• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Стандарттау және сертификаттау-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М07502

  Мамандығы:

  Стандарттау және сертификаттау (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 2023-24 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  -

Білім беру бағдарламасы 7М07502 «Стандарттау және сертификаттау» ҚР ҰӘҚМ 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен  бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген ЖЖОКБҰ-да кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (өзгертулер және толықтырулармен) Ұлттық біліктілік шеңбері, Салалық біліктілік шеңбері, және "Техникалық реттеу саласындағы қызметтер" "Стандарттау", "Тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау", "Сапа менеджменті" кәсіптік стандарттары негізінде құрастырылған.

7М07502 «Стандарттау және сертификаттау» Білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- стандарттау жөніндегі техникалық сарапшы; тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы; сапа жөніндегі бас менеджер;

Бітірушіге академиялық дәреже беріледі:

- бейіндік бағыт бойынша - 7М07502 "Стандарттау және сертификаттау" бойынша техника және технология магистрі

Оқу мерзімі:

бейіндік бағыт бойынша-1,5 жыл

Оқу түрі-күндізгі

 

Бағдарлама дәрежесі: 7М07502 "Стандарттау және сертификаттау" Білім беру бағдарламасы бойынша  техника және технология магистрі

Дәрежесі мен мерзімі

Бір дәреже (бір университет)- 90 кредит

Оқу орны

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

Аккредиттеу

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік, Қазақстан.

Жарамдылық мерзімі

01.04.2023ж. – 31.03. 2028

Деңгей

EPVO үшін ҚР (Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 2-ші цикл; ECR (Еуропалық біліктілік шеңбері): 7-деңгей; NRC (Ұлттық біліктілік шеңбері): 7-деңгей


 • Мақсат
  • 7М07502 "Стандарттау және сертификаттау" Білім беру бағдарламасының мақсаты – өнімдер мен қызметтерді стандарттау және сертификаттау саласында терең кәсіби құзыреттіліктері бар, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, тұрақты кәсіби өсу мен жеке дамуға ұмтылатын бәсекеге қабілетті, жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Шет тілі (Кәсіби) / 2 кредит
 • Менеджмент / 2 кредит
 • Басқару психологиясы / 2 кредит
 • Ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау / 4 кредит
 • Зерттеу қызметінің негіздері / 4 кредит
 • Тамақ өнеркәсібі салаларындағы сапа экономикасы / 5 кредит
 • Азық-түлік тауарларының сапасын бақылаудың статистикалық әдістері/ 5 кредит 
 • Техникалық объектілерді жүйелі талдау және диагностикалау/ 4 кредит
 • Тамақ өнеркәсібіндегі стандарттау және сәйкестікті растаудың өзекті мәселелері/ 5 кредит
 • Өнімді өндіріске дайындау және қою жүйелерін стандарттаудың өзекті мәселелері/ 5 кредит
 • Еуразиялық интеграция контекстіндегі техникалық реттеудің өзекті мәселелері/ 5 кредит
 • Стандарттау және сертификаттау дамуының қазіргі аспектілері (салалар бойынша) / 5 кредит
 • Сапа менеджмент жүйусі  (озық курс) / 5 кредит
 • Қауіпсіздік менеджмент жүйесі/ 5 кредит
 • Азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау теориясы мен практикасы/ 5 кредит
 • Азық-түлік өнімдерінің сапасын сараптаудың қазіргі заманғы тәжірибесі/ 5 кредит
 • Тағам өнімдерін зерттеудің заманауи әдістері/ 5 кредит
 • Тағам өнімдерінің заманауи биотехнологиясы және технологиясы/ 5 кредит
 • Өнімнің бәсекеге қабілеттілік мәселелері/ 5 кредит
 • Сәйкестендіру және бұрмалаудың өзекті мәселелері/ 5 кредит
 • Сапа менеджментінің өзекті мәселелері/ 5 кредит
 • Тәуекел-менеджмент саласындағы стандарттау/ 5 кредит
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus