• Мамандық шифры:

  6B06102

  Мамандығы:

  Компьютердің аппараттық және бағдарламалық құралдары

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және цифрлық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  159
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  10
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  28
  - ел ішінде
  28
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Дәрежесі және мерзімі Бакалавриат, 240 кредит
  Оқу орыны Қарағанды Қазтұтынуодағы университеті
  Аккредиттеу Мамандандырылған аккредиттеуден өткені туралы куәлік БСҚА № KZ34LAA00021414(005) 2 ақпан 2021 ж.
  Қолдану мерзімі 23.12.2019 – 20.12.2024
  Деңгейі Бакалавр деңгейі
 • A) ОП мақсаты
  • Кәсіби қызметінің объектілері әлеуметтік және кәсіптік міндеттерді шешуде компьютерлік жүйелердің бағдарламалық жасақтамаларын, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жасауға және пайдалануға бағытталған адам қызметінің құралдарының, әдістері мен әдістерінің жиынтығы болып табылатын АТ-технологиялар бойынша инновациялық мамандарды даярлау. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру контексі..
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән/білім аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері. Жүйелік бағдарламалау. Бағдарламаларды құрудың аспаптық құралдары. Жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламалау. Интернет-технология. Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құруда сапасын басқару
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандық
  • Web-бағдарламалау. Үйымды технология
  • 3.Бағыт
  • Техникалық
  • 4.Ерекшеліктері
  • «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау бағдарламасы жоғары білімді студенттерді дайындауға арналған, әртүрлі техникалық аймақта құзыретіне және компьютерлік технология аясындағы тәжірибеге негізделген. Бағдарлама курстары компьютерлік жүйелермен желілерді құру, орнату және қолдауға, бағдарламалық өнімдерге, ақпараттық басқару жүйелеріне, деректерді кешенді өңдеуге және басқаруға қажет іскерлікті қалыптастыруға арналған. Бағдарлама оқуда қолданбалы сипатта болады.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орланастыру
  • Осы дәрежені алған бітірушідер кәсіби қызметінің нысандары бойынша істерді орындай алады: амалдық және ақпараттық жүйелерді жобалау, оларды пайдалану, жүйелер мен желілерді әкімшілік ету, ақпараттық жүйелерді қолдау, жүйелерді тестілеу. Олар ақпараттық технологиялар аясында, есептеу, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруды өндіруге бағытталған компанияларда, өндірістің ішкі үрдістерінде және компанияны ақпараттық жүйелер мен компьютерлік желілерді пайдаланатын кәсіпорындар мен ұйымдардың барлық түрлерінде жұмыс істей алады.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Студент-бітіруші ЖОО-нын аяқтағаннан кейін 6М070300 – Ақпараттық жүйелер магистрлік білім бағдарламасы бойынша жалғастыруға мүмкіндігі болады. Сонымен қатыр студент-бітіруші Шанхай ынтымақтастық ұйымының желілік университеті шеңберінде серіктес жоғары оқу орындарының келісімді магистрлік бағдарламалары бойынша ІТ-бағыттары бойынша екі диплом ала алады: Астрахан мемлекеттік университеті, Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық-зерттеу университеті, Новосибир мемлекеттік университеті.
 • D) Білім стилі
  • 1.Зердалау және оқыту тәсілдемелері
  • Оқу үрдесінде заманауи оқыту технологиялары пайдаланылады: кредиттік оқыту технологиясы, қашықтықтан оқыту, интерактивтік әдістер, студентке бағытталған оқыту, құзыреттілік тәсілдеме. Мынандай оқыту әдістері қолданылады: бейнедәрістер, екеуара дәріс, Брейн-рингтер, іскерлік ойындар, жобалар әдісі, проблемалық дәріс, ойнау әдістері: «Өз ойыны», «Сабақтағы емтихан, «қарсыластар».
  • Кафедра оқытушылары оқу сабақтарын өткізгенде проблема-бағытталған пакеттерді, ДББЖ, оқыту жүйелері, графикалық бағдарламалар, тестілеу жүйелері, электрондық оқулықтар.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Студенттердің құзыретін бағалау үшін білімдерді бақылаудың әртүрлі әдістерін, студенттердің іскерлігі мен дағдысын анықтау пайдаланылады. Университетте студенттердің білімін ағымдық, шептік, аралық және қорытынды мемлекеттік баөылауды қамтитын білім сапасын бақылаудың ішкі ЖОО-ның жүйесі жұмыс істейді. Бағалау әдістері: ауызша сауалнама, жазбаша бақылау жұмысы, коллоквиумдер, үй тапсырмаларын таныстыру, зертханалық жұмыстарды орындау туралы есеп берулер, оларды қорғау, өзіндік тапсырмалар, тренингтер, тәсілдер және т.б.
  • 2014-2015 оқу жылынан «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығындағы студенттер оқу нәтижелері сырттай бағалауды (ОНСБ) өтеді.
  • Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Кезеңнің бірінші деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін «Жоғары білім. «Бакалавриат»» Мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарты талаптарына бағдарлама сәйкестеледі.
  • Бірінші кезең бітірушілерінің болжалды (веб-сайтын қараңыз http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080) жалпы құзыретін (сондай-ақ өзекті дағды ретінде белгілі) бағдарлама қамтиды.
  • Төменде келтірілген құзіреттер бұл бағдарлама үшін жинақты және ең ерекше құзыреттері болып табылады:
  • зияткерлік дамуға мәдени деңгейін жоғарылатуға, кәсіби құзыретін табуға тану, оқу және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын қолдана білу;
  • кәсіби міндеттерді шешу үшін теоряны, тәжірибені және әдістерді үйлестіре білу, кәсіби және әлеутеттік қызметтің әр түрінде уманитарлық, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық әдістерді тәжірибеде пайдалана білу;
  • өзіндік, шығармашылық жұмыстары машығына ие болу, өз еңбегін ұйымдастыра білу, жаңа идеаларды тудыру және оларды жүзеге асыру ыңгайын табу;
  • есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру аясында жалпы негізгі білімін көрсету;
  • студенттің ақпаратты ойлау және сипаттай білу, талдау және жинақтау қабілеті, жұмыс және зерттеу нәтижесін сын көзімен бағалау, теорияны тәжірибемен байланыстыру;
  • ауызша және жазбаша сөйлеуді құру қабілеттілігі, мемлекеттік және шет тілінде білімге иелену;
  • қазігі ақпараттық технологиялар даму бағыты мен келешегі туралы түсінігі болу;
  • компьютерде жұмыс істеу дағдысына және ақпараттық технологияларды білуге ие болу;
  • міндеттерді шешу, ұтымды ойлау, назарға алу, болжау, қорытындыны қамтамасыз ету, салыстыру, жасауқабілеттілігі;
  • зерделену аймағында тәжірибе жасау және зерттеу жүргізу, ақпаратты басқару дағдыларын дамыту.
  • 2.Брекше құзіреттер:
  • жүйелік және қолданбалы бағдарламалық, аппараттық қамтамасыздандыруды жобалау мен пайдалануды жүзеге асыру қабілеттілігін жергілікті және бірлескен жүйелермен желілерді құру мен әкімшілік ету;
  • жергілікті және бірлескен жүйелермен желілерді құрумен әкімшілік ету;
  • қазіргі алгоритмдік тілдерде бағдарламаоай білу;
  • аппараттық және бағдарламалық құралдарды кешендеуді, есептеу жүйелерін, кешендерін және желілерін үйлестіруді жүзеге асыра білу;
  • аппараттық-бағдарламалық кешендер құраушыларының архитектурасын жобалау тәсілдерін табу;
  • ақпаратты өңдеу және басқару, бағдарламаларды және тағайындалған сападағы бағдарламалық кешендерді өндіру компьютерлік жүйелердің құраушыларын жасау қабілеттілігі;
  • деректер базасымен жұмыс істеу;
  • ақпаратты қорғау кәсіби әдістерін меңгеру;
  • қолданыстағы бағдарламалық өнімдерді инсталлизациялауды, нақты қажеттілікке икемдеуді және пайдалануда қолауды білу;
  • аппараттық-бағдарламалық құралдарды тестлеу мен баптауды жүзегеасыру қабілеттілігі;
  • инженерлік есептерді шешу алгоритмдерін құру қабілеттілігі;
  • системотехники, аппараттық және бағдарламалық құралдарды сертификаттау тәсілдеріне ие болу;
  • бағдарламалық және техникалық құралдардың сенімділігін бағалау қабілеттілігі;
  • бизнес-үрдістерді талдауды UML тілін пайдаланып диаграмманы құруды білу;
  • қазіргі ортада Web қосымшаларды құру қабілеттілігі.
 • F) Бұл бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізбесі
  • Бітіруші студенттердің кәсіби тәжірибесі, мекеме қызметінде, клиенттермен жұмыс істеуде мыналарға қабілеттілігін көрсете алады:
  • пәндік аймақ нысандардың математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру элементтерін құруды және жобалауды білу;
  • бөліктелген қосымшаларды, сонымен қатар UML тілінде жүйені жобалау;
  • бағдарламалық жүйелер мен желілерді тестілеу мен баптауды, есептеу және бағдарламалық жүйелермен желілерді әкімшілік етуді жүзеге асыру;
  • қызметтің жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық, тәжірибелі-зерттеу, ұйымдастыру-басқару және пайдалану түрлерін орындау;
  • ақпаратты өңдеу және басқару компьютерлік жүйелерін және олардың ішкі жүйелерін зерттеу және жобалау үшін моделдеу тілдерін пайдалану;
  • қауіпсіздік шарттары талдауды және ақпарат қауіпсіздігі бойынша техникалық және ұйымдастыру шараларын таңдауды жүргізуі;
  • бағдарламалық өнімдерді жасау, жасалатын жаңартылған жобаларды пайдалану және жетілдіру.
 • «Дінтану» , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» мектеп бағдарламасы көлемінде
  • Постреквизиттер: Ақпараттық технологиялар. ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: негізгі діни бағыттағы білімді қалыптастыру, сонымен қатар аралықконфессиалды қарым-қатынас мәдениетін және діни экстремизм профилактикасын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Мемлекет және дін. Діннің ерте формалары.Конфуцианттық. Даосизм .Индуизм. Иудаизм. Буддизм. Ерте христиандық. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: діннің әлеуметтік мәдени арнайы ерекшеліктері туралы елестетушілік; түсініктерді еркін түсіну; дін тарихын білу, дін дамуының маңызын, оның динамикасын түсіну; діндегі жалпы теориялық сұрақтарды ажырату; діннің философиялық талдауының дағдылары мен тәсілдерін игеру.
 • «Кооперативті қозғалыс тарихы мен теориясы» , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» мектеп бағдарламасы көлемінде
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: кооперативті қозғалыс теориясы мен тарихы негіздері бойынша білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативті қозғалыстың туындауы. Әлеуметтік-экономикалық маңыз және кооперация табиғаты. Кооперативті идеология. Капитализм шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Әкімшілік-басқарушылық экономикалық жүйелер шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Нарықтық экономикаға өту шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Қазақстан Республикасындағы кооперативті қозғалыс. Қазіргі халықаралық кооперативті қозғалыс.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық қатынастар тарихын толығымен қабылдау құзыреттілігі, кооперативті қозғалыс ролін түсіну, қазіргі шарттардағы кооперацияның жағдайы мен дамуын білу.
 • «Бухгалтерлік есеп және аудит», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар
  • Мақсаты: кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп және аудит ролін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есептің концепциялары, стандарттары мен ұстанымдары. Екіжақтылық ұстанымы және тепе-теңдік теңсіздігі. Шот жүйесі және екілік жазу. Кәсіпорынның есептік саясаты. Ақша құралдары мен олардың эквиваленттерінің есебі. Қор мен дайын өнім есебі. Дебиторлық қарыз есебі. Негізгі құралдар есебі. Материалды емес активтер мен олардың амортизациясының есебі. Инвестициялар есебі. Капитал есебі. Міндеттер есебі. Кірістер мен шығындарды мойындау және қаржылық нәтижелер есебі. Қаржылық есептілік көрсетілімі. Аудиттің концептуалды негіздері. Кәсіпорындағы аудитты ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, ұстанымдары мен стандарттарын меңгеру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шот жүйесі мен екілік жазбаны игеру; кәсіпорынның кірістері мен шығындарын, капиталын, міндеттерін, дебиторлық қарызын, ағымдағы активтер бағасы мен есебі; кәсіпорынға шығындар есебін ұйымдастыруды және өнімнің өзіндік құнының есептемесін меңгеру; аудиттің теориялық негіздерін игеру.
 • «Қаржы» , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: қаржы диалектикасын игеру, қаржы туралы ғылымды түсіну, онсыз нарықтық қатынасқа қатысушылар қаржы механизмін аша алмайды, қаржы саясатының маңызы, қоғамда қаржыны басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық өндірістегі қаржының маңызы, функциясы мен ролі. Қаржылық жүйені ұйымдастыру. Қаржылық саясат және қаржылық механизм. Шаруашылық субъектілерінің қаржылары. Мемлекеттік қаржының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік кірістер мен шығыстар. Салықтық жүйенің салықтары мен ұйымдастырылуы. Мемелекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар.Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Үй шаруашылық қаржылары. Сақтандыру.Экономиканың мемлекеттік қаржылық түзетілімі. Қаржылық нарық. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржылар. Қаржы және инфляция.
  • Күтілетін нәтижелер: қаржыны басқару аймағындағы білімді алу.
 • «Жемқорлыққа қарсы әрекет негіздері» , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері
  • Постреквизиты: ЭАЖ жаңа технологиялар
  • Мақсаты:Студенттер қазіргі заманғы қоғамда жемқорлықтың эволюциясы жөнінде, қоғамдық қатынастардың әрбір саласына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттамасын, жемқорлықтың ҚР ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қаупі жөнінде, шетелдік инвестициялар көлеміне ықпалы жөнінде, кеден органдарының қызметшілерінде білімдерді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамасы. Жемқорлықтың этикалық пен типологиялық белгілері және оның таралу салалары. Жемқорлық ұлттық қауіпсіздік қатері ретінде. Сот жүйесінің жемқорлықты жоюдағы ролі. Жемқорлық пен кедейшілік. Жемқорлықтың шетелдік тура инвестициялар көлеміне ықпалы. Жемқорлықпен күресудегі азаматтық қоғамның ролі. Жергілікті билік органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету мәселелері. Саяси партиялар органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету. ҚР корпоративті басқару принциптерінің дамуы. Жемқорлықпен күресудегі БАҚ ролі.
  • Күтілетін нәтижелер: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамалары саласында, сонымен қатар экономикалық қылмыстарды жіктеу мәселелері жөнінде білімді игеру; теориялық ойлау және талдау негізінде сәйкес қызмет ету саласында нормативті-құқықтық нормаларды қолдана алу; пәндік есептерді шешу барысында талдау-синтетикалық және логикалық әрекеттің әдістерін қолдану; алған білімдерді жүйеге келтіре білу, ғылыми критикалық талдау негізінде оқиғаларды талдау және интерпретациялау;
  • сәйкес құрылым бойынша нормативті реттеудің мәселелік аспектілері бойынша хабарлама мен баяндамалар түрінде ақпаратты ұсыну; өздігінен жұмыс жасау дағдыларын арттыру.
 • «Жемқорлықтың қарсы әрекеті: құқықтық және экономикалық аспектілері» , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері. Экономикалық теория негіздері.
  • Постреквезиттер: ЭАЖ-дағы жаңа технологиялар
  • Мақсаты: Бейімділік құзыретін меңгеру. Бұл дегеніміз құқықтық және негізгі ұйымдастырудың алдын алу шараларын білу, қарсы әрекет және пайда болған күреспен және қылмыстық бағытталған жемқорлықтың қажетті шартын арылту және жаңалау мемлекеттік жүйесін және жергілікті жүйені басқару. Бұл әлеуметтік экономикалық тиімділікте атаулы қызмет істеу жүйесінде болу керек.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлықтың түрлері мен формалары. Жемқорлық үдерістерін талдаудың әдіс тәсілдері және математикалы-статистикалық аппараттың жемқорлықтық айналымының есебінің қолданылуы және компьютерлік технология желісі. Жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзара орындаушылықтың басқарушы өлшем жүйесінде (Халықаралық жоспарда, жолдауда, мемлекеттік программада) алатын функционалды және өзара әрекет орны.
  • Күтілетін нәтижелер:жемқорлықтық әрекетке қарсы бағытталған жүйенің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру жемқорлық қылмыстарға жауап беру. жемқорлық қылмыстарға қарсы азаматтық позиция ұстану; жемқорлықпен күресуге қолданылатын заңнамаларды білу; жемқорлыққа қарсы қызмет атқаратын құқық қорғау мекемелерін білу жасалған жемқорлық әрекеттеріне және нәтижелеріне баға беру, жемқорлыққа қарсы әрекет етуші мемлекеттік және муниципальды мекемелердің әрекет ету тиімділігін бағалау.
 • «Микроэлектроника», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика
  • Постреквизиттер: Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: жартылай өткізгішті құралдардың қызмет ету принциптерін, параметрлерін және сипаттамаларын зерттеу, студенттерді осы сұрақтар және басқа да электронды құрылғылардың схемаларын тұрғызуда практикалық пайдалануға баулу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Интегралдық сызбалардың p-n алмасуларын зерттеу. Биполярлы транзисторлардың электрлік сипаттамаларын зерттеу. Желілік транзистордың статистикалық сипаттамаларын зерттеу. Электронды-тесіктік өтуді зерттеу. Жұқа пленкалы микроқұрауыты конструкциялау. Жұқа пленкалы резисторлардың жұмысына технологиялық факторлардың әсерін зерттеу. Интегралдық схемалардың температуралық тәуекелділігін зерттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер диодтардың, биполярлық және желілік транзисторлардың математикалық модельдері мен қосылу сызбаларын, қызмет ету принциптері, жұмыс режимдері, негізгі сипаттамалары мен параметрлері, және т.б. туралы білімдер, биполярлы және желілік транзисторларда күшейткіш құрылғылардың сызбасын құру мүмкіндіктеріне ие болу қажет.
 • «Электр тізбектер теориясы» , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика
  • Постреквизиттер: Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: студентерде электрлік және магниттік тізбектер және олардың құрылымдық элементтері, осы тізбектердің динамикалық және статистикалық жұмыс режимдерінде есептеу және талдау
  • Курстың қысқаша мазмұны: сызықты электр тізбектерінің қасиеттері және негізгі түсініктері. Тұрақты Ом заңдары. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Электр тізбегінің жұмыс режимдері және есептеу әдістері. Гармоникалық әсер режиміндегі сызықтық электр тізбектері. Резистивті, индуктивті және иілгіш элементтері бар тізбектердегі гармоникалық тербелістер. Үшфазалы электр тізбектері. Үшфазалы қабылдағыштардың жұлдызша және үшбұрыш тәрізді байланысуы.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттердің электр тізбектер теориясының негізін түсінулері керек, сызықты және сызықты емес тізбектерде орналасқан үрдістерді есептеу және талдау әдістерін игеру, көрсетілген тізбектегі өтпелі үрдістерді есептеу және талдау әдістерін, олардың тәжірибеде қолданылуын білу керек.
 • «Техникалық кибернетика» , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: автоматтандырылған басқару теориясының негіздерін зерттеу, автоматтандырылған басқару жүйелерінің классификацияларын қарастыру (АБЖ). Белгілердің типтелуі және сол белгілердің негізгі сипаттамаларын түсіндіру. АБЖ негізгі элементтерінің: датчиктер, күшейткіштер, орындаушы құралдар жұмыстарының сипаттамаларын беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АБЖ) құрылу принциптері. АБЖ типтік белгілері. Автоматтандырылған басқару жүйелерінің нақты элементтерінің негізгі сипаттамалары. Сызықтық импульстік жүйелер. АБЖ көрсеткіштері. Автоматтандырылған басқарудың сызықтық емес жүйелері. Параметрлік жүйелер. Автоматтандырылған басқару жүйелердегі кездейсоқ процесстер.
  • Күтілетін нәтижелер: Автоматтандырылған басқару жүйелері аймағында білімдер жинау
 • «Экономикалық кибернетика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері
  • Мақсаты: басқару үрдістері мен олармен байланысқан жүйелер мен жекеліктерде, экономикалық жүйелердегі ақпаратты жіберу мен өңдеу үрдістерін игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикадағы басқарушылық шешімдерінің модельдеу негіздері; экономикалық динамиканың оңтайландырылған модельдері. Экономико-кибернетикалық модельдердің жүйелік блоктары. Бірөнімдік макромодельдің шегіндегі экономиканың оңтайлы дамуы; магистралды шешім. Динамикалық бағдарламалау әдісімен кәсіпорындар арасындағы капиталдық салымдарды реттеудің оңтайлылығы
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер берілген курс бойынша негізгі түсініңтерді, анықтамаларды және терминдерді игеруі керек.
 • «Бағдарламалау технологиясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Бағдарламалық құралдарды жобалау.
  • Мақсаты: бағдарламалау тілдерінің классификациясын, объектіге бағытталған бағдарламалау негізін, С++ тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Дербес компьютердің бағдарламалық құралдары. Бағдарламалау әдіснамасы. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау әдістері. СИи тілінің операторлары. Деректер құрылымы. Функциялар. Объектілер және класстар. Массивтер және жолдар. Операцияны жүктеу. Мұрагерлік. Көрсеткіштер. Виртуалды функциялар. Ағындар мен файлдар
  • Күтілетін нәтижелер: студенттердің түрлі алгоритмдердің құрылымдық схемаларын құру аясында білімдері болуы керек, бағдарламаларды сынау және мінету және сапалы бағдарламалық құжаттама құру бойынша біліктілік жинау
 • «C# негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары.
  • Мақсаты: С++ тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктерін, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін, бағдарламалау тілдерінің классификациясын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Платформамен танысу. NET. С# тіліне шолу жасау. Тип-мәтіндер, тип-сілтемелер. Операторлар және ерекшелік. Массивтер. Әдістер. Параметрлердің берілу тәсілдері. Объектіге бағдарланған бағдарламалау негіздері. Объектілерді құру және жою. Автоматты қоқыс жинаушы. Мұрагерлік. Интерфейстер. Атаулар мен компоненттер кеңістігі. Операторлар және оқиға. Қасиеттері және индексаторлар. Қасиеттері және атрибуттар.
  • Күтілетін нәтижелер: Басқару элементтерін әзірлеу, клиенттік және серверлік қосымшалар жасау кезінде С# тілінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын игеру.
 • «Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау. Дискретті математика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Білімдер базасы.
  • Мақсаты: жүйелік талдау және амалдарды зерттеудің теориялық және тәжірибелік негіздерін игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелік талдаудың негізгі түсініктері мен кезеңдері, оқытылып жатқан үрдіс пен құбылыстың қалыптасуы. Математикалық модельдердің жіктелуі. Модельдер параметрін бағалау әдістері. Сызықтық және сызықтық емес бағдарламалаудың тапсырмалары.Ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емес модельдер. Желілік модельдер. Модельдердің ықтималдықтары. Жалпы қызмет көрсету теориясының модельдері. Сараптамалар және шешімдерді қабылдаудың формальды емес үдерістері. Оңтайлы басқару теориясының тапсырмалары мен әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде математикалық әдістерді қолданудың тәжірибелік дағдыларымен игерілуі тиіс.
 • «Эконометрика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау. Дискретті математика.
  • Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері
  • Мақсаты: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометриканы меңгеру.
  • Курстың қысқаша сиаптталуы: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометрика; өндірістік функциялар, олардың параметрлерді бағалау әдістері; Бір уақыттық эконометрикалық теңдеулер жүйесі; ең кіші квадраттардың қосымша, екі және үш қадамды әдістерінің көмегімен теңдеулер жүйесінің параметрлерін бағалау; эконометрикалық теңдеулер мен модельдердегі гипотезаларды тексеру; экономикалық модельдер және өндірістік функциялар негізінде болжау.
  • Күтілетін нәтижелер:эконометрика көмегімен экономикалық құбылыстарды зерттеу аймағындағы құзыреттіліктер.
 • Ақпараттар теориясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Есептік желілер мен жүйелер негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  • Мақсаты: ақпараттар теориясы түсініктерін және адамның тәжірибелік қызметі және түрлі бағытта жұмыс жасайтын жүйелерде ақпаратты қабылдау, жіберу және қолданумен байданысты және оның негізгі проблемаларын зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелер – ақпараттар теориясының негізгі принциптері мен амалдарын пайдаланудлың нысаны. Аұпарат және басқару. Ақпараттар теориясы – ақпараттық жүйелерді сапалық және сандық амалдардың негізі. Ақпараттардың құрылымдықғ статистикалық және семантикалық өлшемдер. Кодтау теориясының ортақ түсініктері. Байланыс каналы – деректерді беу желісінің негізі. Деректерді беру желілері. Ақпараттар теориясы – ақпараттық жүйелерді синтездеу және декомпозициялау құралы.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер ақпараттық жүйелер қызметін ақпараттық бағалау негіздерін меңгеру, ақпараттар теориясының негізгі проблемалары туралы білу, түрлі бағыттағы жүйелерді талдау үшін практикалық дағдыларды иеленуі қажет.
 • «Ақпараттық процесстер мен жүйелердің теориясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Білімдер қоры
  • Мақсаты: түрлі табиғаттағы жүйелерді құруда, зерттеуде және эксплуатациялауда, студенттерге ақпараттық жүйелерді құрудың негізгі принциптері мен амалдарын үйрету, оның ішінде техникалықғ әлеуметтік-экономикалық, экологиялық.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелер теориясының негізгі тапсырмалары. Қысқаша тарихи анықтама. Терминологиялық жүйелер теориясы. Ақпараттық жүйелер түсінігі. Жүйелік талдау. Ақпараттық жүйелерді сипаттаудың сапалық және сандық амалдары. Жүйелерді сипаттаудың кибернетикалық амалы. Ақпараттық жүйелердің динамикалық сипаты. Ақпараттық жүйелердің канондық берілуі. Ақпараттық жүйелердің агрегаттық берілуі. Кіріс және шығыс операторлары. Агрегат кездейсоқ процесс ретінде. Ақпарат және басқару. Ақпараттық жүйелердің модельдері. Ақпараттық жүйелердің синтезі және декомпозициясы.
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық жүйелердә сипаттаудың амалдарын өз беімен анықтау мүмкіндііг, ақпараттық жүйе типін анықтау, жүйелер теориясын ақпараттық жүйелерді жобалауда практика жүзінде пайдалану.
 • «Операциялық жүйелер», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Бағдарламалық құралдарды жобалау. Жүйелік бағдарламалау
  • Мақсаты: қолданылатын операциялық жүйенің жұмысындағы ақауларды баптауды, әкімшілендіруді, модернизация жасауды, орнатуды жоғары кәсіби деңгейде жасай алатындай етіп студенттерді үйрету. Бұл пән бойынша студенттер үнемі өз біліктілігін, заманауи ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары мен бағыттарын білу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Опреациялық жүйелердің жіктелуі. Қолданушылары быр ОЖ интерфейсі. Бағдарламаның жүктелуі. Үрдістердің ұйымдастырылуы. Үрдістерді басқару. Енгізу-шығаруды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Сегментті және парақтық виртуалды жад. Бағдарламаларды басқару. ОЖ сүйемелдеу. Телекоммуникациялық қатынауды басқару. Қеталіктерді өңдеу және болдырмау. Қауіпсіздік.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқыту барысында операциялық жүйелер жөніндегі білімдерді игеру, опреациялық жүйелердің тағайындалуын, құрастыру, қолдану принциптерін меңгереді. Тәжірибе жүзінде қойылған есептерді шешуге арналған опреациялық жүйелерді жоғары кәсибе деңгейде қолдану.
 • «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Бағдарламалау технологиялары
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Бағдарламалық құралдарды жобалау
  • Мақсаты: тәжірибелік маңызды жүйелік тапсырмалар үшін қажетті бағдарламалық және технологиялық шешімдерін табу, жүзеге асыру құралдарын өз бетінше таңдай алатындай дәрежедегі қазіргі операциялық жүйелердегі жүйелік бағдарламалық компоненттерді өңдеу және түзету, конфигурациялау, жүйелік талдау аймағында студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау
  • Курстың қысқаша сипатталуы: Ресурс, үрдіс, модульділік ұстанымы, ұқсастықтар түсінігі. ОЖ UNIX негізгі жүйелік шақыртулары. Операциялық жүйелермен үзілістерді өңдеу. Басқару үрдістері мен ағындары(жіптер). Жадыны басқару үшін жүйелік құралдар. Тапсырмаларды жүргізу және құру құралдары. ОЖ түрлері. ОЖ Linux драйверін жүзеге асыру және жобалау. Көп танапты бағдарламалау. Желілердегі үрдістердің коммуникациясы.Үдерістердің жойылған шақыртулары. Visual C++ MFC Windows ортасында жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыруды жүзеге асыру құралы ретінде.
  • Күтілетін нәтижелер: операциялық жүйелердің классикалық негіздерін, олардың архитектурасын, оларды өңдеу кезінде қолданылатын алгоритмдер мен әдістерін білу; қазіргі ОЖ меңгеру.
 • «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Физика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: ЭЕМ желілері мен жүйелерін, есептеу машиналарының ұйымдастыру ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптерін және олардың енгізу үрдісіндегі, өңдеудегі және ақпаратты шығарудағы өзара әрекеттестігін білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ЭЕМ есте сқтау құрылғылары. ЭЕМ желілерін ұйымдастыру. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ логикалық және есте сақтау элементтері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. Амалды жеделдету әдістері. Булевтік алгебра негіздері. ФАЛ аналитикалық көрсетілімі. Сыртқы есте сақтау құрылғыларын ұйымдастыру. Процессорлар. Ақпаратты өңдеу үрдісінде процессор компоненттерінің өзара әрекеттестігі. Ақпаратты енгізуді және шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратты енгізу және шығару ұүрылғыларының тізімі мен тағайындалу. Есептеу комплекстері мен желілерін ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: ЭЕМ арифметикалық, логикалық және схематикалық негіздерін, комплекстер жүйесі мен ЭЕМ желілерін, есептеу машинасының функционалды және құрылымдық ұйымдастырылу принциптері аймағындағы біліммен игерілу.
 • «Компьютерлік жүйелер архитектурасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Физика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: есептеу жүйелері архитектурасын меңгеру, есептеу жүйелерін зерттеу әдістері туралы, оларды жобалау негіздері туралы, әртүрлі тағайындаудағы есептеу жүйелері жұмысының құрылымы мен принциптері туралы жүйелендірілген білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Компьютерлік жүйелер элементтерінің құрамы мен тағайындалуы. ЭЕМ-де ақпаратты көрсету. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ есте сақтау құрылғыларының негізгі сипаттамалары мен жіктелуі. Оперативті жады түрлері. Тұрақты есте сақтау құрылғылары. Үдерістік құрылғылар. Микроүдерістің өңделуші бөлікерін ұйымдастыру. Басқарудың орталық құрылғылары. Процессордың микробағдарламалық жұмысының құралдары. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратпен алмасу тәсілдері. Деректерді өңдеудің реттелген жүйелері. Дербес компьтер архитектурасының негіздері. Архитектуралық есептеу жүйесінің дамуының негізгі тенденциялары.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік жүйелер архитектурасы білімімен, оларды қазіргі ЭЕМ құру мен эксплуатациясы барысында пайдаланудың дағдылары мен істей білуіне иемденуі керек.
 • «Басқару модельдері және амалдары», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу. Математикалық талдау.
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және қолдану барысында компьютерлік моделдеу технологияларын және әдістерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: «Басқарудың моделдері мен әдістері» пәніне кіріспе. Экономикалық құбылыстарды зерттеудің жүйелік тәсілі. Тиәмділік тапсырмаларының математикалық әдістері және негізгі класстары. Сызықты және бүтін санды бағдарламалау. Сызықты емес бағдарламалау. Шешім қабылдаудың ойын әдістері. Желілік жоспарлау және басқарудың негіздері. Көпшілікке қызмет ету жүйелерін моделдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер моделдер және басқару моделдері жонінде білім алу, моделдердің типті класстарын және күрделі жүйелерді моделдеу әдістерін білу, басқарудың моделдері мен әдістері кәсіпорындарда және түрлі экономикалық ұйымдарда қолдана білу
 • «Компьютерлік модельдеу негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Жүйелік талдау және амалдарды талдау. Дискретті математика.
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: зерттеулер барысында компьютерлік модельдеу әдісі мен технологиясын, теориясын игеру, ақпараттық жүйелерді жобалау және қолдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Компьютерлік модельдеу негіздері» пәніне кіріспе. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу. Кездейсоқ үрдістерді жобалау. Ағындар оқиғаларын модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтар идентификациясы. Компьютерлік модельдеуді ұйымдастыру. Массалық қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Экономико-ұйымдастырушылық жүйелерін компьютерлік модельдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік модельдеу негіздері аймағындағы білімдерді игеруі тиіс, типтік кластар моделі мен күрделі жүйелерді модельдеу әдістерін білу және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау және жобалау, зерттеу кезінде жүйелік тәсілді қолдана білу, модельдеуші алгоритмдерді өңдеу және оларды алгоритмдік тілдерді пайдаланумен іске асыру.
 • «Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруды сертификаттау», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика.
  • Постреквизиттер: Бағдарламалық құралдарды жобалау. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Есептік желілер мен жүйелерді ұйымдастыру.
  • Мақсаты: студенттерді стандарттау және сертификаттау ұғымдарымен, аппараттық және бағдарламалық құралдардың сапасын бағалау әдістерімен таныстыру, студенттерде сертификаттау мәнісі, түрлері, сызбалары, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруларға тәжірибе жүргізудің сертификациялық ерекшеліктері жөнінде білімдерді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сертификаттау: мақсаты, міндеттері және жұмыстарды ұйымдастыру. Сертификация принциптері мен тәжірибесі. ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Халықаралық стандарттар және стандарттау бойынша ұйымдар. Бағдарламалауды стандарттау. Бағдарламалық құжаттамалардың бірегей жүйесі. Бағдарламалық кешендер мен бағдарламалау тілдерін құрастыруды стандарттау. Ашық жүйелердің өзара байланысы – базалық стандарттар. TCP/IP сипаттамасы. TCP/IP архитектурасы. Сертификаттаудың ұйымдастырушылық – құқықтық мәселелері. АЖ құраушыларын және бағдарламалық кешендерге сынау жүргізу. Ақпарат қауіпсіздігінің нормативті жабдықталуы.
  • Деректер базаларының сертификациясы. Деректермен алмасу форматтарын стандарттау. Деректермен алмасу . Деректерге қатынау. Деректерді басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер сертификаттау мәнісі, түрлері, сызбалары, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруларға тәжірибе жүргізудің сертификациялық ерекшеліктері жөнінде толық хабардар болуы қажет.
 • «Бағдарламалық құралдар мен ақпараттық тиехнологияларды құрастыруды стандарттау», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Бағдарламалыққ құралдарды жобалау
  • Мақсаты: бағдарламалық қамсыздандыруларды өз бетімен жобалауды, бағдарламалық стандартизацияларын және аппараттық жобалауды білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Автоматтандырудың жоғары дәрежесінде басқарылатын қолданбалы бағдарламалар. Бағдарламалық қамсыздандыруды жобалауды ұйымдастыру. Интелектуалды бағдарламалық қамсыздандырудың негізгі бағыттар. Бағдарламалық қамсыздандыруды құрастырудағы стандарттау және метрология. Ақпараттық технологияларды стандарттау. Бағдарламалық және ақпараттық камсыздандырудың сапалық және сандық сипаттамаларын бағалау. Бағдарламалық құралдардың тиімділігін бағалау. Бағдарламалық қамсыздандыру сертификаттау.
  • Күтілетін нәтижелер: бағдарламалық қамтамасыздандыру саласында, ақпараттық технологияларды жабдықтау және бағдарламалық, аппараттық құралдарды стандарттау бойынша компетенцияларды игеру.
  • «Бағдарламалық қамтамасыздандырудың сапасын басқару»,
 • 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы
  • Постреквизиттер: Net платформада жүйелерді құру технологиясы
  • Мақсаты: студенттерде басқарудың заманауи концепциясы ретінде сапаны басқару туралы тұтастай түсінік қалыптастыру, сонымен қатар отандық ұйымдар мен кәсіпорындарда қызмет көрсету, жұмыстар, өнімдердің сапасын басқару аймағында дағдыларға иелену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сапаны басқарудың методологиясы және терминологиясы. Сапаны басқарудағы квалиметрия. Сапаны басқаруда желілік амал. Сапаны басқару әдістері. Сапаны басқаруды стандарттау және метрологиясы. Кәсіпорында сапаны басқару жүйесін құру. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру.
  • Күтілетін нәтижелер: бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалаудың сапасын басқару аймағындағы білімдер
 • «Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру
  • Постреквизиттер: Ақпараттық технологиялар
  • Мақсаты: құрылымдық объектіге-бағытталған бағдарламалау кезінде студенттерді бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеудің негізгі түрлерімен және амалдарымен таныстыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Заманауи бағдарламалық инженерияның проблемалары және перспективалары. Бағдарламалаудың түрлі әдістері: «төменнен-жоғары», «жоғарыдан-төмен» (құрылымдық амал), объектілі-бағытталған. Құрылатын БҚ сапасы мен тестілеудің байланысы. Тестілердің типтері және БҚ құруда олардың рөлі. Қателерді құжаттау және талдау. Тестілерді құру. Тестілерді құру мысалдары.Тестіленетін БҚ тестілеу деңгейін бағалау. Құрылымдық тестілу критерилері. Бағдарламаның басқарушы графын құру. Функционалдфқ тестілеу. Циклдерді тестілеу. Деректер ағынын тестілеу. Транзакцияларды тестілеу. Жақсы тестінің сипаттамалары. Жүктеу сынаулары. Деректер базаларын тестілеу. Интерфейсті құру стандарттары, бағдарлама интерфейстерін құруда кездесетін қателер мысалдары.
  • Күтілетін нәтижелер: БҚ қолмен және автоматтандырылған тестілеу әдістерін меңгеру, қарапайым және күрделі ақпараттық жүйелерді құруда тестілердің тиімді жиынын құру.
 • «Ақпараттық жүйелердегі әкімшілік», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер.
  • Мақсаты: басқару жүйелерінде ақпараттық процесстердің даму тенденцияларын сипаттайтын теориялық және практикалық мәліметтермен таныстыру; АЖ әкімшілік басқару негіздерімен; АЖ әкімшілік басқару тапсырмаларымен таныстыру; студенттерді әкімшілендіру дағдыларының әдістерімен және құралдарымен таныстыру; ақпаратты АЖ-ге жіберу процестерін қорғау әдістерімен таныстыру, қолданушыларды басқару, желілік қызметтерді, дисктерді, баспа қызметін басқаруды меңшеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әкімшілендіру функциялары, процедуралары және қызметі. Әкімшілендіру объектілері. Бағдарламалық структура. Әкімшілендіру әдістері. Конфигурация, сиапттамаларды бақылау, қателік жағдайлар, есеп және қауіпсіздікті басқару қызметтері; ортақ пайдалануды басқару қызметтері; интеллектуалды қызметтер; ақпаратты тіркеу, жинау және өңдеу қызметтері; жобалау және жоспарлау қызметтері; ақпараттық жүйелер эксплуатациясы; АЖ инсталляциясы. Оперативті басқару және регламенттік жұмыстар; техникалық басқару және қызмет көрсету; әкімшілендірудің аппараттық-бағдарламалық платформалары;
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер техникалық құралдарды жедел басқарып, қызмет көрсете білулері қажет; әкімшілендірудің аппараттық-бағдарламалық платформалары; әкімшілендірудің ақпараттық жүйелері; әкімшілендірудің деректер базаларын меңгеру; әкімшілендіру жүйелерінде бағдарламалай білулері қажет
 • «Компьютерлік жүйелер интерфейстері», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика.
  • Постреквизиттер: Бағдарламалық құралдарды жобалау. Компьютерлік желілер.
  • Мақсаты: заманауи бағдарламалық-аппараттық және компьютерлік жұйелердің ұйымдастырушылық процестерін және интерфейстерін жобалауды зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Интерфейстер туралы жалпы мағлұматтар. Классификация. Адамның есептік ортамен өзара қатынасы үшін инженерлік-психологиялық жобалаудың мақсаттары мен тапсырмалары. Компьютерлік желіллерде адамның рөлі. WIMP компонентінің негізіндегі қолданушылық интерфейстердің түрлері. GUI,WUI,HUIқолданушылық интерфейстер, енгізу-шығару интерфейсі. Графикалық құрылғылар интерфейсі. Кіші компьютерлік жүйелердің интерфейсі. Музыкалық құрылғылардың интерфейсі. Қолданушы интерфейсі, интерфейстерді енгізу-шығару интерфейсі. Өзара қатынау интерфейсінің түсінігі және жобалау принциптері.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік жүйелердің интерфейстерін жобалау негіздері, адами-машиналық, аппараттық-бағдарламалық жүйелерді диалогтық сұраныстарды құру принциптері, мәжбүрлеу және автоматтандырылған орындау негізінде интерфейстік кешендерді құрудың логикалық схемаларының әдістері жайында білімдері болу қажет.
 • «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Математикалық талдау
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау.
  • Мақсаты: мәліметтердің аналитикалық тізімдерін, зерттелетін мәліметтердің құрылымдық-аналитикалық және статистикалық талдауын құру саласындағы білімдерге ие болу, нақты экономикалық жағдайларды модельдеу кезіндегі тәсілдер мен әдістерді пайдалану дағдыларын алу және мәліметтерді талдаудан алынған нәтижелерді бағалай білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық ақпараттарды өңдеу мен талдау әдістері. Электронды кестелердің көмегімен мәліметтерді талдау. мәліметтер қорын сүзгіден өткізуді пайдалану жолымен бизнес-талдау. кестелерді пайдаланудың ақпараттық технологиялары. Жиын кестелердің көмегімен мәліметтерді талдау. графиктерді құру және мәліметтерді талдау үшін сызықты емес теңдеулерді шешу. Статистикалық функцияларды пайдалану және болжам жасаудың ақпараттық технологиясы. Мәліметтерді талдау үшін шешімдерді іздеу.
  • Күтілетін нәтижелер: зерттелетін мәліметтерді талдаудың әдістері мен модельдері саласындағы құзырлар, мәліметтерді талдау үшін графиктер құру және сызықтық емес теңдеулерді шешу, электронды кестелер ортасында жұмыс жасау.
 • «Микропроцессорлық техника», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дискретті математика. Информатика. Электр тізбектірінің теориясы .
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Есептеуіш жүйелерді және желілерді ұйымдастыру.
  • Мақсаты: микропроцессорлық техниканың құрылымы және негізгі түсініктері жөнінде білім қалыптастыру, электрлі және электронды аппараттарды құруда қолдану үшін микропроцессорлардың математикалық қамтамасыз ету тәсілдерін қалыптасытру; түрлі құрылымдарды модельдеу және оларға түсетін үрдістерді талдауға мүмкіндік беретін маематикалық қамтамасыз етумен танысу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Микропроцессорлық техниканың негізгі түсініктері. Микропроцессорлық жүйенің құрылымы. ОП архитектурасының негізгі типтері. Арифметикалық бұйрықтары. Цифрлық регуляторлардың бағдарламалық іске асырылуы. Стек және бағдарламалар асты жұмысының басқару және жіберу бұйрықтары. Логикалық командалар. Логикалық контроллерлар және дискретті басқару автоматтарының бағдарламалық іске асырылуы. Бағдарламалардың құрылымдары және модульдік бағдарламалау. Макроқұралдар. Процессор бұйрық жүйелерін оңтайландыру. MATLAB бағдарламасын меңгеру. MATLAB математикалы аймағынмен танысу. MATLAB аймағында модельдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: микропроцессорлардың, микропроцессорлық жүйелердің, микропроцессорлық жүйелердің аппаратты бөлігін жобалау, баңдарламалық қамтамасыздандыру өнімі, цифрлық құрылғылардың типтік құрылымдары, ДК-дің қолданбалы бағдарламлар ортасындағы электромеханикалық жүйелерді
 • «Компьютерлік графика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар
  • Мақсаты: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьютерлік графика түрлері, түсініктері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктері. Графикалық деректердің көрсетілімдері: форматтар, түсті сипаттау тәсілдері, түстік палитра, түсті басқару жүйелері. Растрлық графикамен жұмыс істеу үшін арналған құралдар. Векторлық графикамен жұмыс істеу үшін арналған құралдар. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3D MAX графикалық редакторлары.
  • Күілетін нәтижелер: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
 • «Инженерлік графика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиты: Сызу (Мектеп курсы)
  • Постреквизиты: Ақпараттық технологиялар.
  • Мақсаты: студенттердін графикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру, практикада графикалық білімдерін дүрыс қолдана білуге дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Осы пәнді оқу процесінде студенттер сызу геометрисы мен инженерлік графиканың негізін білу қажет. Графика, жобалау экскиз жасау деген түсінікті толығымен түсініп білу жәнеде жоба суреттеу график салу білу керек. Студентерді графикалық жұмыстар арқылы келістікте ойлау қаблеттер қалыптастыру. Графикалық жұмыстарға байланысты бекітілген конструкторлық құжатамалардың бірінғай жүйесіндегі ережелерді дұрыс пайдалануға дағдылардыру. Студенттердің графикалық жұмыстарды оқу сызба жүмыстарын сыза білу дағдылардын қалыптастыру. Инженерлік графика бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Проекциялау әдістері. Нүктенің проекциясы. Түзулердің проекциялары Жазықтықтардың проекциялары. Беттердің проекциялары. Беттерді дербес жағыдайдағы жазықты қтар мен қию. Беттердің өзара қйылысулары. Аксонометриялық проекциялар. Сызықтар, әріптер, сызбадағы тіліктер мен қималардың белгіленуі. Өлшемдерді қондыру. Көрністер, тіліктер, қималар және шығарма элементтері. Бұйымнын түрлері және конструкторлық қүжаттамалар түрлері. Құрастыру сызбасы. Ажырамалы қосылыстар. Эскиздер.
 • «Деректер базалары», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық технологиялар. ЭАЖ-дегі жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: деректер базаларын жобалау және қызмет көрсету аймақтарында теория және практика негіздерін оқу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Деректер базалары және деректер банкі түсініктері. ДБ өмірлік циклі.ДБ жобалау кезеңдері. Деректер модельдері. Объектілі-бағытталған ДБ. Таратылған ДБ. ДБ процестерді өңдеуді ұйымдастыру. Тұтастықты шектеу. Транзакцияны жедел өідеу технологиясы. Ақпараттық қоймалар. OLAP – технологиялар. Деректер қоймаларын басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер ДБ негіздері және құрылу принциптері, заманауи ДББЖ қолдану, деректер базаларын жобалауда практикалық білімдер алуы қажет
 • «Реттелген деректер базалары және деректер қорлары», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: таратылған ақпараттық жүйелерді жобалау және жүзеге асыру мүмкіндіктері
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Таратылған амалдың архитектурасы және принциптері. Таратылған деректер базалары негізінде талаптар және критериилер. Деректерді көпөлшемді ұсыну. OLAP және OLTP технологиялары. ТДБ физикалық моделі. ТДБ логи калық моделі. Таратлыған жүйелердің базалық нысандық архитектуралары. Таратылған ДББЖ. MS SQL Server және ORACLE- Server ДББЖ
  • Күтілетін нәтижелер: іскерлік корпоративтік бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын иелену, гетерогенді амалдық орталарда (MS Windows, Linux) тиімді жұмыс жасайтын, «клиент-сервер» типіндегі таратылған жүйелерді жобалау
 • «Объектілі-бағытталған бағдарламалау (Java)», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Алгоритмизация және бағдарламалау негіздері
  • Постреквизиттер: WEB-технологиялар
  • Мақсаты: объектілі технологиялар негізінде бағдарламалық жүйелердің инженериясын зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Объектілі-баңытталған бағдарламалуға кіріспе. Java тілінде бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Қолданушының графикалық интерфейсі. Апплеттер. Сервлеттер. Технология Java Server Pages (JSP). Желілік мүмкіндіктер. Деректер базаларына қатынау. Технология JavaBeans. Java тілінің үздік технологияларын қарастыру
  • Күтілетін нәтижелер: Java объектілі-баңытталған бағдарламалау тілдерінің бірінде бағдарламалық қосымшаларды құру негіздерін меңгеру
 • «Бағдарламалық инженерия негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. .NET платформасындағы жүйелер технологиясы
  • Мақсаты: бағдарламалық инженерияны БҚ (CMMI, MSF, Scrum) түрлі әдістемелік жобалары, үрдіс концепциясына жұмылдырып толық баяндама түрінде ұсыну, үрдістің жеке қызмет түрлеріне – архитектураны құруға,конфигурацияланған басқару, талаптармен жұмыс, тестілеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Зерттеу пәні туралы. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру үрдісі. Жұмыс өнімі, міндеттер пәні, жоба. БҚ архитектурасы. Талаптарды басқару. Конфигурацияланған басқару. Тестілеу. Біліммен жұмыс жасаудағы диаграммалық техникалар. MSF. CMMI. Жобалаудың "иілгіш" (agile) әдістері. Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) технологиясына кіріспе. VSTS: жұмыс элементтерін басқару (Work Items). VSTS: конфигурацияланған басқару. VSTS: тестілеу. VSTS: үрдістің түрлі моделдерін қолдау
  • Күтілетін нәтижелер: материалды дайындау және зерттеу барысында ақпаратты-іздеу қызметін жүзеге асыру, тәжірбелік тапсырманы орындау кезінде талдау қабілеттіктерін иемдену, бағдарламалық қамтамасыздандыру архитектурасын білу, VSTS технологиясын тестілеу
 • «Жоғары деңгейлі тілде бағдарламалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы. С# негіздері.
  • Постреквизиттер: Net платформада жүйелерді жобалау технологиясы
  • Мақсаты: C# тілінде бағдарламалау негіздерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бастапқы мәліметтер. Тіл құрамы және деректер типтері. Айнымалылар, амалдар, мәндер. Қарапайым енгізу-шығару. Басқарушы операторлар. Класстар: негізгі түсініктер. Массивтер, символдар және жолдар. Класстардың мұрагерлігі. Интерфейстер. Контейнерлік класстар. Делегаттар және оқиғалар
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді зерттеу үрдісі кезінде Visual Studio 2010 бағдарламалау ортасында бағдарламалық қосымшаларды құрудың практикалық негіздерін меңгеруі тиіс
 • «Ақпараттық алмасу тілдері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Интернет-технологиялар
  • Мақсаты: XML тілінде бағдарламалаудың практикалық негіздерін иелену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Разметка тілдері. XML Синтаксисі. Құжат типін анықтау. XML және деректерді модельдеу. Құжаттың объектілік моделі. Атаулар кеңістігі және схемалар. Байланыстар және сұраныстар. XML құжатының транформациясы. XML құжаттарының дизайны. Web-қызметтің негізгі түсініктері.
  • Күтілетін нәтижелер: XML тілінде бағдарламалаудың практикалық негіздеріне ие болу.
 • «Бағдарламалық құралдарды жобалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы. Бағдарламалық инженерия негіздері. Бағдарламаларды өңдеудің инструменталды құралдары.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар. NET платформаларда жүйелерді жобалау технологиялары. Ақпараттық жүйелерде білімді көрсету.
  • Мақсаты: бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрудың методологиялық негіздерін зерттеу, осы технологияларды қандай-да бір функционалдық аймақта АЖ БҚ қолдану
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: БҚ жобалау өмірлік циклы. Модель RUP/ Объектілі-бағытталған бағдарламалау және UML тілі: БҚ жоблауда объектілік тәсіл. Құрылымдық модельдеу. Қимылды модельдеу. Архитектуралық қимыл. Стандартты құрылымды-қызметтік модельдеуге негізделетін бағлдарламалау: БҚ жобалауды құрылымдық амал. Функционалдық модельдеу. Имитациялық модельдеу. БҚ реинженирингі және рефокторингі
  • Күтілетін нәтижелер: объектілі-бағытталған модельдеу тілін қолданумен мақсатқа бағытталған амалға сәйкес, бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру компетенциялары
 • «Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдер және бағдарламалау негіздері.. Бағдарламалау технологиялары. Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруды сертификаттау. С# негіздері. Жүйелік бағдарламалау.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар. .NET платформада жүйе құру технологиясы
  • Мақсаты: бағдарламалық құралдар аясында теориялық білім алу және Visual Studio 2010 визуалды бағдарламалау интегралданған ортасында бағдарламалық қосымша құруды үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Объектіге бағытталған бағдарламалау негізі. Visual Studio 2010 бағдарламалау ортасына шолу. Windows Forms қосымшасын құру. С# деректер типі. формулалар, нұсқаулар және бөлгіштер. Бағдарламаның тармақталуы. Циклды операторлар. Массивтер. Жолдармен жұмыс. Класстар. Файлдармен жұмыс. Деректер базасымен жұмыс. Графикамен жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер Visual Studio 2010 ортасында C# бағдарламалау тілінде бағдарламалық қосымшалар құру тәжірибесін үйрену.
 • «Мобильді қосымшаларды құрастыру негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Операциялық жүйелер. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
  • Постреквизиты: Internet – технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау.
  • Мақсаты: мобильді құрастыру саласында (мобильді қосымшаларды бағдарламалау және жобалау негіздері) жұмыс жасау үшін білімдерді игеру, қолданушылық интерфейстер мен қызметтерді жасау бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Технологиялық және жүйелік стек.ОЖ базалық модульдері. Android ОЖ артықшылықтары мен кемшіліктері. Басқа да мобильді ОЖ салыстыру. Android-тегі қосымшалардың басқа веб – және күнделікті қажетті Java қосымшаларынан айырмашылығы. Құрастыру ортасын баптау. Қолданушылық қосымшалардың белгілерінің элементтері. Мәзірді қолдану. Дабыл. Сенсорларды басқару. Желілік қосылуды басқару. Құрылғы жөнінде ақпарат алу. СМС – хаттарды жәберу және қаьылдау қызметі. Bluetooth/Wi-Fi хаттамаларын қолдау. Wi-Fi Direct арқылы шлюз орнату.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студенттер жоғары деңгейлі тілде мобильді қосымшаларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын игеруі тиіс.
 • «Мобильді есептеуіш желілер және олардың бағдарламалық қамтамасыздануы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау.
  • Мақсаты:
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Операциялық жүйелердің жіктелуі. iOS/iPhone бағдарламалау. Objective-C. SWIFT бағдарламалау тілі. Android бағдарламалау. Eclipse және SDK Tools құрастыру ортасын орнату және баптау. Android үшін қосымшаларды тұрғызу негіздері. Android және MVC. Activity өмірлік циклі. Android қосымшалард отладкасы. UI – фрагменттері мен FragmentManager. SQlite. PhoneGap және жергілікті деректер базалары. Қауіпсіздік.
  • Күтілетін нәтижелер:: XML тілінде баңдарламалаудың тәжірибедік дағдыларын қалыптастыру.
 • «Ақпараттық технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Деректер базалары. Компьютерлік графика
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: Ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері мен қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді жобалау мен оның жұмыс істеуін оңтайландыруға оларды қолдану бойынша білімдер қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасындағы дербес компьютерлерді, ішкі есептеу желілерін және ғаламдық жүйелерді пайдалануға негізделген ақпараттық технологиялар. Мәтіндік, графикалық, кестелік процессорларды қолдану. Мәліметтер қорларын, автоматтанды-рылған жұмыс орындарын ұйымдастыру. Сараптамалық жүйелер негізінде шешімдер қабылдауды қолдау жүйелері. Ақпараттық технологиялар- әртүрлі предметтік салаларда (есепте, банктерде, статистикада, менеджментте, маркетингте және т.б.).
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологиялардың мазмұны мен құралдарын білу; ақпараттық жүйелерді оңтайландыру үшін ақпараттық технологиялардың құралдары мен негізгі модельдерін қолдана білу; ақпараттық жүйелерді құру мен модернизациялау кезінде интеллектуалдандырудың принциптерін және жүйелік тұрғыдан келуді пайдалану.
 • «ЭАЖ-дегі жаңа технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Деректер базалары. Басқарудың әдістері мен модельдері. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: студенттерді ЭАЖ-ды пайдалану мәселелерімен, экономика аясының әртүрлі ұйымдарында ЭАЖ-ды ұйымдастыру мен пайдаланудың өзіндік ерешеліктерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: банктік, бухгалтерлік, салық, кеңсе және т.б. ақпараттық жүйелердегі жаңа технологияларды қолдану базасында экономикалық ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану.
  • Күтілетін нәтижелер: жаңа ақпараттық технологиялардың теориялық негіздерін игеру; ЭАЖ-дің ақпараттық, бағдарламалық және ұйымдық қамтамасыз етілуіне сипаттама бере білу; ЭАЖ-ді құрудың оңтайлы нұсқасын таңдау; нақты пәндік салаларда міндеттер қойылысының және қолданылатын бағдарламалық өнімдер ортасында оларды жүзеге асырудың тәжірибелік дағдыларын пайдалану; қолданыстағы ЭАЖ-ді объектілердің нақты параметрлеріне бейімдей білу.
 • «Білімдер қоры», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық процесстер мен жүйелердің теориясы
  • Постреквизиттер: дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: студенттер білімдер аймағынмен байланысты теориялық және практикалық тапсырмаларды өз беітмен талдау үшін, шешім қабылдауды қолдау жүйелерінде білімдер қорын құрудың теориялық және практикалық жұмыс жасау дағдыларына баулу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білімдер қорының жүйелері. Адам интеллекті және жасанды интеллект. Тапсырмалардың машиналық шешімі. Адам білімдерінің табиғаты. Білімдер, білімдер түрі. Декларативті және процедуралық білімдер. Білімдердің қолданылуы. Білімдер көзі. Сараптаушылар. Сараптау жүйелері: компоненттер, классификациялар, құру, құралдары. Жасанды интеллектіні қолданудың басқа да әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді зерттеу кезінде сараптау жүйелерінің құралдары мен әдістерін меңгеріп, сраптау жүйелері мен нейрондық жүйелерді құру тәсілдері мен негізгі түсініктері туралы мағлұматтарды иеленіп, кез-келген пәндік аймақта СЖ құрудың практикалық негіздерін құру
 • «АЖ-дегі білімдерді ұсыну», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Техникалық кибернетика. Компьютерлік моделдеу негіздері. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: білімді бейнелеудің заманауи әдістеріне жүйелік шолу жасау, сараптау жүйелерін құру принциптерін зерттеу және игеру, жасанды интеллект және шешімдер қабылдау жүйелерінің дамуының келешек бағыттарын қарастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: білімді бейнелеудің және қорытынды ережесінің логикалық моделі. Білімді бейнелеудің және қорытындыөңдеудің өнімділік моделі. Фреймдер. Семантикалық желілер. Білім алу техникасы. Сараптау жүйелері – автоматтандырылған білім беру жүйелерінің инструменттері. Ережелер, объектілер, сұраныс анықтамасы, редактор, процедуралық тіл, ережелер және объектілер компиляторы. Файлдармен жұмыс жасау құралдары. Объект түрлері. Процедуралық тіл операторлары. Жасанды интеллект тілдері. Анықталмаған көпшілік түсінігі. Windows ортасында сараптау жүйелерін жүзеге асыру
  • Күтілетін нәтижелер: білімді бейнелеу моделі аймағындағы құызрет, Windows ортасында сараптау жүйелерін жүзеге асыру
 • «Ақпараттық жүйелерді жобалау»
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық үрдістер мен жүйелер теориясы. Бағдарламалау технологиясы. Басқару модельдері мен амалдары. Компьютерлік жүйелер архитектурасы. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалаудың теориялық және тәжірибелік негіздерін оқып үйрену, сондай-ақ әртүрлі әдістер мен инструменталды құралдарды пайдалану жолымен ЭАЖ-ды жобалау үдерісін ұйымдастыру мен басқарудың дағдыларын игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелер – жобалау объектісі ретінде. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың методологиялық принциптері. Ақпараттық жүйелердің өмірлік цикл модельдері. Функцияларды, үдерістерді, компоненттерді жобалау модельдері мен әдістері. Жобаны статистикалық және динамикалық бақылау модельдері мен әдістері. Ақпараттық жүйелерді макродеңгейде жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың инструменталды бағдарламалық құралдары. Жобаны басқарудың құралдары, тәсілдері мен әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық ақпараттық жүйелердің архитектураларын, АЖ әдістерін білу; экономикалық құжаттамалар жүйесін жобалай білу; жобалаудың әртүрлі технологиялары шеңберінде экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау әдістері мен құралдарын игеру.
 • «.NET платформаларда жүйелерді құру технологиялары»
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары. Бағдарламалық құралдарды жобалау. С# негіздері.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: студенттерге заманауи ақпараттық технологиялар жөнінде мағлұматтар беру және оларды бағдарламалық қамтамасыздандыру құру барысында қолдануға үйрету
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Microsoft.Net платформасы. Rotos және Mono архитектураларына және мүмкіндіктеріне шолу. Phoenix. C#. Data Mining технологиялары. Web- қосымшаларды құрудың заманауи құралдары. XML Web Services. Кірістірілген операциялық жүйелер. Мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды құру. Windows Vista операциялық жүйесінің технологиялары. Win FS жаңа файлдық жүйе. Ақпаратты қорғаудың заманауи технологиялары. Шаблондар негізінде ақпараттық жүйелер құру. Тестілеудің заманауи технологиялары
  • Күтілетін нәтижелер: түрлі қосымшаларды құру барысында қолданылатын бағдарламалық құралдарды құру тәсілдері, заманауи ақпараттық технологиялар туралы білу: қолданушының графикалық интерфейсі бар Windows қосымшалар, web – қосымшалар және түрлі құрылғыларға (кіріктірілген жүйелер, қалта компьютерлері және т.б.) арналған қосымшалар.
 • «Интернет технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық алмасу тілдері
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: Интернетті қызметтендіру және ұйымдастыру принциптерін, технологияларын игеру, Интернет ортасында қолдану үшін жобалау әдісімен оқу.
  • Курстың қысқаша мазмұны:Интернет- технология архитектурасы. HTML құжаттары гипертекстік тілі. WEB – сайт құру. XML тілінің кең қолданылуы. WEB парқтардың динамикалық көрсетілімі үшін қосымшалар құру. Порттық технологиялар. WEB – сайттардың айналымы. Қосымшалар арасында ақпаратты алмастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: HTML, XML, PHP технология құралдарымен web қосымшалар құру негіздерін игеру.
 • «Web технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Объектіге бағытталған бағдарламалау (Java)
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: Интернетті қызметтендіру және ұйымдастыру принциптерін, технологияларын игеру, Интернет ортасында қолдану үшін жобалау әдісімен оқу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Клиент – сервер архитектурасы. Интернетте ақпаратты жіберу. Түрлі деңгейдегі желілерде WEB - технологиялар. TCP/IP протоколдар стегі. Интернеттегі адресация. OSI моделінің қолданбалы деңгейінің хаттамалары. ТСР/IP қолданбалы деңгейінің хаттамалары. Telnet және NNTP хаттамалары. IP – телефония. HTML құжаттары гипертекстік тілі. Стильдердің каскадты кестелері (CSS). CGI технологиясы. Flash технологиясы. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау.
  • Күтілетін нәтижелер: web-технология негіздері бойынша білім жинау, , web-бағдарламалау, web-дизайн және т.б. web-жобалау принциптерінен хабардар болу, Web-ресурстар құрудан тәжірибе жинақтау.
 • «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Микропроцессорлық жүйелер. Компьютерлік жүйе архитектурасы.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: есептеуіш машиналарды ұйымдастыру ерекшеліктерін, ЭЕМ жүйелері мен желілерін меңгеру, жеке құрылғыларды құру принциптерін және олардың құру байланыстарын меңгеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ЭЕМ есте сақтау құралдары. ЭЕМ желілерін ұйымдастыру. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ логикалық және есте сақтау элементтері. Операцияны жылдамдату әдістері. Бульдік алгебра негіздері. ФАЛ аналитикалық көрінісі. Ішкі есте құрылғыларын ұйымдастыру. Процессорлар. Процесс компоненттерінің өзара байланысы. Ақпаратты енгізуді және шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларының тізімі және тағайындалуы.
  • Күтілетін нәтижелер: есептеуіш машиналарын ұйымдастыру құрылымы және принциптері аясында білім жинақтау. ЭЕМ желілерін және жүйе кешендерін, ЭЕМ арифметикалық, логикалық және схемотехникалық негіздерін игеру.
 • «Компьютерлік желілер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелердің сенімділігі. Компьютерлік жүйе архитектурасы. Телекоммуникациялық жүйелер және технологиялар.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: Компьютерлік желілерді қызметтендіру және ұйымдастыру принциптерін меңгеру, желілерде дербес компьютерлер жұмысының ерекшеліктерін меңгеру, заманауи компьютерлік технологиялармен және ақпаратты өңдеу, іздеу, сақтау, жіберу әдістерімен сондай ақ, локальды желілерде жұмыс жасаумен танысу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Желілер классификациясы. Ашық жүйелерді ұйымдастырудың моделі (модель OSI). TCP/IP стегі. TCP/IP хаттамалары. Компьютерлік желілердің ақпараттық желілері. Маршутизаторлар, шлюздер. Ethernet технологиялары. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI және CDDI стандарттары. Глобальды желілерді құру және қызметтендіру технологиялары. Телефон желілері және оларды деректерді жіберуде қолдану. Х.25 желілері. Frame Relay желілері. TDM технологиялары. ATM желілері. Internet желілерін ұйымдасытыру. Желілік бағдарламаны қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттер желімен жұмыс істеу ерекшеліктерін білуі қажет, ЛЕЖ, ГЕЖ хаттамалар, интернет,OSI моделінің негіздерін игеруі қажет.
 • «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттар теориясы
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін тәжірибеде қолдану және теориялық негіздерін меңгеру, студенттерді деректерді қорғауды жүзеге асыру құралдары, әдістері және принциптерімен жүйелі түрде таныстыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Ақпаратты қорғау. Ақпарат және ақпараттық қауіпсіздік. Қауіпсіздіктің ақаулары мен қатерлерінің көздері. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдар мен әдістер. АЖ бағдарламалық және аппараттық платформаларын талдау. АЖ қауіпсіздік моделдері. Жүйені қорғауды және қауіпсіздікді тәжірибеде жүзеге асыру. Парольді жүйелер құру. Криптографиялық әдістерді қолданудың ерекшеліктері. Шифрлеудің симметриялық және симметриялық емес жүйелері (ашық кілтті криптография). жалпы принциптер. Қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары. Ақпаратты қорғаудың нақты әдіснамалары. Ақпаратты қорғау шаралары. Қорғау үрдістерін тиімді басқару. Қорғау жүйесін бағалау. Желі бойынша жіберу кезіндегі қауіпсіздік. Компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер тілдік жүйелердің ақпаратты-статистикалық сипаттамалары аясында білімді болулары керек, құпия жүйелердің математикалық әдістерін қолдана білу, мәтіндерді талдай білу, ақпаратты қорғау жүйелерін құру амалдарын қолдануда икемділікті қалыптастыру және дамыту.
 • «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелердің сенімділігі
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін тәжірибеде қолдану және теориялық негіздерін меңгеру, студенттерді деректерді қорғауды жүзеге асыру құралдары, әдістері және принциптерімен жүйелі түрде таныстыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Ақпараттық енгізу, шығару,жіберу, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру барысында ақпаратты қорғау. Ақпараттысақтау тапсырмаларын шешу үшін қажет қорғау элементтері мен объектілерін арналған анықтамалар. Деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінде ақпаратты сақтау құралдарын талдау. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Рұқсатсыз қатынаудан ақпаратты қорғау. Ашық желілерде және БАЖ ақпараттарды қорғау. ТСР/IP протоколдары. Корпоративті желілерді қорғау. Компьютерлік вирустар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Шифрлеу алгоритмін бағдарламалық жүзеге асыру. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау құралдарын ұйымдастыру. ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер ақпраттық қауіпсіздік негіздерін білулері керек, бағдарламалық құралды өзіндік қорғау, ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары, компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар секілді түсініктерді түсініп, парольдер қоя білулері керек.

  Тәжірибе түрі оқу

  Курс 1

  Максаты

    

  • оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған теориялық білімдерін бекітуі;
  •  

  • қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дадыларын қалыптастыру
  •  

  • ағдарламалау негіздерімен танысу;
  •  

  • жаhандық компьютер желiлерiндегi ақпаратты iздестiрудiң әдiстемелiгi.
  •  

    

    

    

   

   

  Күтілетін нәтижелер

    

  • ойлану мәдениетімен иелену, ақпаратты қабылдауға, талдауға, талқылауға, мақсаттарды қою мен оларға жету жолдарының қабілетіне, ауызша және жазбаша сөзді аргументті және анық құру.
  •  

  • әлеуметті мәнді мәселелер мен үрдістерді ғылыми талдау қабілеттілігі, тәжірибеде гкәсіби және әлеуметтік қызметінің түрлі түрлеріндегі гуманитарлық, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әдістерін пайдалана білу.
  •  

  • ақпараттық жүйелер мен технологиялар аймағында тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін кең жалпы дайындыққа иелену;
  •  

  • кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдылықтарын қолдану
  •  

  • алгоритмдер мен бағдарламаларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру;
  •  

  • қарапайым деректер базаларын жобалау;
  •  

  • Турбо Паскаль тілінде бағдарламалау.
  •  

    

    

    

    

    

    

   

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 2

  Мақсаты

    

  • оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған теориялық білімдерін бекітуі;
  •  

  • қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дадыларын қалыптастыру
  •  

  • ЭЕМ-ын қолдану
  •  

  • микроэлектроника негізі
  •  

  • стандарттау және сертификациялау
  •  

    

    

    

    

   

   

  Күтілетін нәтижелер

    

  • бағдарламалау барысында кітапханалар мен пакеттерді қолдану, заманауи алгоритм тілдерін, олардың қолданылу аймағы мен ерекшелігін білу
  •  

  талдау жүйесінің сандық және сапалық әдістерін білу, теоретико-жиынтық әдісінің жүйелік сипаты

    

  • электротехниканың негізгі ережелерін, электротехниканың сипатын және маңызды қасиетін, уақыт пен жиілік салаларда тізбекті есептеу әдістерін білу
  •  

  • есептеу техникасның құралдарының заманауи аналогтық және сандық элементерінің базасы
  •  

  • стандарттау мен сертификациялауда құзыретті болу, нормаитвтік және әдістемелік ақпараттар
  •  

  • кәсіби негізгі объектілерді құруды және нормативтік және әдістемелік материалдарды анықтау
  •  

    

    

    

   

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 3

  Мақсаты негізгі және мамандықтар бойынша жалпы теориялық білім мен практикалық дағдылар, қазіргі заманғы программалау тілдері бойынша атап айтқанда C#, Java, 1С бағдарламалау тілдері, АЖ компьютерлік архитектурасын жобалау, графиктік бағдарламалармен жұмыс жасау, сондай-ақ әдістемелік ақпараттық жүйені жобалау материалдарын оқу.

   

  Күтілетін нәтижелер

    

  • есептеу жүйесінің жобалау қабілеті
  •  

  • жоблау объектісінің функционалдық сапасы мен сенімділігін бағалай білу
  •  

  • IT- жобаны басқару қабілеті
  •  

  • бағдарламалау тілдерінде бағдарлама құрастыра білу 
  •  

  • адам-машина аппаратты-бағдарламалық кешенді интерфейсі және архитектуралық компоненттерді жобалау
  •  

  • графиктік диалог және компьютерлік графиканың инструменталды құралдарын білу .
  •  

    

    

    

    

    

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 4

  Мақсаты АЖ жобалау компоненттер саласындағы, атап айтқанда, мамандықтар үшін жалпы теориялық білім мен практикалық

  дағдыларды жүзеге асыру және қызмет көрсету, жүйесін дамыту, желілер мен ақпараттық қауіпсіздікті шоғырландыру.

   

  Күтілетін нәтижелер

  Жинау, баптау, жобалау негіздерін білу, тестілеу және сандық және символдық ақпаратты өңдеу үшін жоғары деңгейдегі тілдік бағдарламаларды құрастыру.

   

  компьютерлік ақпаратты өңдеу және басқару жүйелері және сараптамалық жүйелерін шешу үшін интеллектуалды құралдарды дамыту;

  - қауіпсіздік жағдайлары мен жобалау сатысында қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық және ұйымдастырушылық іс-шараларды талдау, ақпаратты өңдеу және басқарудың компьютерлік жүйелерін пайдалану

  - есептеу жүйелерді, кешендерді және желілерді құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық принциптер, әдістері мен жолдарын түсінуді қамтамасыз ету;

  - кәсіби қызмет нысандары, әдістері мен құралдарының ақпараттық қауіпсіздігі

  - зияткерлік қорғау әдістері мен құралдары

  - еңбекті ұйымдастыру, өндірісті ұйымдастыру және экономикалық- зерттеуді ұйымдастыру, құқықтық мәселелерді зерттеу;

   

  Тәжірибе түрі Дипломалды

  4 курс

  Мақсаты: диплом алдындағы тәжірибе тереңдету және бекіту, білім оқыту процесінде алған және дипломдық жобаны жазу үшін қажетті дағдыларды меңгеру, дипломдық жобалар бойынша материалдарды жинау және дипломдық жобаларды табысты іске асыру және қорғау үшін жеткілікті теориялық және практикалық нәтижелерін алу болып табылады

  Күтілетін нәтижелер

    

  • барлық мүмкін болатын дерек көздерден (кітаптар, мерзімді басылымдар, конференциялар, интернет) пәндік аймақ, қолданыстағы әдістер мен аналогтар, прототип тәсілдерді туралы ақпараттарды іздеу және зерттеу;
  •  

  • одан әрі оңтайлы дыбыс және жобалық шешімдерді таңдау үшін жиналған ақпаратты жан-жақты талдау;
  •  

  • дипломдық жобаны іске асыру және қорғау үшін қажетті теориялық материалды толық меңгеру
  •  

  • диплом жобасын одан әрі іске асыру үшін қолайлы жобалық шешімдерді алу, жобалық циклді орындау.
  •  

  • аналитикалық, жобалық, тәжірибелік-конструкторлық бөлімдерді құрастыру
  •  

    

    

    

    

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus