• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Стандарттау және сертификаттау-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М07501

  Мамандығы::

  Стандарттау және сертификаттау (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 2023-24 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  3
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  3
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  -
Білім беру бағдарламасы 7М07501 «Стандарттау және сертификаттау» ҚР ҰӘҚМ 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен  бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген ЖЖОКБҰ-да кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (өзгертулер және толықтырулармен) Ұлттық біліктілік шеңбері, Салалық біліктілік шеңбері, және "Техникалық реттеу саласындағы қызметтер" "Стандарттау", "Тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау", "Сапа менеджменті" кәсіптік стандарттары негізінде құрастырылған.

7М07501 «Стандарттау және сертификаттау» Білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

Стандарттау жөніндегі техникалық сарапшы; Тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы; Сапа жөніндегі бас менеджер; Зерттеуші; білім беру ұйымдарындағы ғылыми қызметкер және оқытушы..

Түлекке академиялық дәреже беріледі:

- Ғылыми - педагогикалық бағыт бойынша - ББ 7М07501 "Стандарттау және сертификаттау" бойынша техникалық ғылымдар магистрі;

Оқу мерзімі:

Ғылыми - педагогикалық бағыт бойынша-2 жыл.

Оқыту түрі – күндізгі.


Бағдарлама дәрежесі: 7М07501 "Стандарттау және сертификаттау" Білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Дәрежесі мен мерзімі

Бір дәреже (бір университет) - 120 кредит

Оқу орны

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

Аккредиттеу

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік, Қазақстан.

Жарамдылық мерзімі

01.04.2023ж. – 31.03. 2028 г.

Деңгей

EPVO үшін ҚР (Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 2-ші цикл; ECR (Еуропалық біліктілік шеңбері): 7-деңгей; NRC (Ұлттық біліктілік шеңбері): 7-деңгей


 • Мақсат
  • 7М07501 "Стандарттау және сертификаттау" Білім беру бағдарламасының мақсаты – жалпы және кәсіби-бағдарланған құзыреттілікке, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие, тұрақты кәсіби өсуге және тұлғалық дамуға ұмтылатын тауарлар мен қызметтерді стандарттау және сертификаттау саласында бәсекеге қабілетті ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Ғылым тарих және философия/5 кредит
 • Шет тілі (Кәсіби)/4 кредит
 • Жоғары мектеп педагогикасы/4 кредит
 • Басқару психологиясы/4 кредит
 • Ғылым зерттеуінің ұйымдастыру және жоспарлау / 3 кредит
 • Зерттеу әдістері және деректерді талдау / 3 кредит
 • Жоғарғы білім берудің әдістері мен технологиялары / 4 кредит
 • Сыни тұрғыдан ойлау және шешім қабылдау  / 4 кредит
 • Академиялық хат негіздері / 4 кредит
 • Хаттағы академиялық стиль / 4 кредит
 • Стандарттау және сертификаттау саласындағы заманауи ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері / 4 кредит
 • Стандарттау және сертификаттау саласындағы зерттеу қызметінің негіздері / 4 кредит
 • Стандарттау және сертификаттау (салалары бойынша) дамуының заманауи аспектлері / 5 кредит
 • Азық-түлік өнімдерін сәйкестендіру мен бұрмалаудың өзекті мәселелері / 5 кредит
 • Тауарлар мен қызметтердің сапасын сараптаудың заманауи мәселелері/ 5 кредит
 • Стратегиялық менеджмент (тереңдетілген курс) / 5 кредит
 • Корпоративтік басқару / 5 кредит
 • "Еуразиялық интеграция жағдайында техникалық реттеудің өзекті сұрақтары" / 5 кредит
 • Азық-түлік өнімдерін стандарттау мен сәйкестігін растаудың өзекті мәселелері / 5 кредит
 • Құрылыс тауарлары мен қызметтерін стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері / 5 кредит
 • Азық-түлік емес тауарларды стандарттау мен сертификаттаудың өзекті мәселелері / 5 кредит
 • Тауарлардың  сапасын бақылау және қаупсіздігінің  қазіргі әдістері / 5 кредит
 • Тауарлардың сапасын бағалаудың заманауи теориясы мен практикасы / 5 кредит
 • Өнімнің бәсекеге қабілеттілік мәселелері / 5 кредит
 • Тауарлардың әр түрлі топтарының тауартану өзекті мәселелері / 5 кредит
 • Сапа менеджмент жүйесі  (озық курс)   / 5 кредит
 • Қауіпсіздік менеджмент жүйесі / 5 кредит
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus