• Мамандық шифры:

  6B06101

  Мамандығы:

  Ақпараттық жүйелер

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және цифрлық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  ТАқпараттық-коммуникациялық технологиялар

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  194
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  23
  Номиналды гранттар, шәкіртақылар алатын студенттер
  3
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  -
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  -
  - ел ішінде
  -
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  -

Өріс атауы

Ескерту

Тіркеу нөмірі

Бұл өріс өтініш нысанының бастапқы сақтауынан кейін көрсетілуі керек. Өріс өңдеу үшін бұғатталған.

Білім беру аймағындағы коды және жіктеулуі

6В06 Ақпаратты – коммуникациялық технологиялар

Бағытталған даярлау коды және жіктелуі

6В061 Ақпаратты – коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасының тобы

Ақпаратты – коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасының атауы

6В06101 Ақпараттық жүйелер

ББ түрі

a)     Әрекеттегі ББ;

ББ мақсаты

Жаңа білім алу, тарату және қолданудың бірыңғай процесі негізінде ақпараттық жүйелер мен технологиялар саласындағы инновациялық бағыттағы мамандарды сапалы дайындау.

МСКО бойынша деңгейі

6

НРК бойынша деңгейі

6

ОРК бойынша деңгейі

6

ББ айрықша ерекшеліктері

Pyhton, C ++, Jawa заманауи бағдарламалау тілдерінің незінде бизнес-процестерді құру және модельдеу, алгоритмдердің және бағдарламалаудың негізгі әдістерін зерделеу, компьютерлік жүйелер мен желілерді ұйымдастыру, деректер базасын басқару және білім берудің қазіргі заманғы программалық тілдеріне негізделген; АЖ-ні жобалау және оны қорғау сандық экономиканы дамытуда АЖ-ні дамытудағы мамандардың кәсіби біліктілігін және дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ВУЗ-серіктес (БББ)

 

ВУЗ- серіктес (ДДОП)

 

Құзіреттілік тізімі

Құрылатын құзіреттілігімен білім беру бағдарламасы бойынша нәтижелерді сәйкестен­діру матрицасы құрылады (қосымша 2.1)

Білім алу нәтижесі

Білім алу нысаны

Күндізгі

Білім алу тілі

Орысша

Кредиттер саны

к/б 240 кредит

Тағайындалатын академиялық деңгейі

Бакалавриат

Кадрларды дайындау бағы­тында лицензияға қосымшалар­дың бар болуы

6B060101 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті шығарған № KZ10LAA00007296 лицензиясының негізінде 2016 жылғы 22 маусымда № 001 лицензияға қосымшаның нөмірі бойынша жүзеге асырылады.

2018 жылы «Ақпараттық жүйелер» мамандығы ҚР БСҚАА-да аккредиттелді.

ББ аккредитациясының бар болуы

Бар

Аккредитациялық орган атауы

Білім беруде сапасын қамтамасыздандыру бойынша Тәуелсіз Қазақстандың агенттік

Аккредитация аяқталу мерзімі

2023 ж.

Пәндер бойынша мағлұмат 

ВК/КВ ООД, БД, ПД пәндері бойынша ақпарат (қосымша 2.2)

Жалпы білім беру пәндерінің циклы

ЖОО компоненттері/Таңдау компоненті

Пәндер атауы

Пәндердің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кретидеттер саны

Құрылатын құзіреттер (кодтар)

  Әлеуметтану Әлеуметтану ғылым ретінде, Әлеуметтанудың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, Қазіргі әлеуметтану теориясы, Социологиялық зерттеулер әдістемесі, Әлеуметтік ақпарат жинау әдістері, Қоғам және әлеуметтік өзара әрекеттер, Әлеуметтік топтар, ұйымдар мен институттар, Жеке тұлғаны әлеуметтендіру,  Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация, Мәдениет және қоғам, Отбасы және гендерлік әлеуметтану, Жасөспірімдер әлеуметтануы, Девиантты мінез-құлық әлеуметтануы, Еңбек және әлеуметтану әлеуметі, Білім беру және бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтануы

2

КК1

Саясаттану

Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері, саяси құбылыс ретінде билік, қазіргі саяси жүйе, мемударство және азаматтық қоғам, саяси режимдер. Саяси даму және жаңғырту, Саяси процесс және саяси қызмет, элиталар және саяси көшбасшылық, технологиялар. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Қазіргі заманның ғаламдық мәселелері, халықаралық қатынастар жүйесіндегі егемен Қазақстан, Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы

2

КК1

Мәдениеттану

Мәдениеттану ғылымы ретінде. Мәдениеттің түсінігі және мәні Мәдениетті талдаудағы негізгі зерттеу тәсілдері. Мәдениет адам әлемі. Тіл және мәдени нысандар Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің типологиясы, архаикалық мәдениет, Батыс Азияның өркениеттер мәдениеті. Еврей мәдениеті Египет мәдениеті Үндістан мәдениеті Қытай мәдениеті Ежелгі мәдениет Классикалық Арап Шығыс Мәдениетінің мәдениеті. Қазақ мәдениетінің қазіргі заманғы мәдениетінің жалпы белгілері. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени саясаты

2

КК1

Психология

Ақыл-ой және дене. Психиканың құрылымы мен деңгейі. Адам психикасындағы саналы және бейсаналық. Психикалық когнитивті процестер. Жеке, даралық, пән, даралық. Бағдарламалық жасақтама бойынша жұмыс топтарындағы адамдар арасындағы қарым-қатынастар және жұмыс психологиясы.

2

КК1

Экология және өмір қауіпсіздігі /

Дінтану /

Мәңгілік Ел

Бұл пән тірі ағзалардың қоршаған ортаға өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ технопарктегі антропогендік және табиғи шығудың теріс әсерінен адамның қорғалуын анықтайтын негізгі заңдардың мазмұнын көрсетеді

5

КК1

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім қалыптастырады, студенттің назарын «Рухани Жаныру» бағдарламасының іске асырылуына, тарихи-мәдени процестер мен мемударизмді қалыптастыруға және дамытуға бағыттайды. Курста қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемударизм және өркениет нысандарының эволюциясы, ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар анықталып, нақты ғылыми және тарихи білімдерді жеделдетілген модернизация кезеңінде қазақстандық даму моделінің мазмұны толтырылады.

5

КК1

Философия

Философия студенттердің сана-сезімін дамытуға, өздерінің ұлттық кодекстерін және ұлттық ерекшеліктерін түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-критикалық ойлауды, білім мен білімнің табынушылықтарын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің әлеуметтік сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық проблемаларын шешу, студенттерде көрініс қалыптастыру, толеранттылықты дамыту және нығайту, мәдениетаралық диалог және ойлау мәдениеті тұрғысынан студенттердің философиялық мәдениетін меңгеруге бағытталған.

5

КК1

Дене шынықтыру

Дене шынықтыру - адамның қабілеттерін физикалық және интеллектуалды дамыту, оның физикалық белсенділігін арттыру және салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, дене шынықтыру және физикалық даму арқылы әлеуметтік бейімделу мақсатында қоғамның жасаған және пайдаланатын құндылықтар, нормалар мен білім жиынтығы.

8

КК1

Қазақ тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекеті мен лексика жұмысының барлық түрлерін дамытуға, әртүрлі жағдайларда күнделікті әңгімелерді дамытуға және қазақ тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

Шет тілі

Пәннің мазмұны мәдениет диалогы контексінде шет тілін практикалық дамытуға байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Тәрбие шет тілін тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды игеруге бағытталған. Сөйлеу жұмыстарының барлық түрлері (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) жүргізіледі.

10

КК1

Information And Communication Technologies

Пәннің мақсаты - сандық қазақстандық мемориалдық бағдарламаны іске асыру контекстінде кәсіби салаға қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдысы бар жоғары білікті мамандарды дайындау.  Бұл пән цифрлық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістерін, ақпаратты тарату жолдарын критикалық бағалау және талдау мүмкіндігін қалыптастырады.

5

КК2

Негізгі пәндер циклі

Университет компоненті

Пәндер атауы

Пәндердің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы

Сабақ студенттерге болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процеске қажетті білімдер мен дағдыларды игеруге бағытталған. Пәнді зерделеу барлық мамандықтар студенттерінің іскерлік салада ойлау мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Барлық мамандықтардың кәсіптік қызметінің ерекшелігін ескере отырып, Мамудар тілінде сөйлесу, грамматикалық құрылымдар, коммуникативтік белсенділіктің негізгі түрлері оқытылады.

6

КК2

Физика.

Пәннің сипаттамасы: Кіріспе. Тамақ өнімдері технологиясы білімін қалыптастыруда физиканы оқытудың рөлі. Кинематика. Динамика. Импульстің және энергияның сақталу заңдары. Тербелістер мен толқындар. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электромагниттік тербелістер. Оптика. Кванттық теория.

5

КК2

Электротехника негіздері..

Пәннің сипаттамасы:Электротекникаға кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері.Синусоидалды ток тізбегінің өткізгіштігі. Электронды техника элементтері. Электрондық құрылғылар.

5

КК2

Сандық схемотехника

Жартылай өткізгіш диодтар және транзисторлар. Транзисторлық-транзисторлық логика (TTL) және эмитентпен байланысқан логика (ECL) элементтері. Іске қосу сұлбалары. Іске қосу сұлбалары. Регистрлер. Шифраторлар, декодер. Мультиплексорлар және демультиплексорлар, сандық компараторлар, қосалқы заттар. Сандық санауыштар. Жартылай өткізгіш жад құрылғылары. Динамикалық сақтау құрылғылары (DRAM). Тұрақты жад құрылғылары (ROM). Операциялық күшейткіштер (OU). Аналогты-цифрлық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Электр тізбегін жобалау. Үзілісті бақылау, қосу және ойнатуды басқару.

5

КК2

Электр тізбектерінің теориясы.

Пәннің сипаттамасы:Кіріспе. Ақпараттық жүйелер мен есептеу техникасының білімін қалыптастырудағы электр тізбектерінің теориясын зерттеудің рөлі. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін талдаудың негізгі заңдары мен әдістері.  Ом заңдары. Кирхгоф заңдары. Үшфазалы электр тізбектері. Үшфазалы қабылдағыштарды қосу. Трансформатор. Периодтық гармоникалық емес әсер ету кезіндегі сызықты электр тізбектері. Төртұштылар теориясының негіздері. Үлестірілген параметрлері бар тізбектер. Спектрлік талдау негіздері. Сызықты емес электр тізбектері.

5

КК2

Математика

Пәннің оқып үйрену қазіргі заманғы математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, нақты мәселелерді шешудің әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл студенттердің болашақ саласында маман ретінде экономикалық үрдістер мен құбылыстарды математикалық модельдердің көмегімен зерттеп және болжамдауды білу үшін қажет. Пәнді оқыту мақсаты студенттерді қолданбалы экономикалық мәселелерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру.

5

КК2

Математикалық талдау

Пәннің оқып үйрену әр түрлі пәндерді игеруде көмектесетін математиканың негізгі апараттарымен және сәйкес мамандықта кездесетін қолданбалы есептерді шешуде қолданылатын математиканың негізгі элементтерімен таныстырады.

Пәннің қазіргі заманғы математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, нақты мәселелерді шешудің әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сандық әдістер арқылы есептерді шешуде заманауи есептеуіш техникаларды игеру.

5

КК2

Таңдау компонент

Пәндер атауы

Пәндердің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

Алгоритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау.

Пәндерді зерделеу статистиканың мазмұны туралы экономика пәні бойынша статистикалық ақпараттарды жинауға және өңдеуге мүмкіндік беретін ғылыми пән ретінде және практикалық қызмет саласы ретінде жүйелі түрде қамтамасыз етеді; статистикалық әдістерді қолдану дағдыларын дамыту; статистикалық ақпараттың негізгі көздерімен жұмыс жасау; кәсiпорынның әртүрлi салаларында статистикалық байқаулар жүргiзу, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдаудың кәсiби мәселелерiн шешуде статистикалық құралдарды пайдалану үшiн қажеттi құзыреттi дамыту.

5

КК3

Тілдер және бағдарламалау әдістері.

Бағдарламалау тілдері. Деректер және операция түрлері. Нұсқаулар, функциялар, модульдер. Объектілі-бағытталған бағдарламалау. Графикалық интерфейстерді әзірлеу. Графикалық пайдаланушы интерфейстерін жасау құралдары. Виджетті жасау және теңшеу. Тұрғын үй басқарушысы.

5

КК3

Бағдарламалау технологиясы

Бағдарламалық дербес компьютер. Бағдарламалау әдістемесі. Алгоритмдердің құрылымдық схемаларын жасау. БҚ әзірлеу әдістері. SI операторлары. Деректер құрылымдары Функциялар. Объектілер мен сыныптар. Массивтер мен жолдар. Тиеу-тиеу жұмыстары. Мұрагерлік. Көрсеткіштер. Виртуалды функциялар Ағындар және файлдар.

Студенттер әртүрлі алгоритмдер үшін құрылымдық схемаларды әзірлеуде білім алу, бағдарламаларды жөндеу және тестілеу және жоғары сапалы бағдарламалық құжаттарды жасау дағдылары мен қабілеттерін игеруі керек.

5

КК3

Технологияларды дамыту бағдарламалары.

Платформамен танысу. NET. C # тілін шолу. Мән түрлері мен анықтамалық түрлері. Операторлар және ерекше жағдайлар. Массивтер Әдістері Параметрлерді беру жолдары. Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері. Сілтеме түрлерімен жұмыс істеудің негізгі әдістері. Объектілерді құру және жою. Автоматты қоқыс жинаушы. Мұрагерлік. Интерфейстер Атаулар мен компоненттер. Операторлар мен оқиғалар. Сипаттар және индекстер. Сипаттар мен атрибуттар.

5

КК3

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету.

Ресурс туралы түсінік, процесс, модульдік принцип, үйлесімділік. Негізгі жүйе OS UNIX деп аталады. Операциялық жүйе арқылы үзуді өңдеу. Басқару үрдістері мен жіптері. Жадты басқарудың жүйелік құралдары. Тапсырмаларды жасау және күйге келтіру құралдары. ОЖ түрлері. Linux операциялық жүйесіндегі драйверді жобалау және енгізу. Көп айналымды бағдарламалау. Желілердегі байланыс процестері. Қашықтан рәсімнің қоңыраулары Visual C ++ MFC Windows ортасында жүйелік бағдарламалық қамсыздандыруды іске асыру құралы ретінде.

5

КК3

Операциялық жүйелер

Операциялық жүйелерді жіктеу. Пайдаланушылармен OS интерфейсі. Бағдарламаларды жүктеп алыңыз. Процестерді ұйымдастыру. Процесті басқару I / O басқару. Файл жүйесі Жадты басқару Сегмент және бет виртуалды жады. Бағдарламаларды басқару. OS-ға техникалық қызмет көрсету. Телекоммуникацияларға кіруді бақылау. Қателерді және ерекше жағдайларды өңдеу. Қауіпсіздік

5

КК3

C# бағдарламалау

.NET Framework бағдарламасына кіріспе. C# тілінің негіздері. C# тілінде өрнектер мен амалдарды қолдану. Массивтер мен жолдар. C# тіліндегі әдістер. Әдістерді анықтау және шақыру. Ерекшеліктерді көтеру және өңдеу. XML құжаттарымен жұмыс. DTD сипаттау тілі. XSD технологиясы. C# тілінде жаңа типтер жасау. Анықтама түрлерімен жұмыс істеудің негізгі әдістері. Деректер мен әдістерді инкапсуляциялау. Интерфейстер және абстрактілі класстар. Делегаттар мен іс-шаралар. Жинақтар және жалпы типтер. Мұрагерлік. интерфейстер. Атау кеңістігі және компоненттер.

5

КК3

1С бағдарламалау.

Кіріктірілген тілдегі бағдарламалау негіздерін оқыту 1C. Дамудың басталуы. Тұрақты бағдарламалар, клиент-серверді бағдарламалау негіздері, жалпы мәліметтер. Анықтамалық құжаттарды жобалау және формаларды дамыту. Қарапайым esep элементтерін құру. Құжаттар, жинақтаушы тізілімдер. ACS. Шығындар туралы құжат алгоритмі. Құжаттар журналы. Реверсивті жинақталған тізілімдер, дәйектемелер, сандар, ақпараттық регистрлер

5

КК3

Smart-технологиялар

Пәннің негізгі әдістемелік ұғымдары, SMART-технологиялар тұжырымдамасы және оларды қолдану мүмкіндігі. - Негізгі инженерлік жүйелерді автоматтандыру әдістері мен құралдары, заманауи технологиялардың инженерлік жүйелерін басқару, интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық және аппараттық шешімдер. Автоматтандыру және басқару; - инженерлік жүйелерді автоматтандырудың техникалық құралдары; - Техникалық өлшемдер мен құралдар; - бағдарламалаудың және алгоритмизацияның негізгі әдістері.

5

КК3

Мобильді есептегіш жүйелер және оларды бағдарламалау.

Технологиялық және жүйелік стек. Негізгі OS модульдері. Android OS артықшылықтары мен кемшіліктеріне шолу. Басқа мобильді ОЖ-мен салыстыру. Android желісіндегі қосымшалар мен Java жұмыс үстелі бағдарламалары арасындағы айырмашылықтар. Даму ортасын орнату. Теңшелетін қолданбаларды белгілеу элементтері. Мәзірді пайдалану. Ескерту. Сенсорды басқару. Желілік қосылымды басқару. Құрылғы туралы ақпарат алу. SMS жіберу және қабылдау. Bluetooth / Wi-Fi протоколдарын қолдайды. Шлюзді Wi-Fi Direct арқылы орнату.

5

КК3

Объектілі-бағытталған бағдарламалау (Java)

Объектілі технологиялар негізінде бағдарламалық жасақтама инженерлік жүйелерін дамытуды зерттеу.

Объектілі-бағытталған бағдарламалауға кіріспе. Java бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Графикалық пайдаланушы интерфейстері. Апплеттер. Сервлеты Java Server Pages (JSP) технологиясы. Желілік мүмкіндіктер Дерекқорға қол жеткізу. JavaBeans технологиясы. Java технологиясының озық технологиясын шолу.

5

КК3

Веб және мультимедиялық қолданбаларды тестілеу

Web және мультимедиялық қолданбаларды тестілеу түсінігі мен түрлері. Тестілеу сапаны қамтамасыз ету тәсілі ретінде. Итеративті тестілеу қадамдары. Жобаның өмірлік циклінің кезеңдерінде тестілеу. Веб қолданбасының нысанын анықтаңыз. Веб-қосымшаны тексерудің мүмкіндіктері мен негізгі жолдары. Еніп кеткен жағдайда осалдықтарды анықтау үшін веб-негізделген қолданбаны тестілік бақылау. ену сынағының теориялық негіздері. Веб қолданбасының осалдықтарын іздеу. Интернет шабуылдарынан тестілеу және қорғау құралдары. Веб-қосымшалардағы осалдықтарды пайдалану. Тест әзірлеу әдістері. Сынақ құралдары. Веб-қосымшаны тестілеудің техникасы мен әдістері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды тестілеу процестерін автоматтандыру. Сынақты басқару. Сынақ құжаттамасының құрылымы. Тестілеу процесін реттейтін стандарттар.

5

КК3

IT-жобаларды басқару модельдері мен әдістері.

Ақпараттық жүйелерді зерттеуде және жобалауда басқару модельдері мен әдістерін меңгеру. Экономикалық құбылыстарды зерттеуге жүйелі тәсіл. Математикалық әдістер және оңтайландырудың негізгі кластары. Сызықтық және бүтін бағдарламалау. Сызықсыз бағдарламалау. Шешімдерді негіздеу үшін ойын әдісі. Желіні жоспарлау және басқару негіздері. Кезекті жүйені моделдеу.

5

КК4

Компьютерлік модельдеу негіздері.

«Компьютерлік модельдеу негіздері» пәніне кіріспе. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ оқиғаларды моделдеу. Үздіксіз кездейсоқ айнымалыларды моделдеу. Дискретті кездейсоқ айнымалыларды моделдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамалардың модельдеуі. Кездейсоқ процестерді модельдеу. Оқиға ағынын модельдеу. Кездейсоқ үлгіні анықтау. Компьютерлік модельдеуді ұйымдастыру. Кезекті жүйені моделдеу. Экономикалық және ұйымдастырушылық жүйелерді компьютерлік модельдеу.

5

КК4

Кәсіпорындағы бизнес-процестерді талдау және модельдеу.

BPwin арқылы бизнес-үдерістерді талдау, модельдеу және қайта құру (стандартты IDEF0, IDEF3, DFD). Бизнес-процестерді модельдеу әдіснамасын таңдау. Кәсіпорынның бизнес-процестерін моделдеу және талдаудың әдістері мен практикалық тәжірибесі. Кәсіпорынның процестерді басқару жүйесін енгізу. Бизнес-процестерді модельдеу құралдары.

5

КК4

Аналитикалық ақпараттық жүйелер

талдамалық және практикалық дағдыларды игеру принциптерімен таныстыру сапқа тұрғызу және ақпараттық жүйелерді, ақпараттық жүйелерді қолдану негіздерін жұмыс студенттердің өздері деректерді талдау қазіргі заманғы ақпараттық талдау жүйесін талдау, жобалау (Программалық жасақтамаларды автоматтандырылған түрде әзірлеу, case-технология жүйелерінің) деректерді қотару сұрауды өңдеу сақтау орындары және нәтижелерін ұсыну.

   

Ақпараттық процестерді қайта құру.

Іскерлік процесстерді қайта құру теориясын құру тарихы. Нысанаға бағдарланған әдіснама көмегімен бизнес-модельдеу. IDEF әдіснамасын қолдана отырып, бизнес-модельдеу. Резинженерлік принциптер. Технологияны қайта құрудың дайындық кезеңі. Кері және тікелей жобалау кезеңдері. Жаңа бизнеске қолдау көрсету үшін ақпараттық жүйе құру. Қолдау құралдарын қайта құру.

5

КК4

Ақпаратты басқару.

Ұйым басшысының тұжырымдамалық ресурсы ретінде ақпарат. Ақпараттық әдіснама Ақпараттық басқару (IM). Басқару ақпараттық жүйелерін талдау. Ашық жүйелер және IM. IM үшін ақпараттық жүйелер профилдері. Консалтинг және ақпаратты басқару. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. KIS бөліктерін ұсыну. Ақпараттық технологияларды басқару. Корпоративтік ақпараттық жүйенің құрылымы «Galaxy», «Флагман» және т.б. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің жаңа жүйесін жобалау.

5

КК4

IT шешімдер және 4.0 индустриясы.

АТ шешімдері бизнес үшін қажет ұйымның бейнесін қалыптастырады. IT негізіндегі бизнес тиімді және тиімді. Технологияны дамыту кезінде өз бизнесін жылдам алға жылжыту үшін арнайы жобаларды құру мүмкін болды. Интегралды типті дұрыс таңдалған шешім бизнесті тиімді жүргізуді қамтамасыз етеді, сондықтан қазіргі заманғы кәсіпорында АТ шешімдерін енгізу қажет.

5

КК4

ERP- жүйелер.

Ақпаратты басқару жүйесі. ERP тарихына қысқаша экскурсия. ERP-жүйесінің рөлі. Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйелерінің тұжырымдамасы. Жаңа буын жүйелерінің тұжырымдамасы - ERP II. ERP-жүйелерінің мүмкіндіктері. ERP жүйесінің функциялары. ERP-жүйесінің негізгі мақсаты. ERP-жүйелерінің көлемі. ERP-жүйелерінің сипаттамалары. ERP-жүйелерді таңдау. ERP-жүйесінің архитектурасы. ERP-жүйелерді жіктеу. ERP-жүйелеріне нарықты талдау. Іске асыру. Жаңа үрдістер: ERP-жүйелерін жалға алу.

5

КК4

Сәулет және компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру.

Компьютерлік жүйелер элементтерінің құрамы мен мақсаттары. Компьютердегі ақпаратты ұсыну. Компьютердің функционалдық түйіндері. Компьютерлік сақтау құрылғыларының негізгі сипаттамалары және классификациясы. ЖЖҚ түрлері. Тұрақты сақтау құрылғылары. CPU құрылғылары. Микропроцессордың өңдеу бөлігін ұйымдастыру. Орталық басқару блогы (CCU). Процессордың микробағдарламасының құралы. I / O ұйымы. Ақпаратты бөлісу жолдары. Деректерді өңдеудің бөлінген жүйесі. Жеке компьютерлік архитектураның негіздері, архитектуралық есептеу жүйелерін дамыту үрдістері.

5

КК5

Телекоммуникациялық жүйелер мен технологиялар.

Дауыстық сигналдар, музыкалық, деректер бейнелері. Аналогты-цифрлық және сандық-аналогтық түрлендіру. Videotex. Бейне деректерін қысыңыз. Модемдер Факсимильді деректерді қысу. Телефон және жабдықтар. Telex байланыс. Радио байланыс: радиорелелік байланыс желілері, ұялы байланыс желілері, спутниктік байланыс. Оптикалық байланыс. Модуляция түрлері. Деректерді жоғары жылдамдықпен беру жүйесі. Ауыстырылған желілер. Ескерту. Ескерту жүйесі. Қосылмаған желілер. Жергілікті желілер. Ғаламдық желілер. Мультиплекстеу. Ұйымдар мен стандарттар

5

КК5

Ақпараттық жүйелермен ақпараттық жүйелер.

Дерекқорды ұйымдастырудағы салыстырмалы тәсіл. Деректер қорын жобалау кезеңдері. Oracle DBMS. Oracle DBMS. SQL. SQL. Деректерді манипуляциялау тілдік командалары. SQL. Деректерді басқару тілінің пәрмендері. Көрсеткіштер мен көріністер. Мәмілелерді басқару PL / SQL тілі. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау. Курсорлар. Oracle дерекқор нысандары. Oracle DBMS архитектурасы және басқару. Деректер базасын дамытудағы заманауи деректер моделі, үрдістер, зерттеу бағыттары.

5

КК6

Объектілі-реляциялық ДҚБЖ.

Дерекқорды ұйымдастырудағы салыстырмалы тәсіл. Деректер қорын жобалау кезеңдері. Oracle DBMS. Oracle DBMS. SQL. SQL. Деректерді манипуляциялау тілдік командалары. SQL. Деректерді басқару тілінің пәрмендері. Көрсеткіштер мен көріністер. Мәмілелерді басқару PL / SQL тілі. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау. Курсорлар. Oracle дерекқор нысандары. Oracle DBMS архитектурасы және басқару. Деректер базасын дамытудағы заманауи деректер моделі, үрдістер, зерттеу бағыттары.

5

КК 6

Big Data.

Түрлі жүйелердегі деректерді байланыстыру арқылы ішкі деректер қоймаларын жобалау, сондай-ақ бақылау тақталарын және аналитикалық бөлімдерді құру BI-жүйелерін пайдалану (Oracle, IBM және басқалары), SQL, ETL құралдары және бағдарламалау тілдері. Құрылымдық және құрылымдық емес деректерді интеллектуалды талдау. Негізгі бизнес мәселелерін шешу үшін статистиканы, машина білуін және жетілдірілген болжау талдауларын пайдалану. Іс жүзінде үлкен деректер технологияларын енгізудің ерекшеліктері, оның ішінде: деректерді монетизациялау, инфрақұрылымды таңдау, жобаларды басқару.

5

КК 6

  Таратылған деректер қорлары және деректер қоймалары                                       

Бөлінген деректер қорын құрумен танысу, таратылған ДҚБЖ-да тәжірибелік дағдыларды игеру

Архитектура және бөлінген тәсілдің принциптері. Көпөлшемді деректер көрінісі. РБД физикалық моделі. Логикалық модель RBD. Бөлінген жүйелердің негізгі объектілерінің архитектурасы. Бөлінген ДҚБЖ. Мәмілелерді басқару Деректерді репликалау Сақталған процедуралар мен триггерлер. Сұранысты орындауды оңтайландыру.

5

КК 6

Мамандандырылған пәндер циклі

Университет компоненті /Таңдау компоненті

Пәндер атауы

Пәндердің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)
Желілік технологиялар

Желі жіктеуі. Ашық жүйелердің өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың негізгі моделі (OSI үлгісі). TCP / IP стекі. TCP / IP хаттамалары. Компьютерлік желілерді жабдықтау. Компьютерлік желілерді жабдықтау. Маршрутизаторлар, шлюздер. Ethernet технологиясы. Стандарттар Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI және CDDI. Ғаламдық желілерді құру және пайдалану технологиялары. Телефон желілері және оларды деректерді беру үшін пайдалану. X.25 желілері. Network Frame Relay, TDM, ATM. Интернет желісін ұйымдастыру.

5

КК 5

Желілік технологияларды бағдарламалау.

Курстың пәні мен міндеттері. Гипермәтінді белгілеу тілдері (HTML, DHTML, XML, XSL). Клиенттің сценарийлері (JavaScript, VbScript). Java тілі. Негізгі құрылымдар мен тілдің негізгі элементтеріне шолу. Java класстарына кіріспе. Желіде жұмыс ұйымдастыру үшін қаражат. Көп айналымды бағдарламалау. Java-де UI-ді дамыту. Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану технологиясын әзірлеу. RMI технологиясы. ASP, JSP, SERVLETS пайдаланатын веб-қосымшаларды әзірлеу. Java Beans компоненттері.

5

КК 5

Компьютерлік дизайн технологиясы

 . 

Бұл бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратуға арналған визуалды хабарламалар жасау үшін қолданылатын әдістер, әдістер, операциялар. Ақпаратты (графика, фотосурет, мәтін) жасау, өңдеу, өңдеу, импорттау, экспорттау, жазу, көрсету, беру және басып шығарудың компьютерлік әдістерімен тікелей байланысты. Компьютерлік техника мен бағдарламалық қамтамасыз ету - бұл дизайнердің жоқтығын жасайтын құралдар.

5

КК 5

Компьютерлік дизайн.

Компьютерлік графика мен дизайнқа кіріспе. Флеш анимациясы. Бейне мен дыбысты өңдеу бағдарламасы. Adobe Photoshop графикалық редакторы. Adobe Photoshop-да сурет салу техникасы. Corel Draw.3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX интерфейсінің элементтерін шолу. 3D STUDIO MAX өлшем бірліктерімен, байланыстыру құралдарымен және басқа да тартқыштарымен жұмыс істеу. 3D STUDIO MAX ішіндегі нысандарды таңдау әдістері. 3D STUDIO MAX ішіндегі Ресурс реттеушісін және кеңейту модулін пайдалану. 3D STUDIO MAX ішіндегі нысандарды модельдеудің тұжырымдамалық негізі.

5

КК 5

Web б-компонентті әзірлеу.

Интернеттің негізгі компоненттерін, ұйымдастыру және жұмыс істеу қағидаларын меңгеру, Интернет ортасында қолдану үшін өтінімдерді жобалауда оқыту Клиент-серверлік сәулет. Интернетке ақпарат беру. WEB - түрлі деңгейдегі желілердегі технологиялар. TCP / IP хаттамалық стек. Интернетке шығу. OSI моделінің қосымшалық хаттамалары. TCP / IP бағдарламасының хаттамалары. Telnet және NNTP хаттамалары. IP телефония. Гипермәтінді белгілеу тілі HTML құжаттары. Каскадты стиль кестелері (CSS). CGI технологиясы. Flash технологиясы. Компьютерлік желілердегі ақпараттың орнын толтыру.

5

КК 5

Web – бағдарламалау.

HTML негіздері. HTML және XHTML нұсқалары. Негізгі HTML тегтері HTML-дегі кестелер, тізімдер және сілтемелер. CSS негіздері. Орналасудың негізгі әдістері. Негізгі жоспарлар. CSS шеңберлері. Сервер технологиялары - веб-қосымшаларды құрудың жалпы принциптері. PHP, Python, Ruby, Go. Негізгі PHP құрылымдары. Деректерді өңдеуді пішіндеу. Веб-қосымшалар үшін ДББЖ. PDO PHP-те деректер базасымен жұмыс істеуге арналған. PHP жүйесінде тұрақты өрнектер. Үлгі моторы. Ақылды негіздер. Клиент технологиясы. Javascript негіздері. Негізгі тілдік құрылымдар. Javascript шеңберлері. jQuery, prototype, extJS.

5

КК 5

Е- бизнес.

Электрондық бизнес және компанияның стратегиясы. Электрондық нарықтың сегменттері. Бизнес-жоспар әзірлеу. Электрондық коммерциядағы табыс үлгілері. Электрондық маркетинг кешені. Өнім және нарыққа талдау. Ақпаратты сақтау және өңдеу технологиялары. Электрондық коммерция жүйелерінің экономикалық тиімділігін анықтау әдістері. CRM-жүйелер іскерлік қарым-қатынастарды жүзеге асыру құралы ретінде. Электрондық бизнестегі төлем жүйелер. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар мен жүйелер. Электрондық бизнестің этикалық және құқықтық аспектілері.

5

КК 5

Электрондық сауда.

Электрондық коммерцияда қолданылатын ақпараттық технологиялар. Әртүрлі елдерде электрондық коммерцияны реттеу ерекшеліктері. Қазақстанда электрондық коммерция. Сандық қолтаңба. Электрондық үкімет. Төлем жүйелерін пайдалану және конфигурациялау. Интернетте авторлық құқық. Интернет қауіпсіздігі.

5

КК 5

Цифрлық экономикадағы ақпараттық жүйелер.

Қазақстан Республикасындағы дербес компьютерлерді, жергілікті желілер мен жаһандық жүйелерді пайдалануға негізделген ақпараттық технологиялар. Деректер банктерін, автоматтандырылған жұмыс орындарын ұйымдастыру. Сараптау жүйелеріне негізделген шешімдерді қолдау жүйесі. Әртүрлі пәндік облыстардағы ақпараттық технологиялар (бухгалтерлік есеп, банктер, статистика, менеджмент, маркетинг және т.б.)

5

КК7

Басқарудағы АТ.

Басқарудағы АТ ресурстарын шолу. Қазіргі заманғы IP құру және дамыту. Жаңа ақпараттық технологиялар. Салық ақпараттық технологиясы. Банктік ақпараттық технологиялар. Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер. Статистикалық ақпараттық жүйелер. EIS басқару. Маркетингтік ақпараттық жүйелер. EIS басқарушы сақтандыру компаниялары. Бағалы қағаздар нарығының ақпараттық жүйелері. Саудадағы ақпараттық технологиялар. Корпоративтік ақпараттық жүйелер.

5

КК7

АЖ жобалау

Ақпараттық жүйелер жобалау объектісі ретінде. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері. Жоба алдындағы, жобалық кезеңдерді және іске қосуды дамыту. Функцияларды, процестерді, компоненттерді жобалау модельдері мен әдістері. Жобаның статистикалық және динамикалық бақылау модельдері мен әдістері. Ақпараттық жүйелерді макро деңгейде жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалау үшін аспаптық бағдарламалық қамтамасыз ету. Жобалауды басқару құралдары, әдістері және әдістері

5

КК7

Net жүйелерінде құрастыру технологиялары

Microsoft.Net платформасы. Архитектураға және Rotos және Mono ерекшеліктеріне шолу. Феникс. Деректерді өндіру технологиясы. Қазіргі заманғы веб-әзірлеу құралдары. XML веб-қызметтері. Енгізілген амалдық жүйелер. Мобильді қосымшаларды әзірлеу. Windows Vista операциялық жүйелерінің технологиялары. Жаңа файлдық жүйе Win FS. Ақпараттық қауіпсіздіктің заманауи технологиялары. Шаблондарға негізделген ақпараттық жүйелерді дамыту. Қазіргі заманғы тестілеу технологиясы.

5

КК7

Жасанды интеллект жүйелер.

Білім берудің логикалық үлгісі және шығарылым ережелері. Білімді ұсыну және өңдеу ережелері өндірісінің моделі. Білімнің өкілдігі мен тиісті ойлаудың салыстырмалы модельдері. Фреймдер Семантикалық желілер. Білім алу әдісі. Сараптық жүйелер - автоматтандырылған оқыту жүйелерінің құралдары. Білім базасы. Ережелер, нысандар, сұрау анықтамасы, редактор, рәсімдік тіл, ережелер мен объектілерді құрастырушы. Файлдармен жұмыс істеу құралдары. Объектілердің түрлері. Процедуралық тіл операторлары. Жасанды интеллект тілдері. Түсініксіз жинақтардың түсінігі. Windows ортасында сараптық жүйелерді енгізу

5

КК7

Зияткерлік жүйелер.

IP-ұйымдық-математикалық негіздері. Пролог - предикат логикасын пайдалану. Білімді инженерия. IP-ге статистикалық көзқарас. Зияткерлік жүйелер, логикалық қорытынды. Жетілдірілген АИ жүйесі үшін бағдарламалық жасақтама жасау. Экономикалық зияткерлік жүйелердің (IP) технологиялық жобалау. «Шегеру» АЖ-ні жобалау және ұйымдастыру. Нейрондық желілер. Kohonen өзін-өзі ұйымдастыру карталары. Кластерлік талдау әдістері. Нейропакеттер. Деректерді өндіру процесі. Зияткерлік жүйелер. Smart моделдеу

5

КК7

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты басқару.

Ақпаратты енгізудің, шығарудың, берудің, өңдеудің және сақтаудың ақпараттық үрдістерін жүзеге асырудағы ақпараттық негіз. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғауға арналған бағдарламалық жасақтама. Рұқсатсыз кіруден ақпаратты ашу. Ашық желілер мен автоматтандырылған басқару жүйелері, TCP / IP хаттамалары және корпоративтік желілер туралы ақпарат. Криптографиялық ақпаратты қорғау құралдары. Шифрлау алгоритмдерін бағдарламалық қамтамасыз ету. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық құралдары. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары

5

КК7

Киберқауіпсіздік

Бұл оқу курсы студенттерді ақпараттық қауіпсіздікті (АЖ) қамтамасыз етудің заманауи тәсілдерімен таныстыруға, кәсіпорынды табысты іске асыру үшін АЖ маңыздылығын ашуға, АЖ басқару жүйесін әзірлеу мен енгізудің негізгі кезеңдерін түсіндіруге, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. әлемдік жетекші АЖ стандарттарының негізгі ережелері

5

КК7

Майнорлы бағдарламалау:- Кәсіпкерлік жобалаулар

Кәсіпкерлік. Бизнес-жоспарлау Тәуекелдерді басқару.

Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

КК8

-Қаржы

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, банктер мен кәсіпорындар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыру

 

КК8

- Негізгі заңды

Конституциялық құқық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Еңбек құқығы, Мемудар қызмет және басқару.

 

КК8

- Бизнестің құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік туралы заңы,

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы,

Сыртқы экономикалық қызметтің құқықтық және кедендік тарифтік реттеуі,

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы

 

КК8

Тәжірибе:

Оқыту

Қауіпсіздік нұсқаулары. Экскурсия Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы нақты тапсырмаларды орындаңыз

Word бағдарламасында мәтінді өңдеу және пішімдеу

Excel электрондық кестесінде есептеулер жасау

Дерекқорды «Access» дерекқорында жасау. Зерттелген алгоритмдік тілдің ерекшеліктері мен негізгі сипаттамалары. Python ортасымен танысу. Жаһандық жиынтықта жұмыс істеу

1

 

Өндіріс

Тәжірибе сайтында ағымдағы деректерді өңдеу жүйесімен танысыңыз. Техникалық қолдауды тексеріңіз. Дизайн бағдарламалық қамтамасыз ету, экономикалық және математикалық модельдер, шешілетін шешімдер алгоритмдері, операциялық жүйе үшін бағдарламалау тілін таңдауды ақтайды. Сертификаттарды және стандарттарды сипаттаңыз. Ағымдағы ақпараттық жүйенің кемшіліктерін анықтап, оны жетілдіру жолдарын сипаттаңыз.

5

 

Өндіріс

Тәжірибе базасының сипаттамасы және ұйымдық құрылымы. Кәсіпорындағы ІТ-да жұмыс істейтін техникалық құралдармен, техникалық құжаттамамен танысу. Бағдарламаның сипаттамасы: жүйе, қосалқы, аспаптық және қолданбалы бағдарламалар. Техникалық спецификацияларды және өз бағдарламалық модулін және деректер базасын, бағдарламашы мен пайдаланушы нұсқаулықтарын, кәсіпорын логотипін және корпоративтік веб-сайттың орналасуы интерфейсін жасау.

5

 

Өндіріс

Тәжірибе базасының қызметімен танысу. Кәсіпорынның техникалық қолдауымен және КС-ның архитектурасымен таныстыру. Кәсіпорында қолданылатын бағдарламалық құралдарды зерттеу. Кәсіпорынның компьютерлік желісінің сипаттамасы. Өзіңіздің бағдарламалық модульді құрастыру. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарының сипаттамасы.

10

 

Диплом алды

Жеке тапсырмаларды орындаңыз. Жеке тапсырмалар пәні дипломға дейінгі тәжірибенің сипаты бойынша анықталады және зерттеудің маңыздылығы практикалық маңызы болуы керек; ішкі тұтастық, шешімдердің негіздемесі;

Дипломдық жобалау бойынша материалдар жинағы келесі бөлімдерде жүргізіледі: жобаның аналитикалық, жобалық, тәжірибелік бөліктері және экономикалық негіздемесі

5

 

Шифрдің құзыреттілігі

Құзыреттілік мазмұны

Шифрлік оқыту нәтижесі

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижесінің мазмұны

КК1.

Көп мәдениеттілік, көптілділік және экологиялық ойлау принциптеріне негізделген адамның әлеуметтік-мәдени және физикалық даму қабілеті

РО1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтықты, физикалық және экологиялық мәдениетті, сыни ойлауды, шығармашылықты және ынтымақтастыққа дайын болуды көрсету

РО2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі грамматикалық білімдерді және сөйлеу құралдарын қолданып, жеке тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, ақпарат жағдайына сәйкес талдау

КК2.

Готовность применять цифровые технологии для развития производства, бизнеса, науки, социальной сферы

РО3

Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату үшін Интернет-ресурстар, бұлт және мобильді қызметтер: АКТ-ның әр түрлі түрлерін қолданыңыз.

КК3.

Бағдарламалау тілінің синтаксисі мен семантикасының негіздерін, операциялық жүйелер саласындағы зерттеулерді дамытудың негізгі бағыттарын білу, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту, ойлаудың өзектілігі, кәсіби өзін-өзі ұйымдастыру

Бағдарламалау тілдеріндегі бағдарламаларды білу, формальды тілдерді құрастыруды түсіну, негізгі әдіснамалық бағдарламалау дағдыларын білу

РО 4

-----------

РО5

РО6

Ол негізгі әдіснамалық бағдарламалау дағдыларын, синтаксис негіздерін және программалау тілі семантикасы бар.Ол сандық экономика үшін практикалық міндеттерді шешу үшін алгоритмдік жоғары деңгейдегі тілдерінде бағдарламалауға біледі. ------------------------------------------------------------------------------------------1C платформасында негізгі конфигурация объектілерімен жұмыс істеу әдістерін қолданады, регистрлермен жұмыс жасайды, сұрауларды қалыптастырады, сұрауларды басқарады, операциялық және бухгалтерлік есепті ұйымдастырады-----------------------------------------------------------------------------------------Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін тиімді енгізу үшін компьютерлік технологияны, бағдарламалау құралдарын қолданады

КК4.

ұйымдастыру және жоспарлау, бастамашыл және кәсіпкерлік қабілеті, бухгалтерлік есеп, қаржы және т.б. туралы ғылыми түсініктерге ие болу, аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.

РО7.

Веб-негізіндегі заманауи корпоративтік жүйелерді жобалау дағдылары мен қабілеттеріне ие, жоғары сапалы, икемді және ауқымды жүйелерді құрастырады 

КК5.

компьютерлік желілердің желілік қызметтерін орнату, теңшеу, басқару мүмкіндігі

РО8.

РО9.

Архитектураны таңдау және ақпараттық жүйелердің аппараттық құралдарын интеграциялау, әртүрлі функционалдық аймақтардағы ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-аппараттық кешендерімен жұмыс істеу дағдыларын қолдана алады.

Ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-аппараттық кешендерімен жұмыс істеуге қабілетті

КК6.

деректер қорын құру үшін ақпаратты жинақтау және жүйелеу,

бөлінген дерекқорлар мен деректер қоймаларын құру, бақылау жүйелерін талдау және модельдеу үшін программалық құралдарды иелену, сондай-ақ заманауи объектілі-реляциялық ДҚБЖ; ақпараттық жүйелердің индустриясында корпоративті АТ шешімдерін тиімді пайдалану мүмкіндігі бар

РО10.

РО 11

Міндеттер қоюға, деректер базаларын және білім базаларын құруға қабілетті

ДББЖ жұмыс істейтін қосымшаларды бейімдеуге және жаңартуға, объектілі-реляциялық ДҚБЖ ақпараттық жүйелерінің және технологияларының деректерінің қауіпсіздігі мен тұтастығын қамтамасыз етуге қабілетті

Кәсіптік қызмет объектілерін дамыту үдерісінің кезеңдерін ұйымдастыру дағдыларын иеленеді және ұйымдастырушылық және басқару шешімдерін қабылдау кезінде ақпараттық технологияларды пайдалануда кәсіби дағдыларға ие.

КК7.

меншікті әдістер және бағдарламалық жасақтама бизнес ақпаратын өңдеу.

Жобалармен жұмыс істеу кезінде техникалық-экономикалық негіздемені, техникалық тапсырманы және техникалық жобаны әзірлей білу. Ақпаратты қорғауды қамтамасыз етіңіз.

РО12.

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи әдістері мен құралдарын, жобаланған жүйенің техникалық құжаттамасын жасауды және оны ақпараттық қорғауды ұйымдастыруды терең біледі.

КК8   Майнор бағдарламасы

- Қаржы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін сәтті іске асыру және басқа да экономикалық субъектілермен өзара әрекеттесу үшін қолдануға қабілетті

РО13

Қаржы сипатын түсінуді, салық және банк жүйесінің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін меңгеруді, еліміздің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара әрекеттесу үшін сатып алынған дағдыларды қолданады.

-Кәсіпкерлік жобалар

Кәсіптік саладағы табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар жасау, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру мүмкіндігін көрсету.

Жобаларды іске асыру кезінде тәуекелдерді жіктеу, тану, талдау және тәуекелдерді басқару туралы білімдерін көрсету және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеуі

Негізгі заңды

Кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі

құқықтық насихаттаудың негізі, заңды ойлау және құқықтық негіз

мәдениетке, шешімдер қабылдауға және заңға сәйкес қатаң тәртіпте басқару іс-шараларын қабылдауға мүмкіндік береді

 

Тренинг нәтижесінде студент заңның дамуының негізгі заңдылықтарымен байланысты білім мен дағдылар кешенін алады; құқықтық реттеу механизмі, конституциялық құрылыстың ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесін ұйымдастыру негізгі түсініктердің, институттардың, еңбек құқығы саласындағы және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұны.

Бизнестің құқықтық негізі

Кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі

құқықтық насихаттаудың негізі, заңды ойлау және құқықтық негіз

мәдениет, шешімдер қабылдайды және бизнеске және басқаруда заңға қатаң сәйкес әрекет жасайды

 

Ол Қазақстан аумағында да, шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді біледі, әртүрлі шаруашылық субъектілерін ұйымдастыруға, келісім-шарт мәтіндерін әзірлеуге, өз құқықтарын құқықтық құралдармен қорғауға қабілетті, оларды басқаруға қабілетті екенін түсіндіреді заңға сәйкес қатаң іс-әрекеттер

Тәжірибе түрі оқу

Курс 1

Мақсаты

   • оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған теориялық білімдерін бекітуі;
   • қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дадыларын қалыптастыру
   • ағдарламалау негіздерімен танысу;
   • жаhандық компьютер желiлерiндегi ақпаратты iздестiрудiң әдiстемелiгi.

Күтілетін нәтижелер

   • ойлану мәдениетімен иелену, ақпаратты қабылдауға, талдауға, талқылауға, мақсаттарды қою мен оларға жету жолдарының қабілетіне, ауызша және жазбаша сөзді аргументті және анық құру.
   • әлеуметті мәнді мәселелер мен үрдістерді ғылыми талдау қабілеттілігі, тәжірибеде гкәсіби және әлеуметтік қызметінің түрлі түрлеріндегі гуманитарлық, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әдістерін пайдалана білу.
   • ақпараттық жүйелер мен технологиялар аймағында тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін кең жалпы дайындыққа иелену;
   • кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдылықтарын қолдану
   • алгоритмдер мен бағдарламаларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру;
   • қарапайым деректер базаларын жобалау;
   • Python тілінде бағдарламалау.

Тәжірибе түрі өндірістік

Курс 2

Мақсаты

Оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған тәжірибиелік және технологиялық бағдарламалау білімдерін бекітуі,ЭММ-нің схемотехника негізінің қолданылуы.

Күтілетін нәтижелер

   • Тәжірибе жүргізіп және жоспар құру, нәтиже шығару және интерпретация жасау;
   • үсрістер мен жүйенің жүргізу қабілетін модельдеу, бағалау сенімділігі мен сапасын, объектінің жұмыс істеуін жобалау,
   • тіршілік әрекеті қауіпсіздігін және экономикалық тиімділігіннің шартын қамтамасыз ету бойынша есеп айрысу
   • Rational Rose диаграммалық прецеденттерінде,кәсіпорынның құрылымын жасау
   • Берілген тапсырмаларды шешу барысында математикалық әдістер мен модельдерді қолдану
   • білімді меңгеру ұстанымдарын, параметрлерін және сипаттамаларын, элементтер шарттарын және ЭЕМ құрылғыларын, схемотехника негіздері
   • әдістерін қолдану математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер.

Тәжірибе түрі өндірістік

Курс 3

Мақсатты бекіту

Жалпытеориялық білімнің және практикалық дағдыларды өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін базалық және бейінді пәндер, атап айтқанда, дағдыларын бағдарламалаудың заманауи тілдерінде бағдарламалау C#, Java, 1С, жобалау сәулет компьютерлік АЖ-мен жұмыс графикалық бағдарламалармен.

Күтілетін нәтижелер

   • есептеу жүйелерінің жлбалау қабілеті;
   • жобалаудың сенімділігін бағалау мен объект үрдістерінің сапасы;
   • IT-жобаларды басқару қабілеті;
   • Бағдарламалау тілдерінде бағдарламалау құруды үйрену

Тәжірибе түрі өндірістік

Курс 4

Мақсаты өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін базалық және бейінді пәндерді жалпытеориялық білімді бекіту және практикалық тәжірибені , атап айтқанда, жобалау АЖ құрамдастарын оларды енгізу және сүйемелдеу,

жүйелерді құрастыру, желілер мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Күтілетін нәтижелер

   • ақпараттық жүйелердің (математикалық, ақпараттық, бағдарламалық және басқа да түрлерін қамтамасыз ету) компоненттерін құрастыра білу, талдау, қолданыстағы деректерді өңдеу жүйесін қалыптастыру, техникалық құжаттаманы (техникалық – экономикалық негіздеме,техникалық тапсырма, техникалық және жобалау жұмыстары), есептің қойылымын жүзеге асырады,
   • бағдарламалық және аппараттық құралдарды таңдау,деректер базасы мен білім базасын құрастыру,компьютерлік желі құрастыру, қазіргі заманауй бағдарламалау тілдерін меңгеру.

4 курс

Мақсаты: диплом алдындағы тәжірибе тереңдету және бекіту, білім оқыту процесінде алған және дипломдық жобаны жазу үшін қажетті дағдыларды меңгеру, дипломдық жобалар бойынша материалдарды жинау және дипломдық жобаларды табысты іске асыру және қорғау үшін жеткілікті теориялық және практикалық нәтижелерін алу болып табылады

Күтілетін нәтижелер

  • барлық мүмкін болатын дерек көздерден (кітаптар, мерзімді басылымдар, конференциялар, интернет) пәндік аймақ, қолданыстағы әдістер мен аналогтар, прототип тәсілдерді туралы ақпараттарды іздеу және зерттеу;
  • одан әрі оңтайлы дыбыс және жобалық шешімдерді таңдау үшін жиналған ақпаратты жан-жақты талдау;
  • дипломдық жобаны іске асыру және қорғау үшін қажетті теориялық материалды толық меңгеру
  • диплом жобасын одан әрі іске асыру үшін қолайлы жобалық шешімдерді алу, жобалық циклді орындау.
  • аналитикалық, жобалық, тәжірибелік-конструкторлық бөлімдерді құрастыру
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus