реттеу саласындағы қылмыстарды жіктеу мәселелері. Салық және басқа да міндетті төлемдер саласындағы қылмыстарды жіктеу мәселелері. Тұтынушылардың мүдделерін бұзуға байланысты қылмыстарды жіктеу мәселелері. Сыбайлас жемқорлықтың көлеңкелі экономикалық факторы және жалған кәсіпорындардың өркендеуі.
  • Күтілетін нәтижелер: осы пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттерін үйлестіре білу, болашақ кеден мамандарын оқыту сапасын арттыруға даярлау.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ.д., профессор Қ. А. Бакишев
 • Халықаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру
  • Постреквизиттер: Сауда бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімдер
  • Мақсаты: халықаралық кеден қатынастарының мәні мен мәнін зерттеу. Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес. Кеден ісі саласындағы СЭҚ қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін қорғау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Халықаралық кедендік қатынастардың мәні мен ерекшеліктері. Кеден ісіндегі халықаралық ынтымақтастық. Кеден ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ететін халықаралық келісімдерді, ведомствоаралық актілерді, кеден заңнамасын және Қазақстан Республикасының басқа да құжаттарын талдау: кеден органдарының шет мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылын жетілдіру қажет екендігін куәландырады.; халықаралық ынтымақтастық кезінде ҚР құзыретті органдарының қатысуының құқықтық жүйесін дамыту, ҚР халықаралық актілері мен келісімдерінің бірыңғай жүйесін құру бойынша жұмыстарды жалғастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық кеден қатынастары туралы білім алу. Жаппай қырып-жою қаруын жасау кезінде пайдаланылатын технологиялардың, ғылыми-техникалық ақпараттың және қызметтердің заңсыз айналымын зерделеу және т.б. елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу және сауатты пайдалану.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. д., профессор Қ. А. Бакишев
 • Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау негіздері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пәннің Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Философия, Философия және ғылым тарихы
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны әзірлеу
  • Пәнін оқу мақсаты "Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау негіздері ": магистранттарды кеден ісі саласында жасалатын қылмыстарды саралау негіздеріне қатысты өзекті мәселелермен таныстыру және кеден ісі саласында жасалатын ұқсас қылмыстарды саралау кезінде оларды бір-бірінен ажыратуға үйрету.
  • Қысқаша сипаттамасы: сыртқы экономикалық қызметке қатысты қолданылатын заңнамалық актілер түсінігі., қылмысты саралаудың жалпы түсінігі., қылмыстық заң және оның қылмысты саралаудағы орны, қылмыс құрамы-қылмысты саралаудың заңды моделі, қылмыс құрамының белгілері, заңсыз қылмыстарды саралау., қатысушы қылмыстарды саралау., қылмыстардың саны бойынша саралануы., кеден ісі саласында жасалатын қылмыстардың жалпы сипаттамасы мен саралануы.
  • Күтілетін нәтиже: магистранттарда кедендік рәсімдерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын зерделеу және қолдану бойынша дағдыларды қалыптастыру; кеден ісі саласында жасалатын қылмыстарды және олардың түрлерін саралау бойынша дағдыларды қалыптастыру; объективті және субъективті белгілері бойынша, заңсыз қылмыстар мен қылмыстардың көп саны бойынша, қылмыс жасалатын қылмыстар бойынша қылмыстарды саралау кезінде қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын қалыптастыру. Сыртқы экономикалық қызметке қатысты қолданылатын заңнамалық актілермен жұмыс істей білу және қылмыстарды саралау кезінде оларды қолдану тәсілдері мен тәсілдерін білу.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ.к., доцент Байкенжина К. А.
 • Кеден органдарындағы мемлекеттік саясат пен басқарудың өзекті мәселелері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы
  • Постреквизиттері: Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері.
  • Мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты қазіргі мемлекеттік қызметтік заңнамаларды жетік меңгерген және өз білімін тәжірибеде қолдана алатын жоғары білікті мамандарды дайындау, сонымен қатар құқықтық мемлекет құру жолында үздіксіз процесс ретінде құқық пен мемлекеттің дамуы мен жетілдіру мәселелерін зерттеу болып табылады.
  • Қысқаша сипаттамасы: "Кеден органдарында мемлекеттік саясат пен басқарудың өзекті мәселелері "Казіргі кезеңде маман - заңгерді қалыптастыруға арналған маңызды бейінді пәндердің бірі болып табылады. "ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару" курсын оқу барысында студенттер меритократия, тиімділік, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызмет жүйесін кәсібилендіру туралы, Мемлекеттік басқару жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде және халыққа сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуде маңызды фактор болып табылатын ақпарат алады. Курсты оқу кезінде алынған білім, білік және дағды ҚР Мемлекеттік қызмет жүйесінің дамуын, мемлекеттік қызмет пен басқаруды регламенттейтін заңнаманы, мемлекеттің рөлін трансформациялау процестерімен тығыз байланысты, құқық, саяси жүйенің қалыптасуы, экономика, қоғамдық қатынастар, мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландыру процестерімен және оларды өзінің кәсіби және практикалық қызметінде пайдалануға мүмкіндік береді.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • мемлекеттік-қызметтік іс-әрекеттің құқықтық негіздерін, принциптерін, функцияларын білу және мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың негізгі әдістерінің мақсатын түсіну;
   • заңнама нормаларын, әсіресе сыбайлас жемқорлыққа қарсы, мемлекеттік қызмет Туралы, кәсіби қызметтің тиісті жағдайлары мен түрлі салаларында қолдану;
   • мемлекеттік басқару және Мемлекеттік қызмет саласында аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру, мемлекеттік қызметшілердің қызметі саласында қажетті ақпаратты талдау және іріктеу;
   • мемлекеттік қызметтер көрсету және жұртшылықпен байланыс орнату үшін баспа және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуетін диалог, презентациялар, талдамалық есептер түрінде ұсыну және пайдалану;
   • Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру үшін жеке және кәсіби өздігінен білім алу қажеттілігі.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ.к., доцент Байкенжина К. А.
 •  Пән атауы: Қаржы нарығы саласындағы инвестицияларды құқықтық реттеу 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы
  • Постреквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері, Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері.
  • Мақсаты: Осы курстың негізгі міндеті қаржы нарығы саласындағы инвестициялардың ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
  • Қысқаша сипаттамасы: Инвестиция және инвестициялық қызмет түсінігі. Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвесторлардың қызметін мемлекеттік реттеу. Инвестиция ұғымы. Инвестициялық құқықтық қатынастардың пайда болу негіздері. Қазақстан Республикасының шетелдік инвестициялар туралы заңнамасын қалыптастыру және дамыту. Қазақстан Республикасында шетелдік инвестицияларды жүзеге асыру. Шетелдік инвестицияларды жүзеге асыру шарттары. Шетелдік Инвестициялары Бар коммерциялық ұйымдардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері. Еркін экономикалық аймақтардағы шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: курс аяқталғаннан кейін магистрант: шетелдік инвестициялар туралы теориялық ережелер мен түсініктерді және оларды мемлекеттік реттеу тәжірибесін талдай білу; шетелдік инвестициялар саласындағы қатынастарды реттейтін халықаралық-құқықтық актілерді талдай білу; Ресейден "капиталдың қашуы" және оның экономикасы мен әлеуметтік саласына ірі шетелдік инвестициялардың болмауы арасындағы өзара байланысты зерттеу.; шетелдік инвестицияларды және Ресейдегі шетелдік инвесторлардың қызметін құқықтық реттеуді жетілдіру және осы негізде Ресейдің экономикасы мен әлеуметтік саласын серпінді дамыту үшін алғышарттар жасау жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: PhD докторы Ау Т. И.
 •  Пән атауы: Экспортты мемлекеттік қолдаудың халықаралық тәжірибесі 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны дайындау
  • Мақсаты: халықаралық кеден қатынастарының мәні мен мәнін зерттеу.
  • Қысқаша сипаттама: әлемдік тәжірибені талдау іс жүзінде барлық елдер макро және мезо - деңгейлерде сыртқы экономикалық қызметті (СЭҚ) реттеу мен ынталандыруды жүзеге асыратынын көрсетеді. Шетелде экспортты қолдау өзара іс-қимыл жасайтын және өзара байланысқан үкіметтік және үкіметтік емес институттардың тұтас жүйесін білдіреді, олардың қатарына бейінді министрліктер мен ведомстволар, мамандандырылған агенттіктер мен сарапшылық орталықтар, қаржы құрылымдары, дипломатиялық миссиялар мен т. б. жатады.
  • Күтілетін нәтижелер: курс аяқталғаннан кейін магистрант меңгеруі керек: теориялық ережелерді талдай білу; мамандандырылған агенттіктер мен Сараптамалық орталықтар саласындағы қатынастарды реттейтін халықаралық-құқықтық актілерді талдай білу; өзара қарым-қатынас және өзара байланысты үкіметтік және үкіметтік емес институттар жүйесіндегі өзара байланысты зерттеу; шетелдік инвестицияларды және Ресейдегі шетелдік инвесторлардың қызметін құқықтық реттеуді жетілдіру және осы негізде Ресейдің экономикасы мен әлеуметтік саласын серпінді дамыту үшін алғышарттар жасау жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: PhD докторы Ау Т. И.
 • Кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың заманауи үрдістері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру, кедендік ресімдеу
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны әзірлеу
  • Мақсаты: "Кедендік ресімдеуді ұйымдастырудағы заманауи үрдістер" пәнін оқу - магистранттарда арнайы білімді, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ кедендік ресімдеуді жүргізу саласындағы нормативтік базаны оқу.
  • Қысқаша сипаттамасы: кедендік ресімдеуді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының кеден органдары мен Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдаумен байланысты тұлғалар арасында жүзеге асырылатын іс-қимылдар мен рәсімдердің (рәсімдердің) жиынтығын білдіреді. Негізгі кедендік ресімдеудің мақсаты тауарлар мен көлік құралдарын белгілі бір кедендік рәсімге орналастыру болып табылады. Кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың қазіргі заманғы үрдістері ұғымы және оны тағайындау тәртібі, Кедендік рәсімдер, тауарларды кедендік рәсімге орналастырумен байланысты кедендік операциялардың негізгі ережелері, сондай-ақ кеден органдарының уәкілетті тұлғаларының кедендік тазартуды жүргізу тәртібі және т.б. проблемалардан тұрады.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттарда Қазақстан Республикасының кедендік ресімдеу заңнамасын қолдану және зерделеу бойынша дағдыларды қалыптастыру; кедендік ресімдеуді ұйымдастыруда қазіргі заманғы үрдістерді түсінумен ранжирлеу дағдыларын қалыптастыру; ранжирлеу кезінде қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын қалыптастыру. Сыртқы экономикалық қызметке қатысты қолданылатын заңнамалық актілермен жұмыс істей білу және қылмыстарды саралау кезінде оларды қолдану тәсілдері мен тәсілдерін білу.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., профессор Шакенов А. О.
 •  Пән атауы: Парақорлықты ұстаудың тактикалық ерекшеліктері 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет негіздері
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны дайындау
  • Модульдің мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты-болашақ мамандардың парақорлықпен криминалистикалық әдістермен және құралдармен күресу саласында білім, дағды мен құзыреттілікті қалыптастыру, парақорлықпен пара алушыларды ұстау тактикасы туралы берік білім алу болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: "Парақорлықпен пара алушыларды ұстаудың тактикалық ерекшеліктері" курсын оқу кезінде магистранттар криминалистикалық тактика және әдістеме арқылы мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің бір бөлігі ретінде парақорлықпен күрестің кедендік саясаты саласында білім алады. Кеден қызметтерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі болып табылатын құқық қорғау қызметі нысандарының бірі ұсыным алады. Қазақстан Республикасы кеден қызметінің кеден бөлімшелерінде жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібі мен парақорлыққа қарсы күрес әдістері зерделенеді.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А) кеденші қызметінің мақсаттары туралы және оның жалпы кәсіби функциялары, кәсіби және қоғамдық маңызы бар жеке қасиеттері, осы қызмет өтетін нормативтік жағдайлар туралы, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің мақсаттары мен перспективалары туралы перспективаға қол жеткізу және парақорлыққа қарсы күрес жағдайында ҚР қазіргі заманғы кеден саясатының дамуын түсіну;
  • Б) дағдарыстар кезеңінде күшейе түсетін сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті орнатудағы кеден органдарының кәсіби қызметінің құқықтық түсініктерін, элементтерін, кәсіби қызметтің түрлі салаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттарды дайындау тәртібін білу;
  • В) сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеден саясаты саласындағы проблемаларды зерделеу кезінде талдау қызметін жүзеге асыру және олардың негізінде дұрыс ұйымдық-құқықтық және іс жүргізу шешімдерін қабылдау, алған білімін практикада шығармашылықпен қолдану, өз біліктілігін өз бетінше жетілдіру, парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамалық актілерге енгізілген өзгерістерден үнемі хабардар болу;
  • Г) кәсіби қызметте алынған білімді пайдалану дағдысының болуы, кәсіби қызметте қажетті құқықтық және өзге де ақпаратты іздестіруді, жинауды және талдауды жүзеге асыру;
  • Д) кеден қызметін жүзеге асыру, заңдылықты сақтау кезінде магистранттардың терең кәсіби құзыреттілігін, олардың білімін үнемі байытуға және жаңартуға ұмтылысын қалыптастыруды, болашақ мамандарды демократиялық, құқықтық мемлекет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама заңдарын құрметтеу рухында тәрбиелеуді қамтамасыз етуге тиіс.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., профессор Балгимбеков Д. У.
 • Кеден одағы жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қатынастарының мәселелері. 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: "Жаһандану жағдайындағы экономиканың ғылымды қажетсінетін секторы", "халықаралық кеден қатынастары", "кеден ісінің өзекті мәселелері".
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны жазу.
  • Модульдің мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша білімді меңгерген жоғары білікті кеденші мамандарды дайындау болып табылады. Магистранттардың елдің экономикалық қауіпсіздігінің мақсатын, міндеттерін және рөлін толық түсіну үшін қажетті білім алуы, магистранттардың экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі елдің рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыруы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қазіргі кезеңде Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ерекше маңызға ие болды. Әңгіме елдің егемен мемлекет ретінде - саяси, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аспектілерде қауіпсіздігі туралы болып отыр. "Экономикалық қауіпсіздік мәселелері" оқу курсы қазіргі кезеңде кеден ісінің шеберін қалыптастыруға арналған пәндердің бірі болып табылады.
  • "Экономикалық қауіпсіздік мәселелері" курсын оқу барысында магистранттар экономикалық қауіпсіздіктің проблемалық аспектілері туралы, еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар жүйесі туралы ақпарат ала алады. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, олардың жеке қауіпсіздігіне сенімді кепілдік беру өте маңызды.
  • Күтілетін нәтиже:
   • Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарына экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастыру-құқықтық негіздерін, принциптерін, функциялары мен әдістерін білу және кеден қызметі органдарының құзыреттері мен міндеттерін олардан ажырату;
   • кеден заңнамасының, атап айтқанда, Қазақстанның егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін кәсіби қызметтің тиісті шарттары мен түрлі салаларында қорғауға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын қолдану;
   • елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында аналитикалық және синтетикалық қызметті жүзеге асыру, Қазақстанның ұлттық, энергетикалық, экологиялық, ақпараттық қауіпсіздігі саласындағы қажетті ақпаратты талдау және іріктеу.
  • Дәріс берушінің аты - жөні: з.ғ.м., аға оқытушы Орынбеков А. С.
 •  Пән атауы: ҚР және Кеден одағының кеден заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден органдарындағы мемлекеттік саясат пен басқарудың өзекті мәселелері
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны жазу.
  • Модуль мақсаты: жоғарыда аталған заңнама нормаларына сәйкес кедендік операцияларды жүргізу және кедендік рәсімдерді қолдану мақсаттары үшін ҚР кеден заңнамасының және Кеден одағы заңнамасының негізгі ережелері мен нормаларын зерттеу
  • Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы. Конституциялық нормаларды ҚР кеден заңнамасымен өзара байланыста қолдану. Кеден ісін тікелей немесе жанама реттейтін конституциялық нормалар. Кеден заңнамасын талдау. Кеден кодексі кеден ісі саласындағы құқықтық нормалардың негізгі көзі ретінде. Қазіргі қазақстандық кеден ісінің құқықтық негізі. Кеден одағының шешімдері, келісімдері, бұйрықтары және басқа да нормативтік-құқықтық актілері. Кеден ісі мәселелері бойынша ағымдағы нормативтік-құқықтық актілер.
  • Қазақстан заңнамасының әкімшілік, қылмыстық, салық және басқа да нормаларының кеден заңнамасымен өзара байланысы.
  • Күтілетін нәтижелер: кеден заңнамасын ғылыми-педагогикалық зерттеу мақсаттары үшін де, кеден саясаты мен кеден ісі негіздерін практикада іске асыру мақсаттары үшін де қолдану бойынша білім мен дағдыларды игеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., профессор Какимжанов М. Т.
 • Халықаралық кедендік қатынастар. 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық жеке құқық, Халықаралық жария құқық
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: халықаралық кеден қатынастарының мәні мен мәнін зерттеу. Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес. Кеден ісі саласындағы СЭҚ қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін қорғау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Халықаралық кедендік қатынастардың мәні мен ерекшеліктері. Кеден ісіндегі халықаралық ынтымақтастық. ҚР халықаралық ұйымдармен кеден қатынастары. ДСҰ қызметіндегі кедендік аспектілер. ҚР - ның Кеден одағына мүше-ТМД елдерімен Кедендік қатынастары.
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық кеден қатынастары туралы білім алу. Жаппай қырып-жою қаруын жасау кезінде пайдаланылатын технологиялардың, ғылыми-техникалық ақпараттың және қызметтердің заңсыз айналымын зерделеу және т.б. елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық нормативтік-құқықтық актілер мен заңдарды білу және сауатты пайдалану.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., доцент Нурпеисова А. К.
 • Пәннің атауы Халықаралық конвенциялар және сауда туралы келісімдер 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық жеке құқық, Халықаралық жария құқық
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу.
  • Мақсаты: сауда бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімдердің мәнін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: халықаралық сауда және экономикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша құжаттарды әзірлейтін халықаралық ұйымдар. Сыртқы экономикалық қызметті реттейтін негізгі халықаралық конвенциялар мен келісімдер. Елдердің сыртқы сауда қатынастарын реттейтін келісімдер.
  • Күтілетін нәтижелер: сыртқы экономикалық қызметті реттейтін негізгі халықаралық конвенциялар мен келісімдердің мәнін білу. Нормативтік-құқықтық актілер және заңдар.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., доцент Нурпеисова А. К.
 • Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық және қылмыс үшін жауапкершіліктің өзекті мәселелері 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісі саласындағы қылмыстарды тергеу негіздері
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстар үшін жауапкершіліктің өзекті мәселелерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік негіздері; Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік субъектілері; кеден заңнамасын бұзған тұлғалардың жауапкершілігі; кеден заңнамасын бұзғаны үшін лауазымды тұлғалар мен кеден қызметкерлерінің жауапкершілігі; ҚР кеден заңнамасын бұзғаны үшін шетелдіктердің жауапкершілігі; кеден заңнамасын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік түрлері; кеден заңнамасын бұзғаны үшін жаза тағайындау; кеден ережелерін бұзу туралы істер бойынша іс жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер: кеден заңнамасын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік түрлерін зерделеу; кеден заңнамасын бұзғаны үшін жаза тағайындау.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. д., профессор Қ. А. Бакишев
 • Халықаралық көлік құқығы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кеден ісіндегі құқықтық талдау әдіснамасы, халықаралық жеке құқық, Халықаралық жария құқық
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: "Халықаралық көлік құқығы" пәнін меңгеру мақсаты магистрды кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес келесі кәсіби міндеттерді шешуге дайындау болып табылады: нормативтік құқықтық актілерді, заңдардың тұжырымдамаларын дайындау; лауазымдық міндеттері шегінде құқықтық шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық нормаларды жүзеге асыруға байланысты өзге де іс-әрекеттерді жасау; заң құжаттарын құрастыру; жеке, мемлекеттік, муниципалдық және өзге де меншік нысандарын қорғау; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды; нормативтік құқықтық актілердің жобалары және актілерді доктриналық түсіндіру бойынша қорытындылар дайындау; нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру; мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер қабылдауы үшін құқықтық талдау ақпаратын дайындау; ұйымдастыру-басқару функцияларын іске асыру кезінде деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу; қазіргі заң ғылымының талаптарына сәйкес ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және қорыту; кәсіби қызмет бейініне сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізуге; жоғары мектепте оқыту, кадрларды оқыту.
  • Қысқаша сипаттамасы: халықаралық көлік құқығы ұғымы. Халықаралық көлік құқығының көздері. Халықаралық көліктік құқықтық қатынастар. Халықаралық тасымалдар. Келісім халықаралық жүк тасымалдау. Жолаушы мен багажды халықаралық тасымалдау шарты. Халықаралық теңіз тасымалдары. Ішкі су жолдары бойынша Халықаралық тасымалдар. Халықаралық әуе тасымалдары. Халықаралық автомобиль тасымалдары. Халықаралық темір жол тасымалдары. Халықаралық құрамдастырылған тасымалдар. Транзитті құқықтық реттеу. Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу. Тауарларды кедендік бақылаумен жеткізу. Халықаралық тасымалдарға көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуді құқықтық реттеу. Халықаралық тасымалдар кезіндегі сақтандыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • халықаралық көлік қатынастарын реттейтін ұлттық заңнама мен халықаралық нормативтік актілерді білу; қазіргі заманғы халықаралық көлік құқығы саласындағы өзекті мәселелер; халықаралық көлік қызметінде құқық субъектілерінің жұмыс істеуіне құқықтық мониторингті жүзеге асыру әдістері;
  • халықаралық көлік қатынастарын құқықтық реттеуге қатысты түрлі теориялық тәсілдерді бағалай білу; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып халықаралық көлік қызметінде практикалық мәселелерді шешу үшін алынған құқықтық білімді пайдалану; халықаралық көлік қызметінде қалыптасқан құқықтық жағдайды талдау және бағалау;
  • халықаралық көлік құқығының ұғымдық аппаратын; ғылыми-зерттеу жұмысының әдістері мен тәсілдерін, сондай-ақ алынған зерттеу нәтижелерін Мемлекеттік мекемелердің, коммерциялық ұйымдардың, халықаралық институттардың практикалық қызметіне енгізу тәсілдерін; құқықтық шығармашылық және құқық қолдану қызметі барысында алынған құқықтық білімді қолдану әдістемесін; ұлттық және халықаралық сипаттағы нормативтік құқықтық актілерді сараптамалық бағалау әдістемесін меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. д., профессор Қ. А. Бакишев
 •  Пән атауы: Инновациялық экономикадағы ақпараттық құқықтық қатынастар 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: кеден ісіндегі құқықтық талдау әдіснамасы, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының біліктілігі: қолдану теориясы мен практикасы
  • Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының қазіргі жағдайы және даму тенденциялары., Сотқа дейінгі тергеудің ерекше тәртібі.
  • Мақсаты: "Инновациялық Экономикадағы ақпараттық құқықтық қатынастар" пәнінің негізгі мақсаты ақпараттық қоғам жағдайында инновациялық экономика үшін заңгерлерді, жаңа буын кеденшілерін дайындау болып табылады. ақпараттық саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық ғылым мен практиканың соңғы жетістіктерін кеңінен пайдалану негізінде ақпараттық құқық саласындағы жоғары білікті мамандар даярлау.
  • Қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық құқық пәні, әдісі және жүйесі; ақпараттық сала ақпарат айналымының саласы және құқықтық реттеу саласы ретінде; ақпараттық-құқықтық нормалар және ақпараттық құқықтық қатынастар; ақпараттық құқық көздері; ақпаратты іздеу, алу және пайдалану құқығы; ақпарат дербес айналым объектісі ретінде; ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері. ИНТЕРНЕТ виртуалды ортасының құқықтық мәселелері; зияткерлік меншіктің ақпараттық аспектілері; бұқаралық ақпарат саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; Кітапхана ісі саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; мұрағат саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; мемлекеттік құпия саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; коммерциялық құпия саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; дербес деректер саласындағы ақпараттық құқықтық қатынастар; ақпараттық саладағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік.
  • Күтілетін нәтижелер: "Инновациялық Экономикадағы ақпараттық құқықтық қатынастар" пәнін оқу нәтижесінде магистрант: ақпараттық құқықтың ұйымдық-құқықтық негіздерін, принциптерін, функциялары мен әдістерін білу; инновациялық экономикадағы техникалық, технологиялық және іскерлік сипаттағы ақпаратты өндіру мен пайдалануды қамтитын ақпараттық өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндірушілер мен тұтынушылардың қызметі саласындағы заңнамалық, корпоративтік және шарттық реттеу тетіктері туралы арнайы білімді меңгеру.; жоғары технологиялық кешенде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) инновациялық өндірісін құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері; тиісті жағдайларда және кәсіби қызметтің түрлі салаларында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ҚР ұлттық қауіпсіздігін (экономикалық, әлеуметтік) қорғауға бағытталған ақпараттық-құқықтық нормаларды қолдана білу.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., доцент Нурпеисова А. К.
 • Интернеттегі қатынастарды құқықтық реттеу 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: меншікке қарсы қылмыстарды саралау мәселелері., Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: интернеттегі қатынастарды құқықтық реттеу – ғаламдық ақпараттық-телекоммуникациялық Желіні реттеу тәсілдері туралы негізгі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған шолу курсы. Курстың негізгі міндеті ғаламтордағы құқықтық реттеу пәні ретінде қарым-қатынас туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру болып табылады.
  • Қысқаша сипаттамасы: ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің, байланыс арналарының, технологиялардың және оларды қамтамасыз ету құралдарының меншік иесі; бағдарламалық, техникалық әзірлемелер мен туындылардың авторы; ақпараттық ресурстардың, бағдарламалық және техникалық құралдардың иесі; Пайдаланушы (ақпарат пен қызметтерді тұтынушы); ақпараттық делдал (провайдер)
  • Күтілетін нәтижелер: "Ғаламтордағы қатынастарды құқықтық реттеу" пәнін оқу нәтижесінде магистрант меңгеруі керек: интернет-құқықтың заңды түсініктері мен категорияларына сүйену. Интернет-құқық пәніне қатысты заңды фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау. Интернет - құқық пәніне қатысты құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану. Интернет-құқық пәніне қатысты нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу. Интернет-құқық саласындағы сарапшының (маманның) қорытындыларының мазмұнын талдау және дұрыс бағалау.
  • Меңгеру: интернет - құқық саласындағы заң терминологиясын. Интернет-құқық саласындағы кәсіби қызмет объектілері болып табылатын түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау дағдысы. Интернет-құқық саласындағы құқық қолдану және құқық қорғау практикасын талдау дағдысы. Интернет-құқық саласындағы құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу дағдылары. Кешенді құқықтық институт ретінде интернет - құқық пәнін құрайтын материалдық және процессуалдық құқық нормаларын іске асыру дағдысы.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: з.ғ. к., доцент Нурпеисова А. К.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus